Nejsem samovládce. Chceme naše obory otevřít světu, říká nová vedoucí mediální katedry

Katedru mediálních studií a žurnalistiky vede nově od ledna Iveta Jansová. Pomyslnou štafetu převzala po Lence Waschkové Císařové, která v této pozici působila tři roky. Jak hodnotí nová vedoucí svoji roli? Co funkce obnáší? A proč doporučuje studium médií a novinařiny právě na fakultě sociálních studií v Brně?

26. 2. 2024 Tobiáš Pospíchal

Od nového roku vede katedru mediálních studií odborná asistentka a mediální výzkumnice zaměřená na výzkum fanoušků a populární kultury Iveta Jansová. Foto: Radek Miča

Vedoucí katedry jste od začátku kalendářního roku. Co se ve vašem profesním životě změnilo?

Je to zatím velký nápor. Přestože jsem předtím dělala zástupkyni vedoucí katedry, tak jsou samozřejmě některé informace, které jsou důvěrné a které vedoucí katedry nemůže ukázat. Člověk tak stále něco nového objevuje, a přestože to na papíře vypadá, že to je jednoduché, tak za tím stojí velké rozmýšlení, pojí se s tím velká zodpovědnost. Postup je u všech záležitostí opatrný, aby člověk neudělal chybu, která ovlivní nejen jeho, ale i další. Zatím našlapuju tam, kde mohu, pomalu, ale ne vždy se to dá. Vše, co je spojené s chodem katedry se nezastavilo jen proto, že se změnilo její vedení.

Co obnáší vedení katedry?

Máte zodpovědnost za veškerý její chod – to znamená za lidi, za peníze, za veškerý management. Vedoucí je poradní orgán pro ostatní, to znamená, že když se třeba zaměstnanci nad něčím rozmýšlí, jestli třeba mají nějakou příležitost vzít či ne, obrací se na vás. Člověk provádí jakýsi dohled a musí to dělat s pohledem na takzvaný velký obrázek. Tedy když se jeden člověk pohne někam na té šachovnici, tak to, jak to ovlivní ostatní figurky. To je na tom to nejtěžší. Musíte držet vše v patrnosti, aby se vám ty figurky – což je takové blbé přirovnání – ale aby byli všichni spokojení a celek prospíval.

Za mého studia byli na katedře dva vedoucí, Jakub Macek a Lenka Waschková Císařová. Pomáhají vám při nástupu vaši předchůdci?

Určitě. Nemáme vedoucí katedry jako samovládce, máme takzvané grémium. To je poradní orgán vedoucího či vedoucí katedry. V něm se rozdělují agendy – někdo má na starosti vědu a výzkum, někdo má na starosti výuku. Máme garanty jednotlivých programů, bakaláře i magistra, takže ti mají velké slovo. A máme také někoho, kdo se stará o internacionalizaci. Je to tedy nastavené tak, aby to člověk nemusel dělat sám. Finální rozhodnutí je na vedoucím nebo vedoucí, ale není to nikdy rozhodnutí jednotlivce. A to je velmi zdravá věc, kterou tu už nastolili předchozí kolegové a kolegyně a ve které bych velmi ráda pokračovala. Nikdy není dobře, když jen jeden člověk rozhoduje o všem. Je fajn slyšet i ostatní názory a je dobré vidět i další pohledy, jak zkušenějších, tak méně zkušených, protože i ti mohou mít dobré nápady.

Překvapilo vás tedy něco v nové pozici?

Asi ne, protože jsem sama v grémiu dlouho působila, takže je to takové přirozené přesunutí se, byť jak říkám jsou věci, které jsou důvěrné a které člověk nemůže vidět do té doby, než na té pozici stane.

Co jste měla při předchozím působení v grémiu na starosti?

Mojí agendou byla internacionalizace. Tu mám pořád na starosti, poohlížím se však po někom, kdo by mě v této pozici nahradil. Zatím však na této pozici jsem, abychom zachovali kontinuitu. Plán už však v této věci mám, ten však zatím nebudu prozrazovat.

Ovlivní nebo už ovlivňuje nová pozice vaši výzkumnou činnost?

Moje pozice je v tomto ohledu určitě časově náročná a to, jestli výzkum budu či nebudu zvládat, bude záležet na mém time managementu. Nerada bych na své výuce cokoliv změnila. Stejně tak doufám, že to na výzkum nebude mít žádný vliv, jsem součástí různých projektů a budu v nich i pokračovat. Sama se budu ucházet o některé grantové příležitosti, takže v tomto případě si nemyslím, že by mě to mělo jakkoliv ovlivnit. Možná bude ze začátku, než se člověk zaběhne, chvíli trvat rozumné rozložení úsilí, ale moje pozice není taková, že by vám vzala celý život. Nebo alespoň doufám, že to tak nebude.

Iveta Jansová ve funkci vystřídala Lenku Waschkovou Císařovou, která katedru vedla tři roky. Zdroj: katedra mediálních studií a žurnalistiky

Jaké změny byste na katedře chtěla přinést?

Budeme muset reagovat na různé nové výzvy, které budou přicházet ať už z vlády, z fakulty či z rektorátu. Vždy nás čeká něco nového, na co budeme muset reagovat. Nejde však očekávat velké změny – nehrozí, že bych například nechala odejít polovinu kolegů a kolegyň. Rozhodně nás ale čeká větší snaha o internacionalizaci, chceme tady mít nové zahraniční kolegyně a kolegy, více se otevřít světu. Když odhlédnu od změn, ráda bych pokračovala v celkovém pozitivním trendu, který nastolila moje předchůdkyně. Katedra v současnosti vzkvétá, ať už personálně, tak, dovolím si říct, i finančně. Přestože nás čekají vládní škrty, na které se musíme připravovat. Ráda bych nicméně zachovala a ještě utužila přátelské prostředí, které tady máme. Abychom tady byli rádi my jako vyučující i vy jako studující. To je základ, který tu vždy musí být.

Ke studentům katedry se dostala na přelomu roku zpráva o tom, že ti, kteří budou na povinné žurnalistické praxi mimo Brno a mimo svoje trvalé bydliště, už nebudou dostávat jednorázové třítisícové stipendium, na které měli v případě klasické tříměsíční praxe nárok. Bude katedra či fakulta schopná pomoct studentům, kterých se tato podpora doteď týkala a kteří ji pro svoje studium potřebují?

Situace vznikla tak, že fakulta měnila způsob rozdělování financí a zrušilo se stipendium, ze kterého se tato podpora vyplácela. Odpovědnost přešla na samotné katedry a pro katedru není finančně únosné nahradit v tomto směru fakultu. Ale samozřejmě katedra v individuálních případech ráda pomůže. Pokusí se najít řešení tak, aby praxe byly únosné a udržitelné. Jejich systém je u nás unikátní v tom, že studující na ni dostávají vyhrazený celý semestr a získají za ní také na jeden semestr potřebný počet kreditů. Jsme jediní v Česku, kteří poskytují takto dlouhou a takto intenzivní praxi. To dává našim absolventům hodně velkou výhodu.

Ve kterých oblastech výuky se chce katedra dále rozvíjet?

Rozhodně bychom chtěli víc rozvíjet anglickou výuku. To jde ruku v ruce i s poptávkou od studentů. Jedná se o něco, na čem pracujeme už pár let. Myslím si, že se to daří dobře i díky tomu, že sem chodí zahraniční vyučující na základě Fullbrightova stipendia i na celý semestr. Přinesou tak naší katedře některou specifickou expertízu. Děláme také každý podzim bloky s mezinárodními experty, kdy si pozveme tři až čtyři vyučující ze zahraničí z různých oblastí a přednáší našim studujícím. To je jedna z věcí, kterou chceme dále rozvíjet. V mediálních studiích a žurnalistice je vedle toho celkově vždy nutné držet krok s dobou. To mimo jiné znamená, že podle toho, jak se budou vyvíjet technologie, tak se musíme vyvíjet i my. Musíme předávat našim studujícím informace tak, aby byli ve styku s tím, co se teď děje ve světě. Kromě technologií se jedná také o vývoj umělé inteligence – ten budeme muset postihnout i v naší výuce. Mezery máme v magisterském studiu, konkrétně ve specializaci mediální produkce a průmysly, kde bychom rádi měli stálejší vyučující. Abychom tento program nevedli ve stálé sestavě pouze tří nebo čtyř lidí, ale abychom měli větší oporu.

V příštích týdnech a měsících se uskuteční přijímací řízení a v září se otevře další první ročník bakalářského studia mediálních studií a žurnalistiky. Co byste řekla těm, kteří uvažují o tom, že by si právě na tuto katedru podali přihlášku?

Kromě systému praxí, o kterém jsme již mluvili, si myslím, že máme nezvykle mnoho externích vyučujících, kteří jsou skutečně z praxe. Tedy kteří si na žurnalistiku skutečně sáhli či kteří stále někde působí. Úzce spolupracujeme s různými redakcemi. Naši absolventi jsou pak v redakcích, do kterých přichází, velmi cenění. Kromě toho máme na katedře věkově a genderově vyvážený kolektiv. To na jiných katedrách také jen tak nevidíme a přináší to svoje výhody. Máme expertízu, máme silný výzkumný tým v otázkách polarizace společnosti, politické komunikace a mediální komunikace. Máme skvělý tým na výzkum mediálních publik či výzkumu novinářů a novinářek. To je tedy naše velká výhoda – nejen, že máme externisty z žurnalistické praxe, ale děláme tady i jeden z nejlepších výzkumů v různých společenských oblastech. To znamená, že ve chvíli, kdy přednášíme našim studujícím, tak jim přednášíme ze zkušenosti toho, co se reálně v tuto dobu ví. A to je unikátní. Každý si tady najde svoje.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Iveta Jansová

Iveta Jansová vystudovala jazykovou a literární kulturu na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a mediální a kulturální studia na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Od roku 2014 do roku 2020 právě v Olomouci na mediální katedře učila a v roce 2018 získala cenu děkana za nejlepší pedagogický výkon. Už od roku 2018 však byla součástí výzkumného týmu na Masarykově univerzitě a od roku 2019 zde na katedře mediálních studií a žurnalistiky vyučuje.

Na fakultě působí jako odborná asistentka, vedle toho byla od roku 2021 zmocněnkyní vedoucí katedry pro internacionalizaci. Od roku 2022 zastupovala vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky. V Olomouci působila do roku 2021 také jako lektorka na katedře divadelních a filmových studií, donedávna byla také editorkou v odborném časopise Mediální studia.

Iveta Jansová se zabývá fanouškovskými publiky, populární kulturou nebo marginalizovanými identitami a jejich reprezentací. Foto: Radek Miča

„Velmi ráda běhám a jezdím na kole. Pomáhá mi to udržovat rovnováhu mezi prací a osobním životem, sport je moje velká vášeň. Velmi ráda sportuju taky na horách. Jsem vedle toho velká fanynka kriminálních seriálů, detektivek nebo true-crime podcastů.“

Iveta Jansová, nová vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky

Vedení katedry mediálních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních studií a žurnalistiky existuje od roku 1998 a Iveta Jansová se v lednu stala pátou vedoucí v její historii. Před ní byli na této pozici Jiří Pavelka, Rudolf Burgr, Jakub Macek a Lenka Waschková Císařová. Jeden mandát trvá tři roky, do této pozice pak můžou zájemci kandidovat znovu.

Na fakultě sociálních studií se letos uskutečnila pouze jedna změna v čele katedry – a to právě na katedře mediálních studií a žurnalistiky.

„Iveta je skvělá kolegyně, vedoucí i kamarádka. Moc si vážím její neustálé péče o wellbeing doktorských studujících. Iveta si vždy dává záležet na tom, abychom věděli, že její dveře jsou pro nás vždy otevřené a taky často hlídá, abychom si na sebe nenakládali příliš mnoho práce. Se stejnými předpoklady přistupuje i ke studentům. Nejen za to si jí moc vážím.“

Michaela Lebedíková, vyučující a doktorandka na katedře mediálních studií a žurnalistiky

„Na přednášky a semináře s doktorkou Jansovou jsem se těšila od začátku svého studia, protože už v prvním semestru mě na úvodní hodině Základů profesionálního projevu okouzlila svojí energií a zápalem pro věc. Je velmi milá a nápomocná, na bakalářském studiu patřila k mým nejoblíbenějším vyučujícím. Dokonce mi pomáhala vyřešit problémy se závěrečnou prací, i přesto, že nebyla mojí vedoucí. Věděla jsem, že se na ni mohu vždy obrátit. Některé její přednášky jsem si dobrovolně zopakovala s jistotou, že probíraná témata vysvětluje profesionálně, ale zároveň lidsky a pochopitelně. Což se na vysoké škole velmi cení.“

Barbora Fučíková, absolventka mediálních studií a žurnalistiky

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.