Fotoreportáž: Profesoři z Utrechtu a Drážďan převzali pamětní medaile

Zahraniční profesoři pomohli fakultě sociálních studií vybudovat si renomé v zahraničí, děkan je za to vyznamenal.

30. 11. 2018 Ondřej Mazoch a Eva Bartáková

Profesoři Wieger Bakker (vpravo) a Uwe Backes (uprostřed) obdrželi pamětní medaile z rukou děkana Břetislava Dančáka (vlevo).

Vědci Uwe BackesTechnické univerzity v Drážďanech a Wieger Bakker z univerzity v Utrechtu spolupracují s brněnskou fakultou sociálních studií už od jejího založení před dvaceti lety.  U příležitosti 20. výročí vzniku fakulty za svůj přínos pro vědu, výuku i zahraniční spolupráci obdrželi pamětní medaile.

Renomovaní zahraniční odborníci Uwe Backes a Wieger Bakker si pro vyznamenání přišli ve středu 14. listopadu do Atria Iva Možného. Foto: Lenka Brothánková
Medaile předával děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák. „S vedením fakulty jsme oba akademiky vybrali, protože dlouhodobě spolupracují s fakultou a významně se zapojili do jejího rozvoje,“ uvedl děkan. Foto: Lenka Brothánková
Profesor Uwe Backes se dlouhodobě věnuje výzkumu politického extremismu. Spolupracuje s jedním z nejvýznamnějších českých odborníků na extremismus Miroslavem Marešem. Foto: Lenka Brothánková
Ve své řeči Backes poukázal na dlouholetou spolupráci mezi fakultou sociálních studií a jeho domovskou univerzitou v Drážďanech. „Pro mě osobně je to velká čest, stejně jako pro náš celý ústav. Doufám, že budu moci přispět k zintenzivnění spolupráce mezi Německem a Českou republikou v oblasti, kterou se zabývám,“ uvedl profesor z Německa. Foto: Lenka Brothánková
Druhým vyznamenaným se stal nizozemský sociolog Wieger Bakker. O medaili se zasloužil také tím, že pomohl založit magisterský program zaměřený na veřejnou správu v Evropě, který se zčásti vyučuje v Brně a zčásti na jeho domovské univerzitě v Utrechtu. Foto: Lenka Brothánková
Bakker se cítil vyznamenáním poctěn. „Zároveň ale cítím pokoru. Ocenění jsem dostal za činnosti, které dělám rád, nedělal jsem je proto, abych za to dostal medaili. Na druhou stranu jsem samozřejmě rád, že vedení fakulty ocenilo naši práci,“ zhodnotil Bakker. Foto: Lenka Brothánková
Profesor Uwe Backes se zabývá pravicovým i levicovým extremismem. Foto: Lenka Brothánková

Uwe Backes

Politolog Uwe Backes působí na Technické univerzitě v Drážďanech. Ve svých vědeckých textech rozebírá různé významy a formy politického extremismu a mapuje extremismus v historii od starověku až po současnost. S fakultou sociálních studií v Brně spolupracuje už od jejího založení před dvaceti lety.

Vědec Wieger Bakker se zajímá o inovace ve vysokoškolském vzdělávání. Foto: Lenka Brothánková

Wieger Bakker

Sociolog Wieger Bakker z univerzity v Utrechtu se ve svých kurzech zabývá politickým rozhodováním v Evropě. Je expertem na veřejnou správu, ale také ho zajímá vzdělávání a inovace. Pomohl založit unikátní magisterský program zaměřený na veřejnou správu v Evropě, který se z poloviny vyučuje v Česku a z poloviny na jeho domovské univerzitě v Nizozemí. 

Pamětní medaile převzaly osobnosti, které se zasloužily o rozvoj fakulty sociálních studií. Foto: Lenka Brothánková

Většinu medailí předal děkan už v dubnu

Při příležitosti oslav 20. výročí vzniku fakulty sociálních studií udělilo její vedení vyznamenání  hned několika osobnostem. Většina z nich pamětní medaili převzala na zasedání vědecké rady letos v dubnu. Profesoři Bakker a Backes tehdy nemohli přijet, proto jsme jim medaili udělili dnes," sdělil děkan Břetislav Dančák

Medaile osobně předal děkan fakulty Břetislav Dančák. Foto: Lenka Brothánková

Fakulta oslavila dvacáté narozeniny

Zhruba deset tisíc studentů různých oborů, od psychologie, sociologie či sociální práce až například po mediální studia a žurnalistiku, absolvovalo za dvacet let fakultu sociálních studií. Oslavy dvacátých narozenin této instituce začaly v dubnu odhalením sochy jednoho z jejích zakladatelů, sociologa Iva Možného a setkáním absolventů. V květnu pokračovaly večírkem FSStival a v listopadu je zakončí série přednášek o společenských vědách a čtvrté průmyslové revoluci. 

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a děkan Břetislav Dančák připili fakultě sociálních studií ke kulatému výročí. Foto: David Kohout

Část článku převzata ze studentského zpravodajského on-line deníku Stisk

Původní článek o předávání medailí čtěte pod tímto odkazem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.