Kontakt s přírodou je důležitý. Měli bychom se vracet sami k sobě, míní psycholog

Příroda je ze své podstaty uklidňující. Tento fakt si uvědomuje i psycholog Adam Táborský a využívá ho v naprosto jiném měřítku. Absolvent fakulty sociálních studií vede terapie se svými klienty přímo při procházkách lesem. Zakladatel projektu Terapie mezi stromy tak přináší do České republiky novou formu psychologické pomoci. U toho působí jako psycholog v Psychiatrické nemocnici Bohnice a účastní se dalších projeků týkajících se vzdělávání a psychického zdraví.

11. 4. 2023 Martin Vojtíšek

K přírodě měl Adam Táborský vždycky blízko, i proto přišel s myšlenkou terapie mezi stromy. Zdroj: archiv Adama Táborského

Jste doktorandem, pracujete jako psycholog, založil jste projekt Terapie mezi stromy a do toho plánujete rodinu. Jak může jeden člověk zvládat tolik věcí najednou?

Pro mě je důležitý spánek. Snažím se spát osm hodin denně, protože bez toho by to nejspíš nešlo zvládnout. Hned potom považuju za klíč k úspěchu efektivní plánování.

Už při studiu jste byl aktivní a stál jste u řady projektů. Jedním z nich je i Psychobraní, jehož cílem je organizování tematických psychologických přednášek. Jak nápad vznikl?

Nejprve jsem byl aktivní uvnitř Sociologického nástupiště, což je nezisková organizace studentů na katedře sociologie, která pořádá různé akce či konference. Na psychologii nic podobného nebylo, tak se zrodilo Psychobraní, kde jsme se zaměřovali na vzdělávací aktivity pro studenty. Nevnímal jsem to tak, že by šlo o jeden konkrétní nápad či konkrétního zakladatele, byl to spíše kolektivní počin.

Vystudoval jste dva obory a nyní pokračujete v doktorském studiu. Co formovalo vaše studijní záměry?

Byl jsem trochu zmatený z toho, co bych chtěl v životě dělat. V testech studijních předpokladů mi spíš vycházely dobré výsledky v matematice a technickém myšlení. Ale od přečtení první knížky o psychologii v osmnácti letech jsem začal všechny informace z tohoto oboru nasávat jako houba. Potom jsem si řekl, že by bylo vlastně fajn studovat sociální vědy. Nakonec jsem nastoupil na fakultu sociálních studií, hlavní obor Politologie a vedlejší obor Sociologie. Za chvíli jsem začal tíhnout spíš k sociologii. Potom mi došlo, že jde studovat v trochu intenzivnějším tempu než třicet kreditů za semestr. V návaznosti na toto zjištění pak následovalo odeslání přihlášky na program Psychologie, kterou jsem začal studovat souběžně. Co se týče magisterských programů, říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé propojovat s tím vším ještě Veřejnou politiku.

Aktuálně studujete doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce. Takový stupeň vzdělání je nadstandard. Co vás vedlo k tomu ve studiu pokračovat?

Studium sice patří k sociální práci, moje oblast zájmu však spadá do veřejné politiky. V disertaci se zaměřuju na organizaci veřejných služeb zaměstnanosti a přístup k uchazečům o zaměstnání. V práci tak kombinuju znalosti z předcházejících studijních oborů. Jsem rád, že i nyní mohu být v kontaktu s akademickým prostředím, které považuju za nesmírně stimulující.

Táborský stál u řady projektů už při studiu. Patří k nim Psychobraní nebo Sociologické nástupiště. Zdroj: Spolu rosteme

Anglie, Švédsko, Norsko, Austrálie, Dánsko

Máte bohatou zkušenost se studiem v zahraničí, kde všude jste studoval?

Poprvé jsem jel do Londýna na University of London, kde jsem měl dva předměty z psychologie a dva předměty ze sociologie. Říkal jsem si, že na první pobyt bych chtěl do anglicky mluvící země. Přemýšlel jsem i nad tím, že bych mohl jet do Španělska, nejspíš by to byla jedna velká párty, ale tohle mě nezajímalo. V Anglii jsem si mohl zlepšovat jazyk a zároveň studium bylo hodně podnětné. Potom jsem jel na pět měsíců do Švédska, kde jsem pracoval na úřadech práce a na základě této zkušenosti jsem napsal diplomovou práci. V roce 2015 mi škola poskytla stipendium na část nákladů na cestu do norského Trondheimu, kde se konal mezinárodní studentský festival. To byla velká zkušenost, tématem byla korupce, festivalu se účastnilo 400 lidí ze 180 zemí světa a z hostů vystupoval například i dalajláma. Rok jsem byl v Austrálii a pak při doktorském studiu v Polsku na univerzitě ve Varšavě. Naposledy jsem vycestoval do Dánska, to už jsem si ale musel platit sám, protože jsem přesáhl řádnou dobu studia.

Říkal jste, že jste studoval také v Austrálii, proč zrovna tam?

Bylo to tuším přes bilaterální dohody. Byl jsem na Deakin University v Melbourne. Do Austrálie jsem vyrazil kvůli zaměření programu, který se orientoval na psychologii organizace. V anglicky mluvících zemích jsem do té doby byl studijně nebo pracovně ve Velké Británii a v USA, tak jsem si říkal, že Austrálie by pomyslnou triádu hezky završila. Kdo v Austrálii byl, je mu jasné, proč právě tam. Austrálie v sobě snoubí moře a pro Evropany neotřelou krajinu. Zároveň tíhne k byznysovému smýšlení. Jedná se tedy o ideální kombinaci pracovního a soukromého života, které jsou rovnováze. Zřejmě i proto se Melbourne pravidelně umísťuje na prvních příčkách nejlepších míst pro život.

V čem jste vnímal největší smysl studia v zahraničí?

Ve zlepšování a procvičování angličtiny a dobrá byla taky zkušenost s jiným přístupem k výuce. Zkušenost s větším provázáním s praxí. Zisk přátel, se kterými jsem stále v kontaktu. Taky mě to utvrdilo v přesvědčení, že se dá všechno zvládnout, že všechno dobře dopadne. 

Terapie přírodou je vhodná pro léčbu traumatu nebo úzkostí

Aktuálně věnujete hodně svého času projektu Terapie mezi stromy. Jak vás myšlenka léčby v přírodě napadla?

Když jsem byl malý, běhal jsem často po lese. Kameny mi připadaly jako skály a zpětně mi došlo, že mi tam bylo moc hezky a příroda mi byla blízká. Tak se vlastně zrodila prvotní idea. Až potom jsem začal zjišťovat, že se tím tématem už zabýval někdo přede mnou. Podobná myšlenka totiž funguje v praxi i v Izraeli, USA a Velké Británii. Tak jsem si řekl, že by bylo fajn to začít dělat i u nás. Od doby, kdy před třemi lety projekt začal, se podobných aktivit a iniciativ objevuje čím dál tím víc, což potvrzuje významnost tématu.

Byly pro vás poznatky ze zahraničí obohacující?

Určitě ano. Připadalo mi zajímavé zkombinovat odpovídající část terapie s pozitivními dopady přírody, když se v ní nacházíme. Přitom bylo příhodné opírat se o zdroje a poznatky lidí, kteří se tímto tématem zabývali. Jeden z významnějších byl pro mě psycholog, terapeut a poradce Martin Jordan z Velké Británie. Zprvu jsem byl nadšený, když jsem zjistil, že napsal k tomuto tématu dvě knihy. Nadšení ale vystřídalo zklamání, protože další, co jsem se o něm dozvěděl bylo, že předčasně zemřel. Potom jsem narazil na terapeuta Ronena Bergera z Izraele. S ním jsem stále v kontaktu. Ronen přijel i do Prahy, kde jsme spolu vedli workshopy. Kromě toho jsem pročítal různé výzkumy z Japonska, které jako první ověřovaly pozitivní vliv přírody na člověka. V Japonsku jsem mluvil s profesorem Yoshifumi Miyazakim. Zkoumal, jak se mění hladina kortizolu, když se člověk nachází v přírodě. Zmiňoval, že je velkým šťastlivcem, protože právě v Japonsku byly vyvinuté metody, které pomáhaly měřit kortizol z krve a přístroje mapující aktivitu mozku.

Forma terapie v přírodě záleží na přání klienta. Vhodná je například pro léčbu traumat a úzkostí. Zdroj: Spolu rosteme

Jak taková terapie mezi stromy vypadá?

Každý případ je individuální. Vždy záleží na klientovi. Začíná tím, že si vybere terapeuta. Je pouze na něm, jestli se bude svěřovat ženě, muži, staršímu, mladšímu, silnějšímu nebo naopak útlému. Těch charakteristik je opravdu hodně. Když klient svého terapeuta najde, následuje výběr konkrétního druhu terapie. Začátek může vypadat tak, že se spojíme například mailem nebo si telefonicky dohodneme podmínky a potkáme se někde v přírodě. Samozřejmě nedomlouváme schůzku někde uprostřed hlubokého lesa. Jde třeba o autobusovou zastávku, ze které pak vyrážíme. Pravidla jsou podobná klasické psychoterapii, kdy například platí, že to, co si řekneme, zůstane mezi námi. Zároveň to ale může být tak, že se nejdřív potkáme na jedno sezení uvnitř a sdělíme si svoje představy. Kombinace jsou různé, s někým jsem měl víc sezení uvnitř a až potom venku nebo naopak.

Pro koho je terapie v přírodě vhodná?

S klientem, který trpí psychotickou atakou, bychom s kolegy do přírody nešli. Takové obtíže jsou spíš na hospitalizaci v léčebném zařízení. Stejně tak nelze terapii v přírodě provádět s lidmi, kteří mají jakékoli projevy ohrožující život. S takovým člověkem ale není možné absolvovat ani klasickou psychoterapii. Pracujeme s lidmi, kteří jsou nějakým způsobem traumatizovaní nebo úzkostní. Tam se zase vyplatí ze začátku budovat hlavně důvěru. Jak už jsem říkal, všechno je o domluvě. S klienty, kteří mají deprese a nemají tolik energie, toho tolik nenachodíme, takže si po chvíli radši někde sedneme a zbytek setkání se odehrává na místě.

Zažil jste při cestě s klientem nějakou krizovou situaci?

Ano, mnoho. Jednou jsme šli za silnějšího větru a nedaleko od nás spadl strom. Potom jsme z lesa odešli a otevřeli více existenciální témata s přesahem po smyslu života. Tato mezní situace si tak udržela svůj význam i v terapeutickém procesu.

Šíření duševního zdraví, péče o sebe a propojování s přírodou

Co byste řekl, že je hlavní náplní vaší práce?

Už od vysoké školy si snažím udržovat určitou rozmanitost svojí práce. Jednoduše proto, abych se vyhnul syndromu vyhoření a nedělal pořád dokola jednu věc. Bylo by bláhové chodit na terapii mezi stromy pětkrát v týdnu. Nejednou se mi stalo, že jsem šel v jeden den dvě tříhodinové cesty. Kdyby byly takové cesty součástí každodennosti, jednoduše by se to nedalo zvládat. Proto se snažím při terapii mezi stromy vést i klasickou praxi s klienty v místnosti, taky dělám různé workshopy a teambuildingy pro firmy i poradenskou činnost. S kolegy z Terapie mezi stromy se snažíme pořádat i konference pro odborníky. Pořádali jsme i putování mezi stromy, kdy jsme vyrazili v počtu asi šedesáti lidí a měli jsme po cestě pět zastávek, při kterých jsme si poslechli osm příspěvků z oboru psychologie, filozofie a biologie.

Máte v životě něco, co vnímáte jako své poslání?

V tuto chvíli to bude šíření tématu duševního zdraví, péče o sebe a propojování s přírodou. Nedokážu říct, jestli to tak bude napořád, ale kontakt s přírodou mi připadá důležitější. Především v dnešní době. Sleduju vývoj makroekonomických ukazatelů, které nám říkají, kam lidstvo směřuje a jaké jsou případné hrozby a myslím, že je čas, abychom se vraceli sami k sobě. Mám rád myšlenku, kterou zmiňuje Edith Eger, slavná psycholožka, která přežila holokaust. Říká, že v rodném listě nemáme napsané, že život bude jednoduchý. Přesto věřím, že pokud se budeme snažit, bude stát za to.

Adam Táborský

Do svých osmnácti let se zajímal spíš o sport a počítačové hry. Zlom nastal až po přečtení knížky o psychoterapii od Irvina D. Yalloma, jednoho z předních amerických psychologů. Kniha ho inspirovala natolik, že se studiu sociálně vědních oborů rozhodl věnovat naplno.

Adam Táborský pochází z Pardubic, na Masarykově univerzitě vystudoval bakalářské programy Politologie a Psychologie a navazující magisterské programy Psychologie a Veřejná politika a lidské zdroje. V současnosti pokračuje v doktorském studiu sociální politiky a sociální práce se zaměřením na systém řízení veřejných služeb zaměstnanosti z hlediska individualizace.

Na univerzitě byl členem akademického senátu i stipendijní komise. Vedle toho se spolužáky založil Psychobraní – projekt, jehož cílem je organizace přednášek z psychologie. Právě organizace projektů zapříčinila to, že se mimo klinickou psychologii začal zajímat také o jiné a dynamičtější uplatnění psychologie v praxi.

Adam Táborský vystudoval psychologii, politologii a nyní pokračuje v doktorském studiu sociální politiky a sociální práce. Zdroj: archiv Adama Táborského

Při studijním pobytu v Austrálii se od svých tamějších spolužáků doslechl o takzvaném consultingu, jinými slovy poradenství pro firmy nebo organizace. Díky tomu si na půlroční stáži v tamní bance ANZ vyzkoušel práci specialisty na organizační rozvoj firmy. Po návratu ze stáže v oboru nějakou dobu zůstal, tentokrát ve Varšavě. Nakonec se ale vrátil do České republiky a začal pracoval jako psycholog v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde působí dodnes.

Ve volném čase rád běhá a chodí do posilovny. Mezi nejoblíbenější aktivity ale patří saunování, a to bez ohledu na roční období. Je také vášnivým čtenářem knih, zejména z oboru psychologie, ekonomie, politologie a sociologie. Na novější knihy o psychologii píše recenze do časopisu Psychologie dnes. Právě dokončuje knihu Terapie mezi stromy.

Projekt Terapie mezi stromy nabízí léčbu v přírodě, ale také přednášky, semináře nebo teambuildingy pro firmy. Zdroj: archiv Adama Táborského

„Adam byl součástí jedné z „velkých generací“ sociologických studujících. Tehdy vzniklo Sociologické nástupiště. Adam se spolupodílel na všech tehdejších rozmanitých studentských aktivitách, nicméně měl také vlastní projekty a nápady, které uskutečňoval sám. Bylo skvělé, že se snažil propojovat sociologii a psychologii. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním před několika lety mluvil o nápadu terapie v přírodě, a už tehdy mě to nadchlo.“

Vedoucí bakalářské práce Adama Táborského z politologie, Csaba Szaló

„Adam patří mezi jedinečné lidi, které v životě potkáte. Umí naslouchat, zamyslet se a poradit. Nejedná zbrkle a drží si odstup od řešení, aby jeho pomoc byla vskutku nápomocná. Poznali jsme se v prváku na vysoké škole při studiu politologie. Pamatuju si, že mi říkal, že jeho snem je vystudovat psychologii. Další rok ji začal studovat a deset let nato vede úžasný a jedinečný projekt, který kombinuje přírodu s lidskou myslí. Na rozdíl od mnoha psychologů pomáhá svým jednáním a projektem Terapie mezi stromy nejen svým přímým klientům, ale všem, kdo ho sledují a zamýšlí se nad jeho příspěvky na sociálních sítích. Víc takových lidí!“

Kamarád Adama Táborského, Tomáš Kirner

„Adama jsem vnímal jako přemýšlivého studenta, který se dokáže na věci dívat z různých úhlů pohledu.“

Vedoucí diplomové práce Adama Táborského z psychologie, Jakub Procházka

Terapie mezi stromy

Projekt kombinuje benefity přírody s odborným přístupem psychologů a terapeutů. Odborníci klienty doprovází na cestě růstu a dopřávají jim prožití sebe. Cílem projektu je šíření duševního zdraví prostřednictvím přírody. Vedle individuálních terapií si lidé můžou vyzkoušet workshop nebo teambuilding. Terapie je určená také pro děti, může jim pomoct najít cestu k přírodě.

Pobyt v přírodě podle výzkumů podporuje imunitu, zvyšuje aktivitu i počet bílých krvinek, snižuje stres, zlepšuje soustředění nebo dobrou náladu. Napomáhá také budování dobrých vztahů a pomáhá tělu se uvolnit.

Součástí projektu Terapie mezi stromy jsou také semináře a teambuildingy v přírodě. Zdroj: Spolu rosteme

„Terapii vnímám jako cestu, jak se dostat do souladu se sebou samým, být tím, kým skutečně jsme. Mým cílem je vytvořit vztah, který můžete využít pro svůj osobní růst.“

Zakladatel projektu Terapie mezi stromy, Adam Táborský

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.