Velvyslanci na FSS: Mám nesmírnou radost, že diplomaté naši fakultu navštěvují, říká děkan

Zastupují v Česku svou zemi, hájí její zájmy a podporují její dobré jméno. I přes své nabité programy si ale tento semestr našlo 13 evropských velvyslanců čas navštívit fakultu sociálních studií. Zavítají na přednášky kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European Partners, kde budou o své práci a současné mezinárodní politice diskutovat se studenty katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. „Máme velikou radost z ochoty a zájmu našich hostů do Brna přijet a na naší univerzitě vystoupit,“ uvedl garant předmětu a proděkan pro internacionalizaci a záležitosti studentů Petr Suchý.

28. 2. 2022 Anna Nevídalová

Fakultu sociálních studií navštíví tento semestr celkem třináct evropských velvyslanců a velvyslankyň. Studenti kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European Partners mají možnost s velvyslanci diskutovat o jejich práci, zkušenostech v mezinárodní politice i vzájemných vztazích Česka s jejich zemí. Na fotografii přednáší velvyslankyně Martina Mlinarević Sopta. Foto: Lucia Farkašová

Setkávat se s lidmi z praxe, diskutovat s velvyslanci, kteří se ve svém každodenním životě zabývají tím, o čem studenti mezinárodních vztahů a evropských studií slýchají v přednáškových sálech. Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners nabízí zájemcům jedinečnou možnost setkat se každý týden s jedním z evropských velvyslanců. „Účast na přednáškách je zatím téměř stoprocentní. Studenti vzácné příležitosti nahlédnout do zákulisí diplomatické praxe aktivně využívají, o čemž svědčí výborné diskuze s pozvanými hosty a veliké množství otázek, které jim pravidelně kladou. Je to něco, co nezažívají každý den,“ popsal garant předmětu Petr Suchý.

Jako první z třinácti evropských diplomatů zavítal na Masarykovu univerzitu slovenský velvyslanec Rastislav Káčer. Foto: Lucia Farkašová

Z přítomnosti velvyslanců se těší i děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík. „Mám nesmírnou radost, že máme na fakultě podobnou aktivitu. Ukazujeme tak studentům různé dimenze bilaterálních vztahů, propojujeme teorii s praxí a v neposlední řadě ukazujeme důležitým zahraničním aktérům naši fakultu jako skvělou vzdělávací instituci evropského formátu,“ uvedl.

S velvyslanci se Balík setkává osobně, před jednotlivými schůzkami se poctivě připravuje a zjišťuje si o hostech bližší informace. Rozhovory jsou pak podle něj osobnější. „Snažím se s nimi rozmlouvat o vztazích jejich a naší země, o tom, jak můžeme podpořit studentskou výměnu,“ upřesnil děkan.

S diplomaty se setkává i děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. Na fotografii je se slovenským velvyslancem Rastislavem Káčerem. Foto: Lucia Farkašová

Jako první přijal pozvání slovenský velvyslanec Rastislav Káčer. Minulý týden se pak se studenty evropských studií a mezinárodních vztahů setkala velvyslankyně Bosny a Hercegoviny Martina Mlinarević Sopta, která přijala pozvání už podruhé. „Studentům se snažím předat vše, co jsem se naučila a čím jsem si prošla. Znamená to pro mě opravdu hodně, diskutovat s nimi o naší zemi, slyšet jejich názory a otázky,“ popsala velvyslankyně.

Kurz si pochvalují také studenti. V předmětové anketě, kterou vyplňují na konci semestru, hodnotí přednášky velice pozitivně. „Je vidět, že pro studenty a studentky jsou vystoupení a životní příběhy velvyslanců a velvyslankyň velmi inspirativní, motivující a obohacující,“ řekla Monika Brusenbauch Meislová která se podílí na organizaci kurzu.

Studenti mohou na přednáškách s velvyslanci diskutovat. Na fotografii diskutuje student s velvyslankyní Martinou Mlinarević Soptou. Foto: Lucia Farkašová

Na fakultu sociálních studií zavítá v tomto semestru celkem třináct velvyslanců. V dalších týdnech dorazí například zástupci Francie, Velké Británie nebo Německa. „Loni bylo snazší kurz zorganizovat, neboť se přednášky odehrávaly v online režimu. Letos se kurz koná fyzicky, takže je pro naše hosty přece jen o něco obtížnější najít v jejich velmi nabitých programech prostor. I tak se nám ale podařilo zajistit nesmírně pestrou paletu diplomatů a diplomatek z řady evropských zemí. A věříme, že studenti to ocení,“ zakončila Brusenbauch Meislová.

Časopis Atrium bude v příštích týdnech přinášet čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European Partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní zahraniční velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou prostřednictvím takzvaného pohledu zevnitř (insider’s view). Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze. Kurz si mohou zapsat i studenti anglických programů. Tento semestr přijalo pozvání celkem třináct evropských velvyslanců.

V seriálu Velvyslanci na FSS bude Atrium přinášet s těmito velvyslanci krátké rozhovory.

Přednášky jsou určené studentům mezinárodních vztahů a evropských studií, navštívit je ale může i veřejnost.

Velvyslanci

Velvyslanci jsou nejvýše postavení diplomaté (náleží jim oslovení Vaše excelence, anglicky Your Excellency), jejichž úkolem je zastupovat svou zemi a hájit její zájmy v zahraničí. Jejich prací je také prohlubování vztahů mezi jejich zemí a tou, ve které diplomaté působí. Na velvyslance jsou kladeny vysoké nároky – musí být dobře jazykově vybavení, dokázat prezentovat svoji zemi a její zájmy. V neposlední řadě by měli mít také bohaté zkušenosti na mezinárodním poli. Velvyslance navrhuje vládě ministr zahraničních věcí. Pokud vláda návrh schválí, předkládají ho prezidentovi, který velvyslance či velvyslankyni jmenuje s podpisem předsedy vlády.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Komentáře studentů

Na konci každého semestru mají studenti možnost vyjádřit své názory na kurz, který absolvovali, v předmětové anketě. Níže je několik komentářů z předmětové ankety z jarního semestru 2021. Atriu je poskytl garant kurzu Petr Suchý. Anketa je anonymní, proto nejsou u citací uvedená jména.

Skvelý predmet, ktorý študentom poskytne iný pohľad na diplomaciu. Veľmi oceňujem na vyučujúcich, že sa im podarilo zorganizovať a pozvať toľko úžasných a inšpirujúcich hostí.

Jsem nesmírně vděčná za příležitost setkat se (alespoň online) s tolika významnými osobnostmi, mít možnost si poslechnout jejich zkušenosti, názory, myšlenky a odpovědi na naše otázky. Je to vůbec jeden z nejlepších předmětů, co jsem během studia absolvovala, rozhodně jeden z nejcennějších, jelikož je to obrovská čest a skvělá zkušenost potkat tolik diplomatů.”

Tento kurz byl opravdu zajímavý. Moc děkuji za jeho organizaci a možnost být obohacena tolika zajímavými osobnostmi z různých koutů Evropy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.