Kariérní centrum připravuje studenty na pohovor i na dálku

Přehledný životopis a zdařilý pracovní pohovor mohou být klíčem k úspěchu. V současné koronavirové době firmy komunikují se zájemci o práci převážně na dálku. Poradci Kariérního centra Masarykovy univerzity proto radí studentům i absolventům, jak se vypořádat se stresem, zvládnout online pohovor a nastartovat kariéru. 

28. 5. 2020 Kateřina Milotová

Studenti si v době pandemie museli zvyknout na online výuku, někteří se také učili, jak zaujmout při online pohovoru. Foto: Pixels

Co budu dělat po škole? Najdu ve svém oboru uplatnění? Podobné otázky trápí nejednoho studenta. O to víc v době koronaviru, která přináší na trh práce nejistotu. Mnoho lidí ze dne na den přichází o práci kvůli nadbytečnosti a poptávka po pracovní síle zejména v některých humanitních oborech klesá. Podobnou zkušenost má i studentka psychologie Michaela Jalůvková. „Pracovala jsem v turistickém informačním centru a zároveň jsem dělala průvodkyni v nejrůznějších cestovních kancelářích. Kvůli koronavirové pandemii všechno padlo. Vláda uzavřela hranice, s tím se pojilo uzavření infocentra i zrušení zájezdů. Musela jsem si proto začít hledat něco nového," vzpomíná Jalůvková. Se svými dotazy i pochybnostmi se studenti mohou obrátit na Kariérní centrum Masarykovy univerzity, kde jim odborníci poradí, co dál. 

Kariérní centrum nabízí také službu CV Clinic, díky které mohou studenti s odborníky konzultovat svůj životopis, motivační dopis nebo třeba profil na sítích jako LinkedIn a JobCheckIN. Po registraci na kariérním portálu Masarykovy univerzity JobCheckIN centrum pravidelně uživatelům posílá pracovní nabídky, které odpovídají jejich zaměření.

Právě díky portálu JobCheckIN narazila studentka Jalůvková na práci, která dokonce s jejím studijním oborem psychologie koresponduje více, než její předchozí zaměstnání v cestovním ruchu. „Reagovala jsem asi na pět inzerátů, od doučování angličtiny přes projektový management až po sociální a psychologické práce. Nedávno jsem díky JobCheckIN byla na pohovoru na pozici asistentky pro lidi s mentálním postižením. Všechno šlo dobře, akorát jsme se nakonec neshodli na pracovní době. Chtěli někoho na poloviční úvazek, a to bych se školou nezvládala," vysvětlila Jalůvková. Dodává, že pokud by organizace nenašla nikoho s lepšími časovými možnostmi, jsou domluvení, že by nastoupila na dohodu o provedení práce. Náplní její práce by bylo pomáhat znevýhodněným lidem s domácími pracemi, ale především je učit samostatnosti. 

Kariérní centrum studentům nabízí také vzdělávací kurzy, workshopy nebo kariérní poradenství. V současnosti centrum ale kvůli pandemii koronaviru funguje v omezeném režimu. „Služby, které je možné poskytovat dálkově, jsou nyní v online formě – místo klasických kurzů nabízíme online webináře, kariérní konzultace vyřizují poradci na dálku a zájemci procházejí nanečisto online osobním pohovorem,“ uvádí koordinátorka vnějších vztahů centra Hana Cukrová. Na Kariérní centrum se mohou obrátit studenti Masarykovy univerzity i její absolventi.

Zájemci mohou využít také online poradnu na facebookových stránkách kariérního centra. „Naši odborníci odpovídají každý všední den od 11 do 13 hodin. Otázky mohou studenti zasílat kdykoliv, právě ve zmíněném čase ale poradci reagují okamžitě,“ vysvětluje koordinátorka Cukrová.

Mnozí studenti a absolventi fakulty sociálních studií našli uplatnění také přímo v kariérním centru. „V centru jsem začala pracovat už jako magisterská studentka mediálních studií a žurnalistiky v roce 2017. Objevila jsem tehdy inzerát, že hledají posilu do marketingového týmu, zúčastnila jsem se pohovoru a uspěla. Od té doby v něm pracuju,“ vzpomíná Cukrová. Sama sice služby kariérního centra nevyužila, přesto věří, že jejich konzultace studentům pomáhají zvýšit sebevědomí, které je ve výběrovém řízení důležité. „Díky školení jsou pak při skutečném výběrovém řízení méně nervózní a jistější sami sebou. To může mít na jejich úspěch velký vliv,“ dodává.

Kurzem k vysněné práci

Centrum mimo poradenství nabízí i kurzy. Zaměřují se především na otázky kariérního směřování, přípravy na trh práce nebo práci se stresem. „Některé z připravovaných kurzů vedeme my, kariérní poradci centra, na jiných spolupracujeme s externími odborníky,“ říká poradce kariérního centra Vojtěch Očenášek. Společně s dalšími experty pomáhá studentům objevovat jejich silné a slabé stránky nebo jim radí, jak se připravit na přijímací řízení.

V jarním semestru si kariérní centrum pro studenty připravilo celkem šest kurzů. Posledních čtyř se zájemci účastnili už na dálku. V kurzu Jak v době pandemie vypadají pohovory a jak se na ně připravit? s personální manažerkou Markétou Rolincovou z organizace Frank Bold se mimo jiné dozvěděli, jak udělat dobrý první dojem na náborového specialistu „Přihlášení na kurzy doporučuju zejména pro jejich dostupnost a také proto, že nyní mají studenti příležitost na dálku zlepšovat své znalosti o trhu práce, který se neustále proměňuje,“ vysvětluje Očenášek. Mezi oblíbené patřil i kurz na téma Život freelancera: co znamená být sám sobě šéfem s lektorem Alešem Filipenským, který společně s odborníky z Jihomoravského inovačního centra seznámil posluchače se základy podnikání.

Online kurzy studenty oslovily, centrum je chystá i na podzim

Zpětná vazba od absolventů online kurzů je pozitivní. „U prvního online kurzu jsme dokonce zaznamenali trojnásobně vyšší zájem, než je obvyklé u těch běžných, které vyžadují osobní přítomnost,“ popisuje poradce Očenášek. V jarním semestru se kvůli velkému zájmu a omezené kapacitě rozhodli zájemcům poslat záznam online kurzů. „Jednoho webináře se mohlo účastnit maximálně 35 lidí. Ostatní – zhruba od 70 do 100 dalších zájemců – se pak už mohli přihlásit pouze k pozdějšímu odběru videozáznamu na e-mail,“ vysvětluje poradce.

Centrum se proto rozhodlo v některých kurzech na dálku pokračovat i v budoucnu. „Velmi nás potěšil komentář od studentky, která nám děkovala, jak pružně jsme dokázali na situaci reagovat. Byla ráda, že se může vzdělávat i v období, kdy nebyl povolený vstup na univerzitu,“ dodává poradce Očenášek. Studenti v dotazníku také sami navrhovali další témata kurzů, kterých by se rádi účastnili. Centrum zváží jejich zařazení do programu na další semestr. Další kurzy nabídne Centrum až na podzim.

I přes současné uvolnění vládních opatření ve vztahu ke koronavirové pandemii chce Kariérní centrum vedle osobních setkání pokračovat i v online webinářích. Foto: archiv Kariérního centra MU

Kariérní služby fungují i na jiných univerzitách. Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy v Praze poskytuje studentům poradenství, semináře na podporu rozvoje kariéry nebo koučování. „Student při koučinkovém sezení vysvětlí odborníkovi svou situaci a cíle, kterých by chtěl dosáhnout. Kouč se mu potom snaží pomoci a nasměrovat jej,“ vysvětluje pracovnice Informačního, poradenského a sociálního centra Eva Tomčíková. Individuální konzultace a workshopy nabízí také Kariérní centrum Univerzity Palackého v Olomouci, které v jarním semestru také nahradilo klasické kurzy online webináři.

Poradce Kariérního centra Masarykovy univerzity Vojtěch Očenášek na závěr radí, aby studenti zkoušeli různé oblasti profesního zaměření už při studiu. „Důležité je určitě zamyslet se nad tím, co nás bude naplňovat. Každý má šanci najít to, co ho baví, co mu jde a co ho uživí. Vystudování konkrétního oboru ještě nemusí znamenat, že v něm musí absolvent zůstat. Možností je v dnešní době spousta a máme tak šanci si vybrat tu správnou,“ říká poradce a dodává, že skvělým zdrojem inspirace mohou být stáže a dobrovolnictví

Kariérní centrum Masarykovy univerzity

Kariérní centrum je personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která pomáhá studentům a absolventům nastartovat kariéru. Spolupracuje se zaměstnavateli z Česka i zahraničí. Nabízí kariérní poradenství, workshopy, kurzy a eventy s firmami. Prostřednictvím seminářů poradci seznamují studenty se základy úspěšného pohovoru nebo radí, jak nejlépe sestavit životopis a motivační dopis. Na kariérním portálu JobCheckIN pravidelně zveřejňují pracovní nabídky a stáže.

Služby, které kariérní centrum nabízí:

  • konzultace,
  • workshopy,
  • kurzy,
  • eventy s firmami,
  • konzultace životopisů.
Z Masarykovy univerzity se na Kariérní centrum nejčastěji obrací studenti filozofické fakulty. Graf: Kateřina Milotová

Zájem o služby centra mají studenti všech fakult. V první řadě jsou to studenti filozofické fakulty, za nimi pak studenti přírodovědecké a ekonomicko-správní fakulty. Také kariérní portál JobCheckIN využívají studenti i čerství absolventi všech fakult. Zájemci se na centrum obrací nejen v době výuky v jednotlivých semestrech, ale pravidelně po celý rok. Ve zkouškovém období nebo přes léto pak mají zájem o služby CV Clinic a kariérní konzultace.

Portál JobCheckIN zprostředkovává studentům aktuální pracovní příležitosti. Graf: Kateřina Milotová
Pracovní nabídky na fakultě sociálních studií

Studenti se mohou obrátit na jednotlivé katedry fakulty podle oboru, ve kterém hledají uplatnění či možnosti dalšího vzdělávání. Některé katedry na své webové stránky pravidelně přidávají pracovní i studijní nabídky.

Katedra mediálních studií a žurnalistiky pravidelně na stránkách Centra mediálních praxí uveřejňuje pracovní a vzdělávací nabídky. Přes centrum se nedávno podařilo získat tiskovému mluvčímu Nejvyššího státního zastupitelství posilu z řad studentů, která mu bude pomáhat s public relations.

Katedra psychologie na webových stránkách zveřejňuje pracovní a dobrovolnické nabídky i pro veřejnost.

Načerpat zkušenosti při studiu mohou studenti díky projektu Masarykovy stáže pro nadané politology, který nabízí Katedra politologie. Vybraní stážisté si vyzkouší práci v kanceláři poslaneckého klubu, mediálních odborech politických stran nebo v kanceláři místostarostů.

Katedra sociální politiky a sociální práce dlouhodobě spolupracuje s Centrem praktických a evaluačních studií, prostřednictvím kterých nabízí studentům praxe v oboru.

Katedra environmentálních studií rozesílá studentům pracovní příležitosti přímo do e-mailu, stejně jako informace o stážích v oboru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.