Kariérní centrum pomáhá studentům i absolventům, kteří neví kudy kam

Chcete si při studiu či po něm najít práci, ale nevíte jak na to? Od toho je tady Kariérní centrum Masarykovy univerzity. Každodenním chlebem jeho pracovníků jsou například individuální konzultace se studenty či absolventy nebo plánování skupinových akcí a workshopů. Mezi jednu z těch nejpopulárnějších akcí patří workshop Jak na životopis. Na našich stránkách máme online kurzy a pracovní listy. Na akcích potom studenti dostávají tištěné podklady k seberozvoji. Od letoška také každý druhý týden vydáváme podcast Krocení kariéry,” říká manažerka kariérního poradenství Tereza Pohlová.

5. 10. 2023 Andrea Harmuthová

Kariérní centrum Masarykovy univerzity nabízí bezplatné služby studentům i absolventům a pořádá také pravidelné workshopy na fakultách. Foto:  Jaroslav Krézek a Radek Miča.

Jaké služby konkrétně nabízíte pro studenty a absolventy fakulty sociálních studií?

Nabízíme individuální poradenství i skupinové workshopy na zdokonalování soft skills nebo zprostředkováváme setkání studentů se zaměstnavateli. Studenti si mohou s našimi poradci projít životopis, zkonzultovat a naplánovat své kariérní směřování, nacvičit si pohovor nanečisto nebo si vyzkoušet koučink. Ten spočívá v zajištění bezpečného prostoru a času s koučem. Student se při něm s koučem učí techniky k rozhodování, plánování, ujasňování cílů, hledání motivace a k seberozvoji. Většinou to trvá déle, než jedno sezení, jelikož se účastník s koučem snaží dostat k předem vytyčenému cíli. V semestru se kromě toho lze přihlásit i na skupinové kurzy „Jak na ...“ nebo na workshopy se zaměstnavateli.

V semestru organizujete i několik větších akcí, mohla byste je popsat?

Organizujeme například pracovní veletrh JobChallenge nebo konferenci neziskového sektoru a státní správy JobNest, což může být pro studenty fakulty sociálních studií velmi zajímavé. Studenti si mohou poslechnout panelové diskuze a zeptat se na to, co je zajímá. Nejeden z nich si takto zvládl domluvit stáž či brigádu. Kromě toho děláme i online vzdělávací akci JobAcademy. Jsme tu i pro prváky s akcí Prvákoviny, která slouží jako úvod do prvního semestru.

Nejbližší akcí je Cesta absolventa sociálních studií, která se koná 11. října. Kdo z absolventů na ní vystoupí?

Každý semestr tuto akci děláme na jiné fakultě univerzity, aby byla pro studenty jednotlivých fakult přínosnější. Letošní Cesty absolventa míří na fakultu sociálních studií a jelikož je na fakultě různorodá škála oborů, rozhodli jsme se tentokrát zaměřit na Mediální studia a žurnalistiku a Sociální práci. Vystoupí čtyři řečníci – Vlasta Gajdošíková, Jitka FürstDavid Nekvinda za Mediální studia a žurnalistiku, a také David Oplatek, který je absolventem oboru Sociální práce.

V říjnu lektoři kariérního centra pořádají na fakultě sociálních studií workshop Cesta absolventa s hosty z médií a sociální péče. Foto:  Jaroslav Krézek a Radek Miča.

Pro koho jsou služby dostupné?

Pro studenty a absolventy Masarykovy univerzity do jednoho roku od ukončení studia jsou všechny naše služby zdarma. Nabízíme také služby pro další absolventy a středoškoláky, které už jsou zpoplatněné.

Jak se tyto služby liší?

Záleží, co studenti hledají. Pokud někomu vyhovuje raději vyřešit trable s kariérou nebo dalšími kroky v pracovním životě individuálně, objednají si konzultaci s jedním z našich kariérních poradců. Někdo k nám naopak opakovaně chodí na všechny skupinové kurzy a z každého si odnáší nová témata, jako je například time management, jak zvládat stres nebo jak řešit pracovněprávní vztahy. Na workshopech s našimi partnery se zase studenti mohou setkat se zástupci možných budoucích zaměstnavatelů a poznat jejich fungování a nábory zaměstnanců víc dopodrobna.

Co mají studenti dělat, pokud nemají prostor navštěvovat akce. Mohou si kurzy někde přehrát online?

Pokud někdo nemá čas navštěvovat akce, může si pustit náš podcast Krocení kariéry, kde se věnujeme všem tématům z kariérního života.

S čím se na vás studenti obrací nejčastěji?

Nejpopulárnější je stále konzultace životopisu, ať už individuálně nebo na přednáškových kurzech „Jak na životopis“.

Spadá pod vás i portál JobCheckIN. V čem je jiný než ostatní portály pro vyhledávání práce?

Portál JobCheckIN je skvělý v tom, že je ušitý přímo pro studenty a čerstvé absolventy, kteří si hledají práci. Zaměstnavatelé, kteří inzerují na tomto portálu pracovní nabídky, tedy počítají s tím, že student má jinou kvalifikaci než člověk s desetiletou praxí v oboru. Navíc zaměstnavatelé umí mířit nabídky přímo na předem vytyčený okruh studentů a podobně to platí i pro studenty. Studenti si mohou zvolit různá kritéria, tedy zda hledají práci, stáž či dobrovolnictví.

Jaké zaměstnavatele mohou zájemci z fakulty sociálních studií na portálu najít?

JobCheckIN nabízí opravdu pestrou škálu zaměstnavatelů z různých oblastí. Mezi ty nejznámější jednoznačně patří Magistrát města Brna, Ministerstvo vnitra, Česká televize, ale také nemocnice z různých měst České republiky. Budoucí psychologové mohou najít práci například ve Fakultní nemocnici Brno nebo Vězeňské službě České republiky jako kliničtí psychologové. Studenty Sociální práce by zase mohla zaujmout pozice sociálního pracovníka pro městskou část Brno-jih. Studenty mediálních studií a žurnalistiky jistě potěší nabídky od České televize. Pravidelně bývají k mání i pozice v marketingu a personalistice. 

Zaměstnanci kariérního centra studentům a absolventům nejčastěji pomáhají napsat správně životopis. Foto: Jaroslav Krézek a Radek Miča.

Jak už jste zmínila, hodně se věnujete také workshopům. Které mají každoročně největší účast?

Z těch soft skillových je vždycky plno na plánování semestru a téma životopis, a proto pro velký zájem každý semestr pořádáme dva kurzy věnované životopisu.

Jaké nejbližší workshopy plánujete?

Kromě už zmíněné Cesty absolventa sociálních studií to jsou seberozvojové kurzy „Jak na ...“, které vedou naši kariérní poradci. Odstartovaly v pondělí 2. října a pokračují celý semestr na různá témata – plánování semestru, životopis, řízení kariéry, pohovor nebo pracovněprávní vztahy. Hned 1. listopadu se potom koná naše největší akce, veletrh pracovních příležitostí JobChallenge, kde mohou studenti a studentky potkat zástupce 70 firem a navštívit spoustu vzdělávacích workshopů.

Zajímavě zní i listopadový workshop s firmou Notino. Proč by studenti fakulty sociálních studií měli přijít právě na tento workshop?

Na workshopu se účastníci setkají se zaměstnanci firmy Notino, poznají vnitřní kulturu společnosti, mohou se doptat na informace o interním fungování firmy a případně i zjistit, jak se připravit na pohovor do Notina. Studenti fakulty sociálních studií mohou najít uplatnění především na personálním oddělení – to je vhodné pro obory související se sociologií nebo andragogikou. Poté určitě na oddělení marketingu a copywritingu, kde se mohou uplatnit studenti žurnalistiky. Z našich zkušeností také víme, že studenti fakulty sociálních studií jsou velice variabilní a pracují i mimo svůj vystudovaný obor, kde ale stále využívají znalostí ze svých studií.


Kariérní centrum

Zaměstnanci kariérního centra studentům a čerstvým absolventům usnadňují přechod ze studijního do pracovního života a vedou je k plánování a řízení vlastní kariérní dráhy. Jejich služby pomáhají studentům rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti k dosažení vysněné kariéry.

Centrum jim pomáhá navazovat vztahy se zaměstnavateli nebo najít první pracovní zkušenosti. Zaměstnavatelům umožňuje se studentům a absolventům představit, blíže je poznat a podílet se na rozvoji jejich kariérní dráhy.

Prvákoviny

Jedná se o dvoudenní akci pořádanou studenty fakult, při které se noví studenti prvních ročníků dozví ty nejdůležitější informace o fungování univerzity, informačního systému a podobně. Konají se vždy v pěti termínech v srpnu a v září.

Kariérní centrum vydává co dva týdny podcast s personalisty, odborníky nebo absolventy Masarykovy univerzity. Zdroj: Spotify

Podcast Krocení kariéry

Na začátku února odstartoval podcast Krocení kariéry, kde si zaměstnanci kariérního centra povídají s personalisty, odborníky nebo absolventy. Vychází každý druhý čtvrtek.

„Kamarádka mi doporučila web kariérního centra s nabídkami práce s tím, že na jednom pracovišti hledají posilu. Inzerát jsem našla jednoduše, všechno bylo přehledné. U nabídky byl proklik na podání životopisu a motivačního dopisu přes kariérní centrum. Aktualizovala jsem své dokumenty a nahrála na web. Za pár dní už mi zavolali, že mě rádi uvidí na pohovoru.“

Lenka Švejdová, studentka Mediálních studií a žurnalistiky

Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge

Na veletrhu se zaměstnavatelé mohou setkat s potencionálními budoucími zaměstnanci z řad studentů ze tří největších brněnských univerzit i dalších vysokých škol. Ty poté mohou oslovit s nabídkou práce. Letos se uskuteční 17. ročník, a to 1. listopadu v Hotelu Passage.

Diskutující na workshopu Cesta absolventa fakulty sociálních studií

Vlasta Gajdošíková

Je absolventkou oboru Mediální studia a žurnalistika na fakultě sociálních studií a nyní pracuje jako redaktorka zpravodajství v brněnském studiu Českého rozhlasu, kde se věnuje kriminalitě, soudnictví a životnímu prostředí. Jak sama říká, na novinařinu se dala proto, že nevěděla, co jiného by mohla a chtěla dělat. Ale ještě nikdy toho prý nelitovala.

Jitka Fürst

Bývalá ředitelka českého i slovenského rádia Evropa 2 a absolventka Mediálních studií a žurnalistiky na fakultě sociálních studií. Jitka Fürst o sobě říká, že vždy dělala jen to, co ji baví. A tvrdí to i o své dnešní profesi. Tvrdí, že práce v rádiu je dril a musí vás bavit.

David Nekvinda

Působí jako sportovní redaktor v Českém rozhlase. Pokrývá sportovní dění na jižní Moravě od živých vstupů z nejvyšších soutěží až k okresním soutěžím. V dětství propadl hokeji a přemýšlel, jak u něj zůstat. Postupně si našel cestu i k jiným sportům, a tak pro rozhlas vyrábí příspěvky z širokého spektra sportovních odvětví v Brně a okolí. Je také absolventem oboru Mediální studia a žurnalistika na fakultě sociálních studií.

David Opatek

David Oplatek je absolvent oboru Sociální práce a politika na fakultě sociálních studií. Při studiu pracoval jako terénní sociální pracovník v romském středisku Drom. V letech 2011 až 2017 vedl Občanskou poradnu Brno a nyní pracuje ve společnosti Tripaka, kde je odborným garantem projektu Centru Platan a vedoucím komunitním sociální pracovníkem. Jeho srdeční záležitostí je takzvaný brněnský Bronx a historická Káznice na Cejlu, kterou se s přáteli snaží oživovat. Je také zastupitelem městské části Brno-střed.

„V kariérním centru se se mnou můžete setkat při individuálních konzultacích i skupinových aktivitách. Na individuálních setkáních vám mohu já nebo někdo z kolegů a kolegyň pomoci například s vylepšením životopisu, napsáním motivačního dopisu nebo při přípravě na pohovor. Obrátit se na nás ale můžete i v případě, že si potřebujete ujasnit, kam kariérně směřovat, kde hledat pracovní zkušenosti nebo pokud například chcete prozkoumat své silné stránky.“

Tereza Lebedová, kariérní konzultantka Kariérního centra Masarykovy univerzity

„Prvákoviny jsou program pro nové nastupující studenty, který má dva hlavní cíle. Předat tipy a užitečné zkušenosti studentů a taky seznámit se mezi sebou. Myslím si, že i neformální složka programu je důležitá, protože studenti alespoň po akci na fakultě už před začátkem studia někoho znají. Sama jsem byla na několika workshopech kariérního centra, účastnila jsem se taky konference JobChallenge, která je vhodná nejen pro ekonomické, technické obory, ale taky pro ty humanitní.“

Klára Jenčová, studentka a koordinátorka Prvákovin na fakultě sociálních studií

„Na Jobcheckin jsem si v covidu hledala brigádu. Našla jsem inzerát na práci spojenou s finančnictvím, kterou bylo možná dělat i z domova. Popsaná byla v inzerátu velmi zajímavě, místo online pohovoru mě ale čekala přednáška o finanční gramotnosti a nakonec mě finanční poradce poprosil o deset telefonních čísel na mé kamarády.“

Monika Indrová, studentka Mediálních studií a žurnalistiky

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.