Dny otevřených dveří: uchazeči o studium fakultu poznali od hrnku čaje až po střechu

Čaj s děkanem nebo antistresovou poradnu nabídly kromě tradičního programu letošní Dny otevřených dveří fakulty sociálních studií. Své brány fakulta otevřela návštěvníkům 17. a 18. ledna. „Je to vzrušující. Pokud se na fakultu sociálních studií dostanu, začne mi další kapitola života,“ hodnotí středoškolačka Michaela Šedivá, která se hlásí na mediální studia a žurnalistiku. Studenti, pedagogové a univerzitní zaměstnanci si pro uchazeče připravili přednášky o studijních programech a přijímacích zkouškách, prohlídku studia studentského Radia R či střižny univerzitní televize MUNI TV.

3. 2. 2020 Radka Rybnikárová

Návštěvníci se studentů nejčastěji ptali na přijímací řízení, uplatnění, praxe a zkušenosti se studiem. Foto: Radka Rybnikárová

V atriu fakulty sociálních studií je rušno. Návštěvníci dnů otevřených dveří přechází od stolu ke stolu, povídají si s vysokoškolskými studenty různých oborů a zjišťují, co je na univerzitě čeká. Spolužáci, kteří na Dnech otevřených dveří prezentují jednotlivé katedry, se svěřují, že uchazeče nejvíce zajímají první studijní kroky. „Nejčastěji se ptají na přijímací řízení, na úspěšnost přijetí a na praxi. Jejich otázky se liší podle toho, zda už vědí, co chtějí studovat, nebo se teprve rozhodují. Pokud vůbec nevědí, co chtějí v budoucnu dělat, seznamuju je se základními informacemi o naší katedře, jako například z jakých studijních programů si můžou vybírat,“ shrnuje studentka sociální práce Jana Edelová. Podle studentky mezinárodních vztahů a environmentálních studií Lenky Vestenické návštěvníky zajímá i její vlastní zkušenosti se studiem.

Kromě studentů u stolů kateder můžou návštěvníci své otázky směřovat i na studijní oddělení, Centrum jazykového vzdělávání či studentský spolek Fakescape. „Mluvím s návštěvníky třeba o tom, že při studiu je možné i pracovat, nebo být součástí spolku,“doplňuje členka spolku Fakescape Lucia Mikulinová.

Spolu se zájemci o studium přišla i spousta rodičů, kteří se také chtějí ujistit, že si jejich dítko vybere správně. „Studuju teprve třetí ročník gymnázia. Příští rok touto dobou už chci mít za sebou přijímací řízení, takže na rozhodování o vhodném oboru či vysoké škole už by pak bylo pozdě,“ vysvětluje brunetka Rebeka Pilípová za souhlasného přikyvování její maminky. Obě přijely do Brna až ze Slovenska.

V atriu mohli návštěvníci navštívit stoly jednotlivých kateder i studentských spolků. Foto: Radka Rybnikárová

Ve fakultním atriu panuje výjimečná atmosféra, kterou vytvářejí desítky návštěvníků svou zvědavostí, nadšením, ale i obavami. Podle slov mnohých návštěvníků mají na přátelské atmosféře nemalou zásluhu pedagogové a další pracovníci fakulty. „Fakulta sociálních studií na mě působí pozitivně a rodinně. Mnohem víc než jiné vysoké školy. Překvapuje mě přístup učitelů i studentů, kteří na všechny mé otázky přátelsky odpovídají,“ podivuje se nad milým prostředím studentka bakalářského stupně Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu Barbora Beránková.

Neformální povídání u čaje s děkanem fakulty

Kromě atria mají uchazeči možnost vyjít do pater budovy a navštívit například přednášku o přijímacích zkouškách od agentury Scio, či informační přednášky všech kateder. Například přednášku o oboru bezpečnostní a strategická studia. Ve velké přednáškové učebně sedí přes sto posluchačů, kteří pozorně naslouchají informacím o předmětech, zapisují si, pár z nich se ale také očividně nudí.

V malé učebně pro pár desítek lidí je zase jiný program. Uprostřed učebny jsou do kruhu uspořádané židle. Na jedné z nich sedí děkan Stanislav Balík, vedle něj proděkan Bohuslav Binka, kteří soustředěně odpovídají na otázky potenciálních studentů. Prvních deset posluchačů postupně doplňují další. „Můžou na fakultě Slováci psát slovensky? Nebo mi bude slovenština dělat problémy?“ ptá se odvážně dívka v květovaném sáčku. „Jakou mám pravděpodobnost, že po si po škole najdu práci?“ klade další otázku kluk sedící vedle děkana Balíka.

Oba akademici působí velmi uvolněně, i tady panuje přátelská atmosféra. Děkan Stanislav Balík se zrovna zamýšlí nad motivacemi studovat ten či onen obor. „Přemýšlejte o něčem, co vás těší už na střední škole. Nyní máte velkou šanci úplně odstřihnout, co vás nebaví a zaměřit se na to, co máte rádi a co vás naplňuje. Když si dobře vyberete, je velká pravděpodobnost, že budete v budoucnosti dělat to, co vám bude dávat smysl,“ promlouvá k posluchačům.

Akademici obklopení zájemci o studium odpovídali na jejich otázky. Foto: Radka Rybnikárová

Útěchu i rady získali návštěvníci antistresové poradny

V antistresové poradně ve druhém podlaží mohou zájemci navštívit zástupce vedoucího katedry politologie Otto Eibla a studenta psychologie Davida Radoně. „Uchazeči jsou jako nepopsaný list papíru. Nevědí, co mají od studia čekat a je pro ně často obtížné formulovat otázku, se kterou sem přicházejí. Povídáme si s nimi o jejich vnitřních motivacích a navrhujeme jim i takové varianty, nad kterými dosud neuvažovali,“ vysvětluje Eibl.

O svém stresu a obavách si mohli návštěvníci promluvit v učebně ve druhem patře. Foto: Radka Rybnikárová

Na chvíli v živém vysílání

Velkou zvědavost vyvolává v návštěvnících mimo jiných lákadel Dne otevřených dveří také studio studentského Radia R, které je pro dnešek otevřené veřejnosti. Po vstupu do nevelké místnosti v pátém patře každého hned přátelsky vítají členové Radia R a zájemce hned berou do nahrávacího studia, kde mohou vystoupit v živém vysílání. „Nejvíce návštěvníků sem přichází při komentované prohlídce fakulty,“ říká vedoucí hudební redakce Radia R Max Záruba. Ukazuje přitom na zhruba třicetičlennou skupinku lidí, kteří právě dorazili.

Další zastávkou komentované prohlídky fakulty je střecha budovy. Po strmém výstupu po schodech v šestém patře čeká účastníky sychravé počasí a výhled na zamlžený Špilberk. Zájemci mohou navštívit rovněž studio a střižnu univerzitní televize MUNI TV. „Většinou sem nikdo nepřichází s tím, že už něco zná, spíše mají nějakou představu, jak studio a střižna vypadá a chtějí si vše prohlédnout ve skutečnosti,“ říká člen MUNI TV Lukáš Bastl.

Káva na závěr

Netradiční den na fakultě mohou potenciální studenti zakončit v sociologické kavárně. Místnost je zaplněná oranžovými gauči a stolky s jídlem. „Naším záměrem je vytvořit lidské prostředí, ve kterém budou mít uchazeči o studium klid a čas na diskusi, kde se nebudou ničeho bát," říká student sociální antropologie a informatiky Jakub Vašíček.

Čaj, káva a neformální prostředí čekalo na návštěvníky v sociologické kavárně či v kavárně sociální politiky a sociální práce. Foto: Radka Rybnikárová

Lednové Dny otevřených dveří fakulty sociálních studií měly zájemcům co nabídnout. Od hrnku čase s děkanem až po výhled ze střechy budovy. Ale hlavně zajímavé a konkurenceschopné obory, kterých se uchazeči nemusí bát. Stručně a jasně to shrnula jedna z návštěvnic Karolína Janičíková. „Tato univerzita pro mě byla až na druhém místě, ale po dnešní návštěvě začínám své rozhodnutí přehodnocovat,“ svěřila se.

Dny otevřených dveří na FSS
Uchazeči o studium na fakultě sociálních studií se dvakrát za den setkali u podobizny T. G. Masaryka, u které začínala komentovaná prohlídka fakulty. Foto: Radka Rybnikárová
Anketa se zájemci o studium na fakultě sociálních studií

„Fakulta i lidé působí velmi příjemně. Zatím jsem si stihla promluvit se studenty žurnalistiky a překvapila mě například tříměsíční praxe pro studenty žurnalistiky i informace, že kromě povinných předmětů mám volnou ruku ve výběru předmětů a zaměření. Líbí se mi, že si díky předmětům můžu vyzkoušet psaní článků či nahrávaní a zpracování videí. Přiznávám se, že tato univerzita pro mě byla až na druhém místě, ale po dnešní návštěvě začínám své rozhodnutí přehodnocovat.“

Karolína Janičíková, studentka gymnázia v Žilině
Karolína Janičíková se zajímá o studium žurnalistiky. Foto: Radka Rybnikárová
Informace o všech katedrách získali návštěvníci při návštěvě přednášek jednotlivých studijních programů. Foto: Radka Rybnikárová

„Je to tu dobré, hezčí než v Olomouci. My se akorát bojíme ptát, tak tu jen tak bloudíme. Chtěla bych se přihlásit na žurnalistiku a Julie zvažuje mezinárodní vztahy.“

Nikola Kobzová, studentka gymnázia v Uničově
Kamarádky Nikola Kobzová (vpravo) a Julie Šenková přijely na Den otevřených dveří z Uničova. Foto: Radka Rybnikárová

„Fakulta na mě působí zatím velmi pozitivně a přátelsky. Hlásím se na magisterské studium na kombinaci bezpečnostní a strategická studia a mezinárodní vztahy. Jediné, čeho se obávám, jsou přijímací zkoušky, na které se musím pořádně připravit. Všimla jsem si, že na některé obory se dostane jen třicet lidí.“

Barbora Beránková, studentka Vysoké školy regionálního rozvoje a bankovního institutu v Praze
Barbora Beránková se zajímá o magisterské studium. Na fakultě sociálních studií ji zaujaly bezpečnostní a strategická studia a mezinárodní vztahy. Foto: Radka Rybnikárová

„Dostat se sem bude výzva, ale chceme, aby se nám to podařilo. Doufáme, že za pár měsíců tu budeme studovat. Zatím se nám tu moc líbí. Chtěla bych zkusit psychologii a přemýšlím také nad sociologií. Michaela by chtěla zkusit mediální studia a žurnalistiku, také ji zajímá psychologie.“

Markéta Divišová, studentka Gymnázia ve Znojmě
Studentky Markéta Divišová (vlevo) a Michaela Šedivá mají fakultu sociálních studií jako první volbu ve výběru vysokých škol. Foto: Radka Rybnikárová
„Dobrá fakulta není jen o výuce, ale také o tom, co se děje po ní,“ upozorňuje jeden z bannerů, které si mohli návštěvníci prohlédnout na Dnech otevřených dveří. Foto: Radka Rybnikárová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.