Na exkurzi do vězení nebo nízkoenergetického domu

Exkurze nebývají při výuce na vysoké škole příliš časté, studenti je spíše znají ze svého středoškolského studia, přesto ale některé kurzy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity exkurze nabízejí.

2. 1. 2017 Zuzana Brandová

Exkurze do věznice v Kuřimi v předmětu Krizový management. Foto: archiv katedry politologie FSS MU

Exkurze nebývají při výuce na vysoké škole příliš časté, studenti je spíše znají ze svého středoškolského studia, přesto ale některé kurzy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity exkurze nabízejí. Návštěvy různých neziskových organizací, krajinářských parků, nízkoenergetických domů, hasičských stanic nebo třeba i vězení tak studentům zpestřují výuku.

Studium na fakultě sociálních studií neznamená jen sedět na přednáškách a číst odborné texty. V době studia se na mnoha oborech fakulty studenti účastní povinné praxe a do výuky jsou zváni ti nejlepší odborníci. Součástí některých kurzů jsou dokonce exkurze, díky nimž studenti nahlédnou do reálných provozů a dozvědí se plno zajímavostí.  

Například na genderových studiích jsou exkurze standardní součástí výuky kurzu Praxe a také patří do některých povinných i povinně volitelných předmětů. V roce 2016 tak studenti navštívili například organizaci Rozkoš bez rizika, která se snaží zmenšit sociální a zdravotní rizika zejména u žen poskytujících placené sexuální služby. Podle vyučující kurzu Ivy Šmídové bylo cílem ukázat zblízka fungování a povahu práce u typu organizace, která se věnuje jednomu z klíčových fenoménů, jenž se týká sociálních nerovností.

„V kurzech věnovaných studiu mužů a mužství jsme se podívali také do pražské organizace Liga otevřených mužů (LOM), kde se studenti na tematicky zaměřeném semináři dozvěděli více o situaci a vztahu mužů ke genderové rovnosti v českém kontextu,“ upřesňuje Iva Šmídová.

Exkurze do organizace Liga otevřených mužů se v průběhu bakalářského studia zúčastnila například studentka Dominika Hromková. „Díky exkurzi jsem viděla, že to, o čem se bavíme na seminářích teoreticky, lze skutečně uplatnit v praxi. A to je podle mě, zvlášť na FSS, o které se říká, že je to jen spousta teorie a psaní seminárek, hodně důležité,“ hodnotí studentka.

Katedra environmentálních studií v tomto semestru organizovala exkurze hned v několika kurzech. Účastníci předmětu Architektura a město navštívili nízkoenergetický dům v Brně-Jundrově. Cílem návštěvy bylo porozumění procesu plánování, výstavby i provozu budovy.

V předmětu Město a krajina se studenti podívali do Jižního centra Brna, kde se seznámili s tématy, jako jsou veřejné urbanistické soutěže, městská divočina, antropologický výzkum či vybrané problémy územního plánování.

Exkurze v kurzu Ochrana přírody kontra památková péče v praxi zase zavedla studenty do krajinářského parku ve Veltrusích. „Areál parku je v současnosti po dvou povodních spolu se zámkem rekonstruovaný. Studenti se formou přednášek v terénu i v objektech zámeckého areálu seznamovali s tématem prostřednictvím řady hostujících lektorů – kupříkladu botanika specializovaného na vegetaci parků či zástupce Agentury ochrany přírody,“ popisuje vyučující kurzu Karel Stibral.

Zkušenosti studenti získávají i na zahraničních exkurzích

Na přelomu února a března se někteří studenti žurnalistiky podívají i do Bruselu, katedra mediálních studií a žurnalistiky totiž letos opět vypisuje výběrové řízení na cestu do Evropského parlamentu. „Exkurze jsem se loni zúčastnila, protože mým druhým studijním oborem jsou mezinárodní vztahy. Zajímají mě evropské instituce a to, jak v nich funguje žurnalistika. V minulosti jsem navštívila také Evropský parlament ve Štrasburku,“ říká studentka žurnalistiky Dominika Floriánová. Exkurzi hodnotí jako přínosnou také díky tomu, že se setkala se studenty žurnalistiky z jiných univerzit.

Na bezpečnostních studiích na katedře politologie pořádají v povinném kurzu Krizový management pravidelně exkurzi za brány věznice v Kuřimi, kde se studenti dozvědí informace o chodu věznice. „Po příjezdu jsme všichni museli projít vstupní kontrolou. Po tomto silném zážitku s ostrahou věznice nás pustili mezi volně se pohybující vězně, kteří ale byli samozřejmě pod dozorem. Navštívili jsme budovu s oddělením pro mladé odsouzené do 26 let nebo jsme viděli místnost určenou pro návštěvy vězňů. Personál věznice nám kromě výkladu odpovídal i na naše dotazy,“ popisuje zážitek studentka Pavlína Štafová.

V magisterském kurzu Kybernetická bezpečnost se zase jeho účastníci v tomto semestru podívali do Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně.

Poměrně unikátní je, co se týče exkurzí, v podzimním semestru nově vyučovaný povinně volitelný kurz Integrovaný záchranný systém v ČR. Studenti se v kurzu seznámili se složkami integrovaného záchranného systému jak na přednáškách, tak díky exkurzím. „Se studenty jsme navštívili požární stanici na Lidické ulici a v Brně-Komíně nebo výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby v Černovicích,“ vyjmenovává vyučující kurzu Jakub Morávek, který sám pracuje jako profesionální i dobrovolný hasič.

Studentům přednášeli také experti z vodní záchranné služby či městští strážníci. Právě takto prakticky zaměřený předmět pomáhá studentům bezpečnostních studií zblízka poznat profese, v nichž by se v budoucnu mohli uplatnit.

Exkurzí se pravidelně účastní také studenti psychologie. Například v předmětu Pedagogická a školní psychologie zájemci v roce 2016 navštívili základní školy s alternativní pedagogikou, jako je waldorfská škola, montessori či daltonská škola, a také školy, kde se učí matematika pomocí Hejného metody.

Praktická výuka pod vedením odborníků

Na katedře sociální politiky a sociální práce spíše než krátkodobé exkurze upřednostňují praktickou výuku. „Naše katedra má v praktické výuce dlouholetou tradici. Pravidelně se setkáváme s kolegy z praxe na společných seminářích, hovoříme o jejich problémech a zároveň uvažujeme o spolupráci při výuce. Těchto seminářů se účastní také naši studenti, ať už magisterští nebo doktorští. Zvláštností setkání je i skutečnost, že slouží jako platforma pro diskuse i mezi odborníky navzájem,“ vysvětluje vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Jiří Winkler.

Kromě povinných praxí mohou studenti oborů sociální práce i veřejná politika a lidské zdroje absolvovat odbornou stáž usnadňující přípravu a sběr dat pro diplomovou práci přímo v terénu.

Návštěva hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín. Foto: archiv Jakuba Morávka
Kurzy fakulty sociálních studií, jejichž součástí jsou i exkurze:

Environmentalistika:

Architektura a město

Město a krajina

Ochrana přírody kontra památková péče v praxi

 

Bezpečnostní a strategická studia:

Krizový management

Kybernetická bezpečnost

Integrovaný záchranný systém v ČR

 

Psychologie:

Pedagogická a školní psychologie

 

Genderová studia:

Praxe

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.