Děkan ocenil pomoc při pandemii, boj s dezinformacemi i výzkum

Podpora rodičů v době pandemie, popularizace výzkumu nebo pořádání debat. To je krátký výčet aktivit studentů a akademiků, kteří si letos vysloužili ocenění děkana fakulty sociálních studií. Děkan Stanislav Balík udělil ceny za výzkum, výuku a společenský přínos. Ocenil také vynikající studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia.

3. 7. 2020 Hana Tománková

Cenu děkana získali i studenti ze spolku Fakescape, kteří se věnují vzdělávání středoškoláků a informování veřejnosti o falešných zprávách. Foto: Marie Drahoňovská

Ceny uděluje děkan každoročně a jinak tomu nebylo ani letos, přestože slavnostní předávání cen prozatím musel odsunout kvůli pandemii koronaviru. Napříč kategoriemi tento rok dominoval výzkumný tým IRTIS, který obdržel cenu za vědu a výzkum. Členky týmu Marie Bedrošová a Nikol Kvardová zároveň získaly ceny pro vynikající studenty doktorského a magisterského studia. Oceněný kolektiv se zabývá především informačními technologiemi a jejich vlivem na děti a dospívající. Bedrošová se například specializuje na výzkum cyberhate, tedy nenávistných projevů šířených přes počítačové sítě. „Naše poznatky o cyberhate se mohou uplatnit při vzdělávání dětí, rodičů nebo pedagogů v oblasti prevence nenávistných projevů nebo diskriminace na internetu. Proto se také snažíme naše výsledky popularizovat v médiích,“ uvedla Bedrošová, která studuje doktorský program na katedře mediálních studií a žurnalistiky.

Nominují i studenti

Návrhy na ocenění studentů a vyučujících nejčastěji předkládají vedoucí kateder nebo výzkumných pracovišť. V případě ceny za výuku a vzdělávání se ale na nominaci podílejí i studenti, kteří hodnotí učitele v předmětové anketě. Výsledky ze studentské ankety jsou totiž spolu s posudkem vedoucího katedry důležitým podkladem pro nominaci. Tento rok studenti pomohli nominovat Irenu Kašparovou, která je jednou ze zakladatelek oboru Sociální antropologie na Masarykově univerzitě a letošní vítězkou ceny za kvalitní výuku. Její oblibu u studentů dokládá i Anna Absolonová. „Na Kašparové si cením hlavně jejího individuálního přístupu. Po prvním semináři si nás všechny zapamatovala jménem a osobní přístup udržovala po celou dobu,“ zhodnotila pedagožku studentka Sociální antropologie a Mediálních studií a žurnalistiky. Kašparová se podle svých slov snaží respektovat odlišnosti studentů a hledat nové způsoby komunikace. „Snažím se mezi studenty vytvořit povědomí komunity, ve které se o sebe zajímají a vzájemně se respektují,“ sdělila oceněná akademička a propagátorka domácího vzdělávání.

Pomoc v době korony

Pandemie koronaviru ukázala, že studenti a akademici z fakulty dokážou i za mimořádné situace pomáhat druhým. Právě pomoc při pandemii vyzdvihl děkan u akademičky Zuzany Masopustové katedry psychologie. V době nouzového stavu Masopustová spolu se svými studenty radila na stránkách katedry rodičům, jak pandemii vysvětlit dětem, jak pomoct seniorům nebo třeba jak jednat, když někdo blízký onemocní koronavirem. Za svou aktivitu v době pandemie a za dlouhodobou popularizaci výzkumu získala Masopustová cenu za společenský přínos.

Společenský přínos děkan ocenil rovněž u studentského spolku Fakescape katedry politologie, jenž nabízí zájemcům aktivity rozvíjející mediální gramotnost a odolnost vůči dezinformacím. Na katedře politologie působí i další oceněný magisterský student Jan Hruška, který se zasloužil například o pořádání Masarykových debat.

Ocenění studenti dostanou kromě diplomu také finanční odměnu, na kterou fakulta každoročně vyhrazuje 80 tisíc korun. Částku si mezi sebou studenti dělí rovným dílem, každý oceněný student tak letos obdrží stipendium 16 tisíc korun. Platí to i pro Ludvíka Mauera, jenž se svou bakalářskou prací na téma divočina před rokem vyhrál Cenu Josefa Vavrouška a letos získal cenu pro vynikající bakalářské studenty. „Studium na fakultě sociálních studií mi pomohlo se realizovat a to především díky lidem, které jsem na fakultě potkal. Ať už to byli vyučující, vedoucí mé bakalářské práce Ľuboš Slovák nebo moji spolužáci. Toto ocenění tedy patří jim všem,“ okomentoval svou cenu Mauer.

Ludvík Mauer z katedry environmentálních studií získal ocenění pro vynikající studenty bakalářského studia. Za svou závěrečnou práci na téma divočina obdržel také Cenu Josefa Vavrouška a Cenu I. A.  Bláhy. Foto: Hana Tománková

Důležité jsou známky i aktivita

Podle proděkana pro vnitřní a vnější komunikaci Bohuslava Binky se při výběru oceněných studentů přihlíží hned k několika oblastem. „Důležité jsou studijní výsledky, kvalita závěrečné práce a aktivity nad rámec nutného minima, například podíl na výzkumu nebo organizování akademických akcí. Na magisterském a doktorském stupni je zásadní také publikační činnost,“ zobecnil hodnotící kritéria Binka.

Slavnostní předání cen plánuje vedení uspořádat na konci semestru v září, ovšem jen za příznivé epidemiologické situace.

Děkan FSS udělil v roce 2020 ceny v šesti kategoriích:

  • Cena děkana za výuku a vzdělávání (Irena Kašparová)
  • Cena děkana v oblasti výzkumu (Výzkumný tým IRTIS)
  • Cena Iva Možného v oblasti společenského přínosu (Zuzana Masopustová, Studentský spolek Fakescape)
  • Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia (Ludvík Mauer)
  • Cena děkana pro vynikající studenty magisterského studia (Jan Hruška, Nikol Kvardová)
  • Cena děkana pro vynikající studenty doktorského studia (Marie Bedrošová)
Cenu pro vynikající doktorské studenty obdržela od děkana Marie Bedrošová, která je členkou výzkumného týmu IRTIS a publikuje v prestižním časopise Cyberpsychology. Foto: archiv Marie Bedrošové

Cena děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Soutěž děkan vyhlašuje zpravidla v únoru. V každé kategorii může být nominovaný pouze jeden student, akademik nebo výzkumný tým. Nominace nejčastěji podávají vedoucí katedry nebo výzkumných pracovišť, ale například ocenění pro studenty anglických programů mohou navrhovat i proděkani. „O návrhu udělení ceny rozhoduje nejprve vedení fakulty, ocenění potvrzuje kolegium děkana a děkan nakonec cenu uděluje,“ vysvětlil proces soutěže proděkan pro vnitřní a vnější komunikaci Bohuslav Binka.

Cenu děkana také automaticky získávají ti, kteří získali nominaci na Cenu rektora Masarykovy univerzity, ale neproměnili ji. Vítěze soutěže děkan obvykle slavnostně vyhlašuje při příležitosti Dne fakulty. Letos vedení fakulty odložilo vyhlašování kvůli pandemii koronaviru.

Studentskému spolku Fakescape pod vedením Miloše Gregora a Petry Mlejnkové udělil děkan Cenu Iva Možného v oblasti společenského přínosu. Spolek byl nominovaný i na Cenu rektora. Foto: archiv Fakescape

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.