Fakulta virtuálně: Open Day, Multimediální den a Noc vědců nezastavil ani nouzový stav

Zájemci o studium, vědu nebo média nepřijdou na fakultě sociálních studií zkrátka ani v době protikoronavirových opatření. Fakulta i nyní otevírá své dveře, zatím však jen virtuálně. Lockdown neumožňuje osobní setkání, online prostředí ale nabízí kreativní možnosti, jak upoutat pozornost současných i budoucích studentů či zájemců o vědu. Například televizní a rozhlasové studio v pátém podlaží fakulty tak návštěvníkům Noci vědců představí netradiční průvodce – robot Karel. Zájemci o studium z řad středoškoláků zase mohli minulý týden zakusit den otevřených dveří ve stylu rychlého rande, kdy za jednu hodinu ve třech blocích vyzpovídali online nikoliv své budoucí partnery, ale pro svou budoucnost téměř stejně důležité lidi: zástupce jednotlivých studijních oborů. 

16. 11. 2020 Tereza Čunátová

Podzimní události na fakultě sociálních studií se uskutečnily online pomocí aplikace Zoom a interaktivních videí. Zdroj: Facebook katedry sociální politiky a sociální práce

Rande naslepo: jak uspořádat Open Day online

Zájemci o studium na Masarykově univerzitě mohli letos 7. listopadu „přijít“ na den otevřených dveří jen prostřednictvím svého počítače. Přesto si mohli fakultu virtuálně projít, stejně jako klást dotazy ohledně studia, či se v místnosti Zoomu setkat s budoucími spolužáky. Prezentace fakulty zahrnovala zapnuté mikrofony a kamery – tedy aspoň kamery pořadatelů akce. „Pokud měl někdo z uchazečů o studium zapnutou kameru, bylo to většinou omylem. Bylo to takové rande naslepo. Přesto, nebo možná právě proto, nám účastníci kladli zajímavé dotazy. Nejvíc mě zaujala otázka, jak jako studentka environmentálních studií zvládám pracovat s velkou mírou tíživých informací o stavu životního prostředí,” uvedla studentka Marie Drahoňovská, která na Open Day prezentovala obor environmentální studia spolu se spolužačkou  Petrou Novotnou. Ta si díky Open Day uvědomila, jak náročné musí být pro vyučující přednášet do černé obrazovky. „Je škoda, že jsme se nemohli potkat naživo. Osobní přístup ke studentům vnímám jako velkou přednost našeho oboru, kterou jsme online nemohly tak dobře ukázat,“ lituje Novotná.

Podle vyučujícího Jana Širůčka, který na Open Day reprezentoval katedru psychologie, by se možná den otevřených dveří vůbec do online prostředí přesouvat neměl. „Z mého pohledu by stačila prezentace s odpověďmi na nejčastěji kladené otázky, která by byla kdykoli dostupná na stránkách fakulty. Možná by dokonce fungovala lépe než Open Day,“ uvedl Širůček. Překvapilo ho, jak moc se letošní verze dne otevřených dveří podobala těm z minulých let. Zúčastnil se podle něj přibližně stejný počet uchazečů a pokládali podobné otázky.

Open Day je akcí rektorátu, která se ve stejný den i čas odehrála na všech fakultách Masarykovy univerzity. Lišila se však náplň prezentací jednotlivých fakult. Vedení fakulty sociálních studií se rozhodlo přizpůsobit si i podobu jednotlivých bloků. „Návštěvníkům Open Day jsme byli k dispozici tři hodiny, přičemž každá hodina obsahovala tři bloky. Dotazů bylo mnoho, ale na všechny jsme zvládly odpovědět,“ řekla studentka žurnalistiky a bezpečnostních a strategických studií Anna Karešová, která se na přípravě Open Day podílela spolu s vyučující katedry mediálních studií a žurnalistiky Lenkou Waschkovou Císařovou. Uchazeče nejvíce zajímala vhodná kombinace oborů, praxe a pracovní uplatnění.

Že se akce setkala s úspěchem, dokládá i počet zájemců. Stanovenou kapacitu vyčerpali poměrně rychle. Akce se zúčastnilo okolo šesti set návštěvníků. Webové stránky pro uchazeče bakalářského studia v tento den navštívilo více než tisíc nových uživatelů. Vedoucí oddělení pro vnitřní a vnější komunikaci Lucie Čechovská uvedla, že v současné situaci je podle ní jakákoliv možná forma setkání vítaná. Proto se také oddělení rozhodlo pro uchazeče o studium připravit do budoucna další akce.

Multimediální den: jak se v minulosti manipulovalo s fotografiemi

Mezi další online události na fakultě sociálních studií patří i Multimediální den, který už tradičně pořádá katedra mediálních studií a žurnalistiky. Letošní dvanáctý ročník se bude věnovat tématu manipulace s fotografií. Akce, která se uskuteční 20. listopadu, umožní návštěvníkům nahlédnout pod pokličku světa médií a je přístupná nejen studentům fakulty, ale i uchazečům o studium a zájemcům z řad veřejnosti.

Na akci plnou přednášek a besed se obvykle sjíždí také značný počet hostů z mediálního prostředí. Z minulého ročníku uveďme například moderátora DVTV Martina Veselovského nebo Martina Řezníčka z České televize. Letos však organizátoři museli bojovat s nepřízní osudu – koronavirem. Atrium fakulty sociálních studií, z něhož by se v tento den za normálních okolností ozýval živý hovor a zvuky fotoaparátů, letos zůstane tiché a opuštěné. Živo tak může být jen v online 3D atriu, kde je pro zájemce připravený virtuální mediální jarmark. „Některé části akce ale do online prostředí přesunout nešly. Obvyklé workshopy jsme museli vypustit. Fakultní prostor nebylo možné využít ani k soutěži o nejlepší časopis středních a základních škol. Vítěze této soutěže si tak letos výjimečně vyhlašuje pořádající Asociace středoškolských klubů České republiky samostatně,“ sdělil Jaroslav Čuřík, který má agendu Multimediálního dne na starosti.

Do virtuální podoby se podařilo přesunout alespoň tradiční mediální jarmark, na kterém zástupci různých mediálních redakcí představují svou práci. Redakce Českého rozhlasu, České televize, Seznam zpráv nebo třeba izraelské televize i24News mohou zájemci navštívit prostřednictvím videí přes odkaz na stránkách programu Multimediálního dne. Redakce jim představí studenti, kteří tam byli na praxi. Prostřednictvím 3D prohlídky si zájemci budou moct prohlédnout i televizní a rozhlasové studio katedry mediálních studií a žurnalistiky.

Hlavní beseda, kterou si zájemci mohou pustit z tepla svých domovů, se bude zabývat manipulací ve fotografii. Pozvání přijal šéfredaktor Fotobanky České tiskové kanceláře Petr Mlch a editorka fotozpravodajství České tiskové kanceláře Martina Topinková. Celou debatu bude moderovat šéfeditor České tiskové kanceláře Zdeněk Fučík, přičemž návštěvníci se budou moct také zapojit a klást hostům otázky.

O tradiční předávání ceny nazvané po šéfredaktorovi Lidových novin Arnoštu Heinrichovi, která se uděluje autorovi nejlepší tvůrčí bakalářské práce, Multimediální den ochuzený nebude. „Tento rok jsme zaznamenali devatenáct nominací, třináct psaných bakalářských prací a šest audiovizuálních,“ uvedl zástupce vedoucího katedry mediálních studií a žurnalistiky Rudolf Burgr, který má na starosti vyhlašování vítěze. Online forma se nebude příliš lišit od prezenční. „Seznámím publikum s cenou, vyjmenuju nominované a vyhlásím laureáty ceny,“ vysvětlil okolnosti Burgr. Místo fyzického předávání ceny se však účastníci budou muset spokojit s úsměvem. Ocenění diplom obdrží, až to situace umožní, případně poštou.

Na vyhlašování ceny Arnošta Heinricha se podílí také jihomoravská organizace Syndikát novinářů České republiky, akci finančně podporuje a zároveň se podílí na hodnocení bakalářských prací. „Osobně mě zaujaly zejména některé reportáže a práce zabývající se žánrem longform,“ řekl vedoucí brněnské redakce České tiskové kanceláře a člen regionální rady syndikátu novinářů České republiky Jan Tomandl. Udržovat kontakt s mladými novináři je podle něj pro syndikát důležité. „Jsem rád, že můžeme na vyhlašování cen Arnošta Heinricha spolupracovat. Pokud můžeme podpořit dobré tvůrčí výstupy studentů žurnalistiky, rádi to uděláme,“ dodal.

Výstavu fotografií Nežádoucí okamžiky, kterou fakulta pořádá ve spolupráci s Českou tiskovou kanceláří, zpřístupní pořadatelé zájemcům i prezenčně. Před fakultou v Joštově ulici si lze od 20. listopadu až do 10. ledna 2021 prohlédnout dvacet panelů s fotografiemi zachycujícími manipulaci ve fotografii. Výstava má ale i svou online verzi, kterou lze navštívit z domova prostřednictvím počítače.

Výstava vznikla ve spolupráci České tiskové kanceláře s bývalým šéfredaktorem redakce obrazového zpravodajství Dušanem Veselým, který je spoluautorem knihy Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK. „Rozhodli jsme se publikaci využít jako odrazový můstek a obohatit o další digitalizované snímky, zejména z období komunismu, které představitelé tehdejšího režimu z ideologických důvodů upravili nebo zakázali. Fotografiemi událostí a osobností minulého režimu výstava Nežádoucí okamžiky ilustruje nejen manipulaci, ale i cenzuru,“ vysvětlila proces vzniku výstavy šéfredaktorka zpravodajství Radka Marková. Dodala, že manipulace ve fotografii je stále aktuální téma, přičemž kvůli digitálním technologiím je dnes možné s fotografiemi manipulovat ještě snadněji než dříve.

Robot Karel zpřístupní vědecké prostory

V online podobě se letos odehraje i Noc vědců, akce, která každoročně otevírá dveře stovky vědeckých budov veřejnosti a zpřístupňuje laikům místa, do kterých by za normálních okolností nevědecká noha nemohla vstoupit. Letošní ročník se uskuteční 27. listopadu. Průvodcem Noci vědců se stal robot Karel, který mimo jiné představí informace o robotizaci ve vědě.

Všech deset fakult Masarykovy univerzity a další přidružená vědecká pracoviště v tento den zavedou návštěvníky díky interaktivní 3D prohlídce do světa vědy. Zájemci budou moct nahlédnout například do laboratoří, soudní síně nebo nového simulačního sálu.

„Účelem je představit nové technologie a ukázat, že robotizace sehrává aspekt v každé části vědy,“ sdělila vedoucí fakultního oddělení pro vnitřní a vnější komunikaci Lucie Čechovská. Doplnila, že efektivnímu provedení nahrál fakt, že Masarykova univerzita byla od začátku připravená na online verzi.

Například na katedře žurnalistiky se tak robot Karel vydá do pátého podlaží fakulty a ukáže zájemcům technické vybavení televizního studia, střižny a Radia R. Pozadu nezůstaly ani ostatní katedry. Kupříkladu katedra psychologie představí dotazník, který dokáže změřit tělesnou výšku a katedra sociologie se bude věnovat tématu aktivního stárnutí a projektu HUMR Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek.

Nouzový stav a dění na univerzitě

Nouzový stav nepříznivě ovlivnil dění na vysokých školách a omezil nejen studenty a prezenční výuku, ale i možnost pořádání různých fakultních akcí. Vedení Masarykovy univerzity a fakulty sociálních studií se rozhodlo akce nerušit, ale přenést je do online prostoru. První akcí byl Open Day, na kterém se uchazeči a uchazečky o studium mohli seznámit s nabízenými obory. Další akce vedení fakulty teprve připravuje.

Multimediální den – Manipulace ve fotografii

Multimediální den každoročně pořádá katedra mediálních studií a žurnalistiky. Letošní dvanáctý ročník se uskuteční 20. listopadu a bude se zabývat tématem manipulace ve fotografii. Přestože se některé body programu do online prostoru převést nepodařilo, spousta z nich zůstala zachovaná, byť v jiné formě. Od jedenácti to jedné hodiny odpolední je tak na programu dne online debata věnovaná manipulacím ve fotografii, na kterou přijali pozvání Petr Mlch a Martina TopinkováČeské tiskové kanceláře. Debatu bude moderovat šéfeditor České tiskové kanceláře Zdeněk Fučík. Zájemci budou moct navštívit rovněž virtuální mediální jarmark s videi českých i zahraničních redakcí, v nichž působili studenti žurnalistiky na praxi, 3D prohlídku televizního a rozhlasového studia a výstavu Nežádoucí okamžiky, která bude k vidění i naživo před fakultou sociálních studií. Každoročně udělovanou Cenu Arnošta Heinricha za nejlepší tvůrčí bakalářskou práci pak zástupce vedoucího katedry Rudolf Burgr vyhlásí pomocí platformy Zoom.

Minulý rok mohli účastníci a účastnice Multimediálního dne obdivovat atrium fakulty naživo. Letos je pro ně připravená virtuální prohlídka. Zdroj: archiv fakulty sociálních studií
Open Day

Open Day, který se konal 7. listopadu, je online verze klasického dne otevřeného dveří, který uspořádal rektorát Masarykovy univerzity. Na každé fakultě měl podobný formát a odehrával se ve stejném čase. Na fakultě sociálních studií byla akce rozdělená do třech bloků. V první půlhodině mohli zájemci o studium navštívit virtuální místnost, ve které jim proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci Bohuslav Binka a koordinátorka Open Day Šárka Zoulová vysvětlili obecné podmínky přijetí na fakultu a podobu studia. V následující hodině pak zájemci mohli zavítat do online místností, ve kterých byli zástupci jednotlivých oborů, studenti i vyučující. Jeden blok měl dvacet minut. Prezentující z jednotlivých kateder v něm návštěvníkům představili obor a pak odpovídali na otázky. Za hodinu tak měl každý zájemce o studium možnost navštívit prezentace maximálně tří oborů a udělat si jasněji v otázce, který je pro něj ten správný. Akce se zúčastnilo šest set zájemců.

Na dni otevřených dveří mohli zájemci klást své dotazy i zástupcům vedení fakulty. Letos jejich otázky proděkan pro vnitřní a vnější vztahy Bohuslav Binka odpověděl při Open Day v aplikaci Zoom. Zdroj: archiv fakulty sociálních studií
Počet návštěvníků Open Day podle oborů
  • Bezpečnostní a strategická studia  90
  • Environmentální studia 48
  • Evropská studia 73
  • Mediální studia a žurnalistika 167
  • Mezinárodní vztahy 144
  • Politologie 64
  • Psychologie 358
  • Sociologie a sociální antropologie 153
  • Sociální práce 76
Dvojice studentů za každý obor na fakultě sociálních studií se věnovala zájemcům o studium v místnostech aplikace Zoom. Setkání trvalo vždy dvacet minut. Zdroj: archiv fakulty sociálních studií
Noc vědců

Noc vědců je celoevropská akce, která vysvětluje práci vědců a zpřístupňuje budovy, ve kterých se své činnosti věnují. Letošní ročník, který se uskuteční 27. listopadu, se kompletně přesunuje do online prostředí. Tématem je robotizace ve vědě a jeho průvodcem se stane robot Karel. Všechny fakulty Masarykovy univerzity ukážou své laboratoře a jiná vědecká pracoviště formou interaktivní 3D prohlídky.

Virtuální prohlídka umožní zájemcům projít se fakultou a prohlédnout její zákoutí. Zdroj: fakulta sociálních studií

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.