Kulturní dějiny piva nebo Mapová gramotnost? Prozkoumejte předměty pro všechny

Masarykova univerzita studentům nabízí širokou nabídku předmětů. Studenti mají možnost zvolit si i takzvané předměty CORE, které jsou součástí společného univerzitního základu a není u nich očekávaná předchozí odborná znalost. Jsou vždy jednosemestrální, jednotně zakončené kolokviem a ohodnocené třemi kredity a jejich kapacita je zpravidla přibližně sto lidí.

26. 9. 2023 Karolína Benediktová

Masarykova univerzita studentům nabízí celou řadu mimooborových předmětů, které jsou určeny pro všechny studující. Foto: John Schnobrich, Unsplash

„Je skvělé, že máme možnost si zapsat i takovéto předměty mimo obor. Konkrétně na Tvůrčím psaní se mi líbí, že mi pomůže rozvinout moji kreativitu,“ popisuje studentka Johana Křížová, která si plánuje jeden z CORE předmětů zapsat.

Díky studiu CORE předmětů si studenti mohou rozšířit vědomosti mimo svůj obor, podívat se na jiné fakulty a získat kredity za volitelné předměty. Pro některé studijní programy mohou CORE předměty představovat předměty povinně volitelné. Výhod je ovšem mnohem více. Studenti mají možnost navázat nové kontakty se studujícími z jiného oboru či se podívat, čemu se věnují některá pracoviště Masarykovy univerzity. Nikdo nemusí mít strach, protože předměty jsou koncipované pro neoborové studující, a tomu také vyučující přizpůsobují výklad i formu výuky. Studujícím poskytnou úvod do příslušné oblasti tak, aby se v problematice dokázali zorientovat.

„Jsme velmi rádi, že vznikají předměty, které jsou pro studující atraktivní a umožní jim rozvíjet se nad rámec svého mateřského oboru. Výsledky průzkumu dokazují, že úsilí všech, kteří se na tomto velkém konceptu podílí, směřuje správným směrem. Doufáme, že se nám do budoucna podaří nabídku předmětů ještě rozšířit a případně upravit na základě zpětné vazby od studujících,“ popisuje nabídku předmětů ředitelka odboru pro kvalitu na rektorátu Masarykovy univerzity Kateřina Oleksíková.

Studentům se nabízí předměty ze čtyř tematických okruhů

Svět v 21. století: civilizace v globálních souvislostech

Proměna role veřejnosti i veřejného zájmu v tématech jako jsou volby, vzdělávání, zdravotnictví či ochrana životního prostředí. Jaké faktory formují podobu současného a budoucího světa?

Člověk mezi přírodou a kulturou

Jaké jsou vzájemné vztahy mezi biologickými, sociálními a kulturními faktory lidského života? Tento tematický okruh ukazuje studentům pohled na lidskou existenci z nejrůznějších perspektiv.

Pokroky a meze vědeckého poznávání

Přírodní vědy, poznávací a výkladová paradigmata či obecné předpoklady vědeckého poznávání světa.

Dovednosti a kompetence pro život

Jakou máme společenskou odpovědnost? Jak získat analytické a kritické myšlení? Otázky udržitelného rozvoje i toho, jak být aktivním občanem či občankou.

Jaké předměty jsou v nabídce?

V nabídce jsou velmi různorodé předměty. „Jako vědce a akademika mě zajímá koncept a praxe takzvané vědecké (terciární) gramotnosti, tedy obecné znalosti principů vědeckého bádání a povahy vědeckých poznatků. S počátkem předmětů celouniverzitního základu se mi otevřela unikátní příležitost představit toto téma začínajícím studentům bakalářům celé univerzity,” popisuje docent Jan Havliš, který vyučuje jeden z CORE předmětů, Věda – největší projekt lidstva.

Kurz vznikl na podzim minulého roku a přibližuje formou přednášky a průběžné diskuse studentům vědu jako metodu získávání poznatků, ale také jako integrální součást lidské společnosti, a snaží se jim předestřít, proč tomu tak je a jak to funguje.

Sám jsem měl z prvního běhu velmi dobrý dojem a studentská anketa mi potvrdila, že i přijetí studenty bylo pozitivní. V současném semestru začínáme druhý běh, zapsalo se více studentů, máme nové výzvy a já doufám, že předmět opět o kousek spolu se studenty posuneme k budování širšího povědomí o vědecké gramotnosti,” dodává Havliš.

CORE předměty jsou příležitost nejen pro studenty, ale i vyučující. Cítím, že mi to něco dává, setkání s celouniverzitními studenty mi neumožňuje setrvávat strnule na místě a upřímně doufám, že i oni si odnášejí podobnou zkušenost,“ říká například vyučující předmětu Jak poznáváme a prožíváme svět – psychologie kognice, emocí a motivace Miroslav Šipula. Studenti po absolvování jeho kurzu budou schopni porozumět důvodům některých projevů v oblasti poznávání, prožívání a sociální interakce.

Historická turistika napříč lékařstvím a přírodními vědami v antice, středověku a humanismu zase představuje počátky tradice některých dnešních vědních oborů, zvláště medicíny. V podzimním semestru bude mít předmět a jeho přednášející docentka Dana Stehlíková premiéru. „Sama jsem zvědavá, jak to bude probíhat a jaké budou reakce studentů,“ přiznává Stehlíková.

Koncepce předmětu Matematika jako součást kultury pak má původ v rozhovorech dvou profesorů matematiky Jana Slováka a Zdeňka Pospíšila, kteří se snaží ukázat, že matematika není jenom technika počítání, ale především specifický jazyk pro popis a komunikaci co nejobecnějších vlastností, vztahů, skutečností. „A proto jsou principy tohoto jazyka použitelné pro jakoukoliv oblast lidského konání,” vysvětluje profesor Zdeněk Pospíšil.

Kapacita každého z kurzů bývá zpravidla sto lidí a ze zkušeností vyučujících bývá o celouniverzitní předměty zájem. Foto: Karolína Benediktová

CORE předměty

CORE předměty jsou na Masarykově univerzitě součástí společného univerzitního základu vedle povinného cizího jazyka a tělesné výchovy.

Doporučeno je absolvovat aspoň tři předměty mimo svůj studijní program, ideálně mimo svou oblast vzdělávání.

Aktuální nabídku předmětů najdete v Informačním systému Masarykovy univerzity v Katalogu předmětů, případně v registračních šablonách. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách Společného univerzitního základu.

CORE předměty studentům nabízejí možnost získat tři kredity a rozšířit si obzory v jiném odvětví. Zdroj: archiv časopisu Atrium

„Z mé zkušenosti je v mimooborových předmětech většinou uvolněná a přátelská atmosféra, protože je navštěvují hlavně studenti, kteří se skutečně chtějí dovědět něco za hranicí svých oborů a zároveň je vedou často mladí a motivovaní lektoři a lektorky.“

Štěpán Kratochvíl, absolvent Mediálních studií a žurnalistiky a Mezinárodních vztahů

„Celý koncept společného celouniverzitního základu považuju za jedno z nejzdařilejších rozhodnutí bývalého rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka. Mám za to, že když studenty pobídneme k tomu, aby vykročili ze stále užších mantinelů svých oborů, přispíváme k šíři jejich rozhledu a vzdělání. Moje zkušenosti ze dvou ročníků výuky kurzu Příběh svobody a demokracie jsou jednoznačně pozitivní.“

Stanislav Balík, politolog a děkan fakulty sociálních studií

„Nabídka celouniverzitních předmětů je celkem veliká. Já jsem si tento povinný základ splnila hned v prvním a druhém semestru. Byla jsem tehdy ještě vyklepaná prvačka, až tak dopodrobna jsem to neřešila a zapsala si například kurz o terorismu. Ten na mě vyskočil v doporučeném průchodu studiem. Celkem mě i bavil, byla to dobrá volba, protože jsem měla zaměření Žurnalistika a Mezinárodní vztahy, takže jsem si rozšířila obzory v oborech, které mě zajímají.“

Markéta Sehnalová, studentka Mediálních studií a žurnalistiky

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.