Absolvent: Budoucnost fact-checkingu vidím v propojení s umělou inteligencí

Před deseti lety se s dalšími spolužáky z politologie shodl, že v Česku chybí projekt, který by ověřoval výroky politiků. „Nikdo tady tomu nevěnoval úsilí. Nikdo nekontroloval, jestli politici říkají ve veřejných diskusích pravdu,“ vzpomíná na začátky projektu Demagog.cz absolvent fakulty sociálních studií Petr Gongala, který stál v roce 2012 u jeho vzniku. Dnes působí jako hlavní koordinátor projektu.

19. 7. 2022 Michaela Srpová

Absolvent fakulty sociálních studií Petr Gongala se podílel na vzniku projektu Demagog.cz. Foto: archiv Petra Gongaly

V Demagog.cz ověřujete zejména výroky politiků. Jak při tom postupujete?

Nejprve se díváme na to, komu jsme v poslední době věnovali pozornost, kterým politickým stranám. Snažíme se mít totiž obsah vybalancovaný tak, abychom pokrývali všechny politické strany v podobném rozsahu. Pak sledujeme diskuse, které se uskutečnily v posledním týdnu a snažíme se vybrat to, co je faktické a aktuální. Najdeme nebo vytvoříme přepis takové diskuse, rozdělíme jednotlivé výroky analytikům, našim stážistům, a ti začnou pracovat na prvním ověřování. Další dny spolu intenzivně komunikují stážisté a editoři, postupně vzniká konečná podoba hodnocení výroku. Já to pak finálně zkontroluju a celé hodnocení zveřejníme.

Kromě politických výroků ověřujete i tvrzení obyčejných lidí na sociálních sítích. Podle čeho vybíráte, kterým příspěvkům budete věnovat pozornost a kterým ne?

Obsah k ověření nám často doporučuje přímo Facebook. Bývají to příspěvky, které lidé často nahlašují nebo se oproti jiným příspěvkům šíří výrazně rychleji. Chodí nám také doporučení od našich čtenářů, kteří nás pod takovými příspěvky označují nebo nám píšou zprávy. U výroků běžných uživatelů sociálních sítí ale musíme vždy pečlivě vyhodnocovat, zda může příspěvek opravdu zajímat širokou veřejnost a zda vůbec stojí za to ho ověřovat.

Zmínil jste, že vám obsah k ověření doporučují i vaši čtenáři. Ozývají se vám i politici?

Například Olga Richterová z České pirátské strany nás v minulosti upozornila, že se o ní šíří falešný citát, který jsme do té doby vůbec nezaznamenali. Šířil se přitom na internetu opravdu rozsáhle už několik měsíců. Informaci jsme díky jejímu upozornění ověřili. Takové situace ale nastávají zřídka. Většinou nás politici kontaktují, až když si chtějí stěžovat, že jsme podle nich ověřili jejich výrok nesprávně.

Politici dnes používají spíše emoce než fakta

Jakým tématům se teď věnujete nejčastěji?

V den zahájení ruské invaze na Ukrajinu jsme si hned řekli, že se budeme chtít věnovat primárně tomuto konfliktu. Doteď tomu tak bylo, i když česká média se v posledních týdnech ubírají jiným směrem. Nicméně minimálně na sociálních sítích pořád platí, že Ukrajina je téma číslo jedna. Co se týče doby před válkou na Ukrajině, největší část ověřovaného obsahu tvořily výroky spojené s pandemií.

Proč je podle vás platforma jako Demagog.cz v dnešní době důležitá?

Když jsme vznikali, bylo to důležité proto, že v Česku nikdo nekontroloval, co politici ve veřejných debatách pouští z úst. Postupem času se ale politická diskuse přenesla z tradičních médií na sociální sítě. Obsahu k ověření je více a času méně. Přestože žurnalistické organizace mohou ověřit pár výroků v předvolební debatě, nikdy nebudou mít kapacitu na to, aby ověřily 15 až 20 výroků, které zazní v kratším časovém úseku v debatách nebo na sociálních sítích. Právě to je důvod, proč má náš projekt stále smysl.

Kolik lidí se na projektu podílí?

Je nás asi třicet. Lidé jsou tu na různé typy úvazků, většinou se jedná o stážisty. Jsou to studenti, kteří jsou v Demagog.cz jen pár měsíců, pak zase přijdou noví. Jsme nezávislá organizace. Nespolupracujeme s žádným politickým subjektem a řídíme se etickým kodexem, který udává standardy žurnalistické práce. Rozhodně nemáme dostatečné kapacity na ověřování všeho, co se šíří na Facebooku, a ani nemáme kapacity na to, ověřovat tvrzení dostatečně rychle. Do budoucna bychom to ale chtěli změnit.

Jak přesně byste chtěli změny docílit?

Nemyslím si, že řešením je zapojení většího počtu lidí. Spíše půjde o kombinaci technologií a lidí. V posledních měsících se hodně mluví o použití umělé inteligence ve fact-checkingu. Měla by pomoct identifikovat obsah k ověření, ale také identifikovat zdroje, pomocí kterých můžete tvrzení ověřit. Právě dohledávání takových zdrojů totiž většinou zabírá nejvíce času. Očekávám, že v následujících pár letech se bude tento způsob fact-checkingu rychle rozšiřovat, a doufám, že my toho budeme součástí.

Technologie jdou obecně dopředu. Je vaše práce s ohledem na jejich rychlý vývoj těžší, než byla před deseti lety?

Možná je teď naopak jednodušší. Politici, kteří jsou dnes nejvíce vidět, jsou méně konkrétní a technicistní. Například bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vždy používal spoustu odborných termínů a potrpěl si na detaily, díky čemuž bylo ověřování jeho výroků opravdu náročné. Mezi další takové patří třeba Miroslav Kalousek nebo Tomio Okamura Tito lidé používají hodně faktických tvrzení. Dnes už ale takových politiků ubývá, zkrátka míří více na emoce než na fakta. U sociálních sítí je to ale naopak, tam je ověřování složitější než dříve. Je zkrátka obtížnější dohledat potřebná fakta. Dezinformace jsou dnes často mezinárodní a vyžadují tak například vyhledávání a překládání záznamů konferencí v cizích jazycích.

Spolupráce s Facebookem nám finančně hodně pomohla

Už jste zmiňoval, že Demagog.cz je nezávislá organizace. Z čeho je tedy projekt placený?

Ze začátku jsme měli hodně finančních problémů, byli jsme závislí jen na dárcovských příspěvcích našich čtenářů. Tak tomu bylo ještě donedávna – do roku 2019 byl náš rozpočet zhruba šest set tisíc korun ročně. Situace se výrazněji změnila až při zahájení spolupráce s Facebookem v roce 2020. Dalším větším zdrojem peněz je pro nás teď evropský projekt CEDMO (Central European Digital Media Observatory) který podporuje fact-checking a rozvíjí pro něj nejrůznější technické nástroje. Základní analytici jsou ale stále neplacení stážisti, což se doufám brzy změní. Chceme projekt více zprofesionalizovat a řádně odměňovat lidi za jejich práci.

Jako hlavní koordinátor projektu řešíte mimo jiné právě spolupráce s partnery. Jak pohlížíte na vaši spolupráci s Facebookem?

V roce 2016 zahájil Facebook projekt fact-checkování s třetími stranami. Hlavním partnerem je Agence France Presse, ale v projektu jsou zapojené i menší organizace jako jsme právě my. Taková spolupráce podle mě dává smysl, protože organizace mohou své fact-checky dostat přímo k lidem, kteří jsou nepravdivým obsahem zasažení. Na druhou stranu je to pro Facebook také trochu reklama a snaha vyhnout se kritice, že s dezinformacemi nic nedělají. Nicméně pro nás to znamená především to, že jsme finančně stabilnější. Je to přímá komerční spolupráce, díky které se náš projekt za poslední dva roky zvětšil. Mohli jsme si dovolit najmout více lidí a více investovat do public relations a marketingu, včetně spolupráce s médii.

Díky studiu jsem si vytvořil úžasnou síť kontaktů

Vystudoval jste politologii na fakultě sociálních studií. Jak zpětně hodnotíte výběr právě tohoto oboru?

Původně jsem se rozhodoval mezi politologií a právem. Politika mi ale připadala zajímavější, právu bych se asi věnovat nechtěl. Myslím, že spousta lidí se obává, že jako absolventi politologie nenajdou uplatnění. Podle mě je to ale o člověku. Je možná obtížnější najít uplatnění přímo v oboru, ale studium politologie člověka rozhodně připraví na práci ve spoustě jiných odvětví. Naučí se pořádně číst, analyzovat texty, komunikovat v cizím jazyce, pracovat v týmu nebo vystupovat před lidmi. Zní to možná banálně, ale když tohle umí člověk opravdu dobře, může to například v korporátním světě dobře prodat.

Vy sám pracujete jako analytik v nadnárodní firmě, projektu Demagog.cz se věnujete ve volném čase. Jak konkrétně vám studium politologie pomohlo najít uplatnění?

Při magisterském studiu jsem se věnoval především kvantitativní analýze volebních dat, takže v tomto ohledu mě politologie naučila pracovat s technickými nástroji a programy. To hlavní, co mi ale fakulta dala, jsou kontakty. Do firmy, kde teď pracuju jako výzkumný analytik, mě doporučil kamarád z politologie. Projekt Demagog.cz vznikl ostatně jen díky tomu, že se sešla správná parta studentů z fakulty sociálních studií. U jeho zrodu byli převážně studenti politologie, často také členové Debatního klubu studentů Masarykovy univerzity. Člověk si při studiu zkrátka vytvoří síť kontaktů, které potom v životě využívá. To je podle mě hlavní přínosem jakékoliv vysoké školy.

Analytik a hlavní koordinátor projektu Demagog.cz vystudoval politologii na fakultě sociálních studií. Foto: archiv Petra Gongaly

Petr Gongala

Petr Gongala pochází z moravskoslezského Šenova. Do Brna ho přivedlo studium na Masarykově univerzitě, kde na fakultě sociálních studií absolvoval obor Politologie. Už při studiu se stal členem Debatního klubu studentů Masarykovy univerzity a dodnes se tomuto projektu věnuje. Právě díky studiu a účasti na debatách Masarykovy univerzity se seznámil s lidmi, kteří stojí za vznikem webu Demagog.cz. Gongala působil v Demagogu nejdříve jako metodolog, nyní je hlavním koordinátorem projektu. Stále se ale jedná o jeho vedlejší činnost, mimo Demagog.cz pracuje jako výzkumný analytik ve firmě IDC, která se soustředí na průzkum trhu. Ve volném čase si rád zahraje squash, věnuje se akademickému debatování a zajímá se také o antiku, o které má se svým kamarádem Kamilem Gregorem dokonce podcast s názvem Ante Portas.

Projekt Demagog.cz spolupracuje mimo jiné také s Facebookem. Spolupráci blíže přiblížil Petr Gongala v podcastu Institute H21. Zdroj: youtubový profil Institute H21

Demagog.cz

Projekt Demagog.cz je nezávislou platformou, která se věnuje především ověřování faktických tvrzení politiků, a snaží se tak kontrolovat veřejnou diskuzi v Česku. Analyzuje a hodnotí faktické výroky, které zaznívají ve veřejných debatách nebo jsou zveřejňované na sociálních sítích. Demagog.cz svým vznikem v roce 2012 navázal na slovenský Demagog.sk, který založili studenti Masarykovy univerzity Matej Hruška a Ondrej Lunter o dva roky dříve. České studenty, včetně Petra Gongaly, projekt nadchnul a založili českou verzi. Jedná se o neziskové a dobrovolnické sdružení, které není spojené s žádným politickým subjektem. Projekt je financovaný z grantových projektů a spolupráce s Facebookem. Na fungování projektu přispívají také čtenáři. Více o financování projektu najdete zde.

Blíže projekt Demagog.cz popsal Gongala také v rozhovoru na DVTV. Zdroj: archiv Petra Gongaly

Řekli o něm

„Petra jsem poznal jako metodologa Demagogu: mýtickou postavu, která čas od času opravuje moje špatné formulace. Až později jsem zjistil, kolik věcí má kolem fungování projektu vlastně na starost. Zodpovědnost za Demagog na něj totiž spadla v době, kdy projekt začal rychle růst a kdy se stal fact-checking důležitějším než kdy předtím.“

Jan Fridrichovský, šéfeditor Demagog.cz

„Chytřejších lidí než je Petr moc neznám. Je studnicí (leckdy prapodivných) faktů z nejrůznějších oborů (pusťte si jeho podcast) a má excelentní schopnost věci analyzovat a zasazovat do kontextu. Velmi si vážím toho, že navzdory povaze své práce nevnímá svět černobíle. Má hluboké pochopení pro lidské omyly a trpělivost ve složitých konverzacích.“

Anna Čámská, partnerka a vedoucí Skautského institutu

„Petr není jenom skvělý analytik, ale zároveň patří i k lidem, kteří neustále usilují o modernizaci pracovních procesů u nás ve firmě. Jeho snaha je vždy nasměrovaná k maximální časové efektivitě, prospěšné pro celý tým. Petrovy nápady nám pomáhají ušetřit spoustu energie na složitější úkoly.“

Ondřej Plachý, kolega a analytik ve společnosti IDC

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.