Lidé na fakultě třídí odpad už dvanáct let

Fakultě sociálních studií záleží na životním prostředí. Už dvanáct let se na ní třídí odpad.

7. 8. 2017 Jan Jakovljevič

Studenti si uvědomují, že důsledným tříděním odpadu lze ulevit životnímu prostředí. Foto: Jana Sosnová

Papír nebo plasty, ale i sklo nebo elektroodpad jsou typy odpadů, které je možné třídit na fakultě sociálních studií. Kontejnery na ně jsou rozmístěné po celé budově fakulty. Odpad se třídí od roku 2005, kdy se fakulta přestěhovala do budovy v Joštově ulici. Podle uklízečky Hany Vrábelové přistupují studenti k třídění zodpovědně. Velký důraz na třídění klade i katedra environmentálních studií.

Koše na papír a plasty jsou na fakultě na každém poschodí, a to hned na několika místech. Nádoby na stejné druhy odpadů jsou také ve fakultním atriu. K třídění se hlásí například Petr Uhlíř, student sociologie v kombinaci s mediálními studii a žurnalistikou. „Určitě je dobře, že se u nás odpad třídí, a to už jen proto, že jeho recyklací můžeme ulevit našemu životnímu prostředí,“ míní.

Také studentka mezinárodních vztahů a evropských studií Sofie Bojková si je vědoma možnosti třídit na fakultě odpad. Podle ní je důležité, aby se na fakultě odpad třídil, a to kvůli životnímu prostředí o pro celkový dojem, který fakulta vzbuzuje. „Odpad samozřejmě třídím nebo se o to minimálně snažím. Rozhodně záměrně nic neházím do koše, do něhož daný typ odpadu nepatří,“ říká.

O důsledné třídění odpadu se snaží celá fakulta. Velký důraz na třídění klade předně také katedra environmentálních studií, která má nejbližší vztah k ekologickému způsobu života. „Na pracovišti třídíme papír a plasty do speciálních košů, které jsou na chodbě před kanceláří. Obecně třídím papír, plasty, nápojové kartony i sklo. Doma pak máme a využíváme i kompost a třídíme také alobal,“ popisuje vyučují Jan Činčera, mezi jehož kurzy vedené na fakultě patří také environmentální výchova. Vedle zmiňovaných druhů odpadů třídí Činčera i elektroniku.

Třídí se sklo i elektroodpad. Pomáhají také uklízečky

Nádoby na méně běžné druhy odpadů, jako je například sklo, je možné v budově fakulty najít v suterénu. Práci s odpadem mají na starost uklízečky. Všechny nádoby na směsný a tříděný odpad vynášejí v období akademického roku každý den podzemních kontejnerů, které jsou vyvážené jednou týdně. Podle správce budovy fakulty Jana Jebase se na fakultě za měsíc vyprodukuje asi tisíc dvě stě kilogramů odpadu. 

Ne zcela standardním druhem tříděného odpadu na fakultě je elektroodpad, do něhož se řadí například zářivky, žárovky, baterie nebo drobná elektrozařízení, jako jsou třeba lampy, nabíječky nebo rychlovarné konvice. „Na odvoz elektroodpadu máme smlouvu se společností Asekol, která dle aktuálního stavu odpad odveze a recykluje ho,“ říká správce budovy Jan Jebas.

Podle uklízečky Hany Vrábelové se na fakultě odpad třídí poctivě. „Někdy se ovšem stává, že najdeme v koších něco, co tam nepatří,“ líčí. Správce budovy si myslí, že skutečnost, jestli studenti poctivě třídí odpad, závisí na jejich vychování a myšlení. „Je to podobné, jako když bydlíte v bytovém domě, kde jsou nádoby na tříděný odpad, ale i tak se najdou lidé, kterým je to jedno a házejí všechno do směsného odpadu,“ vysvětluje Jebas. Třídění odpadu na fakultě podle něj není stoprocentní. Pokud ale uklízečky zaregistrují v odpadkovém koši něco, co tam nepatří, tak věc vyndají a přesunou ji tam, kde má správně být.

Uklízečka Vrábelová dodává, že pokud se v koších na tříděný odpad objevuje jiný druh odpadů, při roztřídění záleží na velikosti věci. „Větší předměty se snažíme vhodit do kontejnerů, kam patří. Když tam ale někdo hodí třeba sáček od svačiny, ve kterém jsou drobky, určitě to vybírat nebudeme,“ objasňuje.

Třídění odpadu stojí fakultu do tří tisíc měsíčně

Odpad se na fakultě sociálních studií třídí už dvanáct let od roku 2005, kdy se fakulta přestěhovala do nové budovy v Joštově ulici. „Na fakultě se začal třídit odpad, protože si její vedení uvědomovalo, že je nutné přistupovat zodpovědně k životnímu prostředí,“ uvádí tajemnice děkanátu fakulty Pavlína Kadlčková. Smlouvy se společnostmi, které se o odvoz odpadu starají, uzavírá po předcházejícím výběrovém řízení vedení celé univerzity. Daná smlouva se pak vztahuje i na jednotlivé fakulty.

„V současné době má univerzita smlouvu se společností FCC (zkratka ze španělského Fomento de construcciones y contratas, což je evropská firma zabývající se nakládáním s odpady a poskytováním komunálních služeb, pozn. red.). Měsíční fakultní výdaje na svoz tříděného odpadu jsou do tří tisíc korun,“ říká Kadlčková. Podle ní nedostávají školy, na nichž se třídí odpad, žádné peníze z dotačních programů. „Jde o provozní náklad fakultní budovy, který je hrazený z fakultních peněz,“ doplňuje.

Zajímavost

Na třídění odpadu se podílí i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. Na téma recyklace se vyjádřil v online rozhovoru pro portál muniMEDIA v dubnu letošního roku. „Jasně, odpad třídím. Mám mírně dezorganizovaný pracovní stůl s papíry, které jednou za čas v očistném jarním rituálu vyhazuju do sběru,“ odpověděl rektor.

Fotogalerie

K třídění odpadu se hlásí studenti i zaměstnanci fakulty. Foto: Eva Bartáková
Na fakultě se třídí plasty, papír, sklo, ale i elektroodpad. Foto: Jan Jakovljevič
Podle správce budovy Jana Jebase se na fakultě vyprodukuje 1,2 tuny odpadu měsíčně. Fakulta za svoz tříděného odpadu přitom měsíčně zaplatí do tří tisíc korun. Foto: Eva Bartáková
Nádoby na odpad vynáší uklízečky v době akademického roku denně do podzemních kontejnerů. Foto: Jan Jakovljevič

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.