Cena rektora není jako titul Zlatý slavík, zní z rektorátu

Nominace na cenu rektora pro vynikající pedagogy jsou v plném proudu. Navrhněte i vy své oblíbené vyučující.

21. 4. 2017 Jan Jakovljevič

Vyučující psychologie na fakultě sociálních studií Miroslav Šipula získal ocenění rektora dvakrát, a to v roce 2014 a 2015. Foto: archiv MU

Po celý duben mohou studenti Masarykovy univerzity nominovat prostřednictvím aplikace v ISu své oblíbené vyučující na Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy. Vítěze soutěže slavnostně ocení rektor Mikuláš Bek na začátku příštího akademického roku.

Rektor Masarykovy univerzity oceňuje vynikající pedagogy teprve od roku 2014. V prvních dvou ročnících cenu získal vždy jeden vyučující z každé fakulty. Od minulého roku se však pravidla udělování cen změnila. Pedagogové se nyní ucházejí o cenu ve třech oblastech bez ohledu na to, na které fakultě učí. Konkrétně mohou cenu získat v oboru přírodních věd a lékařství, oblasti společenských a humanitních věd a ve sféře ekonomie a informatiky.

Od ročníku 2016 také není možné nominovat vítěze předchozích ročníků. „Jde o rozhodnutí vedení univerzity, které vzešlo z doporučení příslušné hodnoticí komise a plyne z praxe udílení v prvních ročnících soutěže, kdy dvakrát po sobě vyhrála soutěž téměř identická skupina pedagogů,“ vysvětluje Radka Mrázková z odboru pro akademické záležitosti rektorátu Masarykovy univerzity, který tuto akci organizuje. Podle Mrázkové není cílem soutěže cena typu Zlatý slavík, nýbrž ocenění kvalitní pedagogické praxe v co nejširším měřítku.

Kandidáty na vítězství mohou nominovat nejen studenti nejpozději do konce dubna, ale i děkani jednotlivých fakult, kteří tak mohou učinit až do 12. května. Student, který se zapojí do nominací, se může zúčastnit pozdějšího slosování a získat atraktivní cenu. Vyhrát mohou maximálně tři studenti z každé fakulty.

Pro vyhodnocení soutěže rektorát univerzity ustavil i speciální komisi, která se skládá z proděkanů pro studium všech fakult, tří zástupců nominovaných Studentskou komorou Akademického senátu Masarykovy univerzity a prorektora pro akademické záležitosti. Komise má za úkol hlasování vyhodnotit. Vítěze pak ocení rektor univerzity při slavnostním zahájení akademického roku 2017/2018.

Pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou připravené různé ceny. „Ocenění pedagogové získají Malou bronzovou medaili Masarykovy univerzity, diplom a finanční odměnu,“ upřesňuje Mrázková. Cena podle ní má ale i nemateriální rozměr v podobě uznání rektora univerzity, vedení fakult a studentů za odváděnou práci.

Základ pro dobrého pedagoga? Být sám sebou

Jedním z vyučujících, kterým se podařilo díky původnímu systému udělování ceny získat ocenění dvakrát, je lektor z katedry psychologie fakulty sociálních studií Miroslav Šipula. „Mé vyrovnávání se s oceněním se vyvíjelo v několika fázích. Nejprve to bylo velké překvapení, pak ještě větší radost, vzápětí se objevilo i uvědomění, že to znamená i určitý závazek do budoucna,“ popisuje Šipula.

V důsledku ceny se v jeho podvědomí objevila i nejasná a svazující představa, že by oceněný vyučující neměl dělat chyby. Vzápětí však s úsměvem dodává, že stačí jeden „den blbec“ a tato představa zaniká. „Věcně pro mě ocenění znamenala tu nejkonkrétnější zpětnou vazbu od studentů, že se jim na tom, co dělám, něco líbí, něco jim to dává, že se navzájem slyšíme a že si rozumíme v tom, co nás zajímá a baví,“ líčí Šipula, jenž ocenění bere jako velmi konkrétní i symbolické poděkování.

Pro Miroslava Šipulu ocenění znamenala nejkonkrétnější zpětnou vazbu, ale i symbolické poděkování. Foto: archiv MU

Šipula si díky oceněním znovu v plné síle uvědomil význam kvalitní zpětné vazby pro práci učitele. „Všímám si, a plyne to i z rozhovorů s kolegy, jak obtížné může být plánování strategie a taktiky výuky, pokud není zcela zřejmé, jestli cokoliv z naplánovaného funguje,“ říká. Když asi před deseti lety publikoval na stránkách katedry psychologie osobněji laděnou výzvu s názvem Proč je dobré vyplňovat předmětovou anketu v ISu, aneb co můžete udělat pro svého učitele v rámci prevence proti syndromu vyhoření, někteří studenti byli podle něj tehdy rádi za ujištění, že vyučujícím na zpětné vazbě opravdu záleží. „Pokud to něčemu pomůže, rád bych i současné studenty ujistil, že investice, ať už myšlenková, emoční či časová, do vyplnění předmětové ankety je podle mého názoru jednou z nejsmysluplnějších investic při studiu vůbec,“ doplňuje.

Za ocenění je vděčný studentům za udělené hlasy. „Je to krásná vzpomínka a orientační bod v paměti,“ popisuje Šipula, který je podle svých slov spíš člověkem s věčnými pochybnostmi a otázkami. „Nějaká základní jistota mi však i díky této zkušenosti zůstává,“ zamýšlí se.

Šipula si však je vědomý toho, že se nedá žít jen ze vzpomínek a že každá generace studentů je trochu jiná a přichází na školu s jinými očekáváními. „Snažím se výuku inovovat. Inspiraci hledám například u kolegů na každoroční Open space konferenci o e-learningu IS MU, nově tak trochu experimentuju a jsem zvědav, jak studenti novinky přijmou,“ upřesňuje.

Podle Šipuly neexistuje univerzální recept, který by vyučujícímu dopomohl k  rektorskému ocenění. „Osvědčilo se mi být svůj, nic nepředstírat, nestylizovat se do jakékoli role, dobře znát své silné i slabší stránky, být v kontaktu, naslouchat a dát najevo, že rozumím,“ prozrazuje. Pro bezproblémový chod předmětu jsou podle jeho názoru klíčové jednoznačnost sdělení, jasná a oboustranně závazná pravidla, příležitost rozvrhnout si studium, spravedlnost, jednoznačné ocenění úspěchu a pojmenování případných chyb, včetně příležitosti k náhradě neúspěchu za cenu většího úsilí. „Podobně jako lékaři se v případě nejistoty snažím řídit heslem Primum non nocere, což v překladu znamená především neškodit,“ dodává.

Cenu pro studenty udělí Akademický senát MU

Studentka bakalářského dvouoborového studia mediálních studií a žurnalistiky a sociologie Eliška Hypšmanová si myslí, že pro pedagogy je dobré, když mají zpětnou vazbu, jakou je cena rektora. „Podle mě hlasování ale zase tolik studentů nezajímá. Někteří prostě zavřou okno v Informačním systému a vůbec se do toho nezapojí,“ říká.

Hypšmanová by do soutěže ráda nominovala doktorandku, což podle pravidel ceny není možné. Za kvalitní pedagogickou činnost mohou však studenti dostat Cenu Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. Cena se letos uděluje poprvé a nominovat doktorandy, s kterými se studenti při výuce setkali nebo vedli jejich závěrečné práce, lze rovněž do konce dubna. „Myslím si, že doktorandi mnohdy na seminářích předají mnohem více znalostí než profesoři na přednáškách,“ domnívá se s tím, že ji toto omezení mrzelo. Studentka také nesouhlasí s tím, že není možné nominovat učitele, který cenu vyhrál v jednom z přechozích ročníků. „Jestli je to opravdu skvělý učitel, nevidím důvod, proč by neměl mít šanci ucházet se o cenu i podruhé,“ doplňuje.

Kdyby si měla vybrat, koho nominovat, zvolila by ze žurnalistiky odbornou asistentku a proděkanku pro vnější vztahy Lenku Waschkovou Císařovou a ze sociologie docenta a vedoucího katedry Csabu Szala. „Baví mě jejich poutavé přednášky a líbí se mi, jak přistupují k výuce,“ odůvodňuje. 

Přehled oceněných pedagogů od roku 2014

Výsledky 1. ročníku soutěže v roce 2014, při které hlasovalo 9302 studentů.

Výsledky 2. ročníku soutěže v roce 2015, kdy se do nominací zapojilo 4119 studentů.

Vítězové 3. ročníku soutěže (po změně systému), hlasování se zúčastnilo 3063 studentů.

Vyučující se od roku 2016 ucházejí o cenu rektora ve třech oblastech bez ohledu na to, na které fakultě učí. Foto: archiv MU
Rektor univerzity předá vítězným pedagogům ceny při slavnostním zahájení nového akademického roku. Foto: archiv MU
Ocenění pedagogové získají Malou bronzovou medaili MU, diplom a finanční odměnu. Foto: archiv MU
K vyhodnocování bude mít komise k dispozici žebříček prvních pěti finalistů studentského hlasování za každou kategorii. Foto: archiv MU
Od loňského ročníku není možné, aby cenu vyhrál pedagog víckrát za sebou. Foto: archiv MU
V roce 2015 předal rektor vítězným pedagogům Malou bronzovou medaili MU  na konferenci Kvalita vzdělávání na MU, která se uskutečnila 5. listopadu 2015. Foto: archiv MU
Oficiální logo soutěže s latinským názvem Praeceptor insignis.

Ceny rektora

Cena rektora je každoročně vyhlašovaná v několika kategoriích, ocenění vynikajících pedagogů je jednou z nich. Všechny ceny rektor uděluje vynikajícím studentům a zaměstnancům univerzity.

Návrhy na ocenění předkládají vedoucí součástí Masarykovy univerzity, o vítězích soutěže pak rozhoduje rektor. Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici na webu muni.cz.

Anketa: V čem spatřujete význam ocenění? Koho byste nominovali a proč?

 

„Cena rektora je podle mě ukazatelem, který může vyučujícímu napovědět, že svou práci dělá dobře. Je to něco, jako když se na konci semestru vyplňují předmětové ankety. Dokázal bych si představit, že tato cena by mohla být jejich vyvrcholením. Za sebe bych zvolil doktora Tomáše Šmída, politologa a experta na Rusko a jeho bezpečnostní situaci, protože to je člověk, který mě nejvíce zaujal v prváku na politologii a vytvořil jsem si k němu takový hezký vztah, že jsem chodil rád na jeho přednášky. Navíc si moc cením toho, že mě svým entuziasmem dokázal motivovat ke studiu.“

Petr Tichý, 22 let, student bakalářského stupně, mediální studia a žurnalistika a politologie

„Podle mě není samozřejmostí, že lidé zůstávají na akademické půdě, a i nadále se věnují vzdělávání. A jakkoli tuto jejich oddanost velmi oceňuju, je podle mě vhodné, aby byli tito pedagogové oceňovaní i nějak viditelně a veřejně, k čemu určitě patří předání nějaké té ceny. Osobně bych za naši fakultu nominovala pana doktora Šmída, a to nejen za to, že coby expert v oboru zůstává na fakultě, ale hlavně pro jeho férovost, kterou, ať už se nám to líbí, nebo ne, uplatňuje ve všech případech.“

Veronika Čáslavová, 20 let, studentka bakalářského stupně, mezinárodní vztahy a bezpečnostní a strategická studia

„Myslím si, že tato cena je silnou motivací pro další rozvoj pedagogů a považuju ji také za kvalitní zpětnou vazbu pro vyučující ze strany studentů. Kdybych se měl rozhodnout, koho nominovat, zvolil bych pana doktora Kořana, jehož kurz s názvem Malé evropské státy v současné světové politice jsem navštěvoval loni na podzim. Výuka toho předmětu byla velice zajímavá díky diskuzím v kolektivu a celkově i díky struktuře celého kurzu.“

Lukáš Tkačík, 20 let, student bakalářského stupně, mezinárodní vztahy a evropská studia

„Podle mě mají vyučující díky tomuto ocenění dobrou zpětnou vazbu na práci, kterou na škole odvádějí. Vlastně je to asi jakási jediná relevantní zpětná vazba, protože si asi není možné představit, že by chodili k panu děkanovi „na kobereček“, jako se tomu děje na školách nižšího stupně. Cena rektora podle mě pedagogy potěší a díky ní si uvědomí, že svou práci dělají dobře a že jejich příprava na výuku má smysl. Kdybych měl někoho nominovat, vybral bych z politologie jednak docenta Chytilka, který má vždy výborně připravené přednášky, díky nimž na jeho hodiny studenti rádi chodí, a jednak také doktora Spáče. Jakkoli s nimi tedy v současnosti moc předmětů nemám, považuju je za ty nejlepší.“

Jan Štěrbák, 23 let, student magisterského stupně, politologie

„Je to skvělá možnost, jak mohou studenti, na rozdíl od předmětové ankety, ocenit své nejoblíbenější učitele hromadně. Cena navíc může pedagogovi sloužit jako ukazatel, že svou práci dělá dobře. Osobně jsem na cenu nominovala doktora Eibla, doktorku Vejvodovou a doktora Gregora. Myslím, že se s nimi velice dobře spolupracuje i při částečně mimoškolních aktivitách, jako jsou Masarykovy debaty, které moderuje doktor Eibl, nebo projekt Zvol si info, v němž zastávají pozice koordinátorů doktorka Vejvodová s doktorem Gregorem. Tito lidé pak navíc ve škole vyučují prakticky zaměřené předměty, a nejen pouhou teorii, jakkoli nechci tvrdit, že teorie není důležitá.“

Kateřina Křivánková, 23 let, studentka magisterského stupně, politologie

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.