Oceněná studentka: Ráda bych se na FSS vrátila studovat doktorát

Kdo jsou guru influenceři a jak se chovají na sociálních sítích? To zjišťovala studentka Julie Vinklová ve své bakalářské práci, za kterou letos obdržela Cenu I. A. Bláhy. Tématu duchovních vůdců na sociálních sítích by se chtěla věnovat do hloubky v doktorském studiu. Nyní však studentku čekají dva roky studia v zahraničí. „Magisterský program Mundus Journalism se studuje jeden rok v Dánsku a druhý rok v Holandsku, to mě velmi lákalo,“ upřesňuje Vinklová s tím, že ji baví být pořád v pohybu.

31. 5. 2021 Eliška Podzemná

Julie Vinklová obdržela cenu I.A. Bláhy za svou bakalářskou práci o guru influencerech. Foto: archiv Julie Vinklové
Vaše bakalářská práce se věnovala vůdcům náboženských hnutí na internetu, mohla byste přiblížit její cíl?

Zabývala jsem se působením guru influencerů na sociálních sítích. Zkoumala jsem, jak komunikují se svými sledujícími a jak předávají své náboženské ideje. V závěru práce jsem navrhla možnosti dalšího výzkumu tohoto tématu, protože se jím v českém prostředí zatím nikdo moc nezabýval.

Kdo je to guru influencer?

Protože se tomuto tématu nevěnuje v akademickém světě velká pozornost, musela jsem to sama definovat. Pojem guru influencer jsem vytvořila spojením definice klasického guru, kterou jsem dohledala v literatuře, a influencera, což je člověk působící na sociálních sítích s určitým dosahem a případně i vlivem na sledující. Guru influencer je tak člověk, který má vliv na sociálních sítích, a jeho hlavním tématem je nějaká konkrétní náboženská idea.

Co jste o působení guru influencerů na internetu zjistila?

Přišla jsem na to, že v online prostředí existují dva typy guru. Ti, kteří na sociálních médiích takzvaně vyrostli a stali se díky nim slavní, a poté tradiční guru, kteří se do online prostředí pouze přesunuli. Dále jsem u třech zvolených guru zmapovala jejich působení na webových stránkách, Facebooku a YouTube. Z obsahové analýzy těchto sociálních médií jsem zjistila, jakými tématy se online guru nejvíce zabývají a jaké funkce pro ně sociální média plní. Nejčastěji se guru věnují spirituální tematice, ale sdílí i myšlenky o seberozvoji, motivaci nebo mezilidských vztazích. Kromě předávání myšlenek využívají sociální média také k propagaci svých dalších sítí nebo k informování sledujících o svém životě a o plánovaných akcích. V neposlední řadě na sociálních sítích propagují své knihy a další výdělečné aktivity.

Proč vám toto téma připadá důležité?

Různé studie dokázaly, že influenceři mají vliv například na nákupní rozhodnutí svých sledujících. Další oblasti jejich vlivu ale nejsou příliš prozkoumané. Kladla jsem si proto otázku, zda nemohou mít vliv i na rozhodnutí, jako je například volba náboženství. Také mě zajímalo, v jaké míře to může být pro uživatele sociálních sítí nebezpečné, jelikož někteří online guru například glorifikují sebevraždu či nabádají k opuštění rodiny, izolaci nebo k nemalým finančním darům pro duchovního. Problémem je také uzavírání uživatelů do sociálních bublin, kde se lidé vzájemně podporují ve svých myšlenkách a může docházet k jejich radikalizaci.

Svůj výzkum Vinklová představila v pátek 28. května na Konferenci stipendistů I. A. Bláhy. Video: YouTube kanál MUFSS

Chtěla byste poznatky o tomto tématu dál rozvíjet ve svém budoucím studiu?

Ráda bych na něm dál pracovala. Po magisterském studiu v zahraničí, které mě od letošního podzimu čeká, bych se ráda vrátila zpět na Masarykovu univerzitu a téma guru influencerů řešila na doktorátu.

Zmínila jste studium v zahraničí, bude se týkat vašeho bakalářského zaměření na média a bezpečnost?

Ano, od podzimu budu studovat magisterský program Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation. Je to program zaměřený na média a politiku, což krásně spojuje oba moje zájmy. Ve studiu bych se ráda věnovala bezpečnostním aspektům nových médií, dezinformacím, vlivu radikalismu na média a podobně.  

Proč jste se rozhodla přihlásit na tento studijní program?

Ráda cestuju a poznávám svět, už jsem byla na Erasmu na univerzitě v Granadě. Měla jsem jet studovat i na univerzitu do Ameriky, plány mi však zkřížila pandemie koronaviru. Magisterský program Mundus Journalism se studuje jeden rok v Dánsku a druhý rok v Holandsku, to mě velmi lákalo, takže jsem podala přihlášku, a naštěstí mě vybrali.

Julie Vinklová spolu s Terezou Kráčmarovou prezentovaly na TEDxMasarykUniversity své zkušenosti se začleněním herních prvků do výuky. Foto: archiv Julie Vinklové
Jaké bylo přijímací řízení?

Na tento program se hlásilo okolo čtyř stovek lidí, ale brali jen osmdesát, takže konkurence byla veliká. Museli jsme napsat nejen motivační dopis, ale i esej na téma hrozby vůči žurnalistice v naší zemi. Dále jsme dokládali jazykové certifikáty z angličtiny a průměr známek za bakalářské studium.  

Nedávno jste měla přednášku na univerzitní akci TEDxMasarykUniversity, o čem byla?

S kolegyní Terezou Kráčmarovou jsme přednášeli o gamifikaci ve výuce, což je začlenění různých herních prvků do běžného vyučování. Máme s gamifikací zkušenosti díky projektu Fakescape a chtěly jsme předat dál naše know-how a tipy, jak efektivně využívat tento styl výuky v praxi.

Zmínila jste studentský spolek Fakescape, který jste spoluzakládala. Čím se tam nyní zabýváte?

Ve Fakescape jsem si vyzkoušela spoustu rolí. Momentálně řídím event tým a mám na starosti fundraising, jelikož budeme zanedlouho vydávat karetní hru a potřebujeme ji finančně podpořit.

Julie Vinklová je spoluzakladatelkou projektu Fakescape, nyní se ve spolku stará o fundraising. Foto: archiv Julie Vinklové
Kromě Fakescape jste pracovala i jako externistka pro iRozhlas, chtěla byste se žurnalistikou zabývat v budoucnu?

Ráda bych se věnovala médiím obecně, sociálním médiím a podobným tématům. Dlouhou dobu jsem také chtěla pracovat jako investigativní novinářka. Momentálně záleží na tom, jaké se mi podaří získat stáže při studiu v zahraničí. Práce novináře mě baví, zároveň mě naplňuje i akademická činnost nebo projektový management, takže je otázka, kam mě osud zavede.

Čemu se věnujete, když máte zrovna volno?

Baví mě být pořád v pohybu, ráda cestuju a vymýšlím něco nového, to mi teď ale pandemie nedovoluje. Objevila jsem však cestu, jak se věnovat věcem, které mají dopad, takže jsem se v letos v březnu zapojila do dobrovolnické činnosti MUNI pomáhá. Pracovala jsem čtrnáct dní v domě seniorů Hvězda, bylo to sice hodně náročné, zato však obohacující. Nyní pomáhám s koordinací mobilního týmu, který jezdí testovat zaměstnance firem.

Čemu přesně se bude v budoucnu věnovat zatím Vinklová neví. Baví ji novinařina, akademická činnost i projektový management. Foto: archiv Julie Vinklové
Oceněná studentka se letos na jaře zapojila do projektu MUNI pomáhá a pracovala v domě seniorů. Foto: archiv Julie Vinklové

Julie Vinklová je jednou z držitelek ocenění I. A. Bláhy za mimořádné bakalářské práce. Absolvovala bakalářské programy Bezpečnostní studia a Mediální studia a žurnalistika, tuto kombinaci si vybrala už na střední škole a byla ráda, že na fakultě sociálních studií se může věnovat oběma oblastem naráz. Oceněnou práci napsala Vinklová na téma Fenomén guru a využívání nových médií. Guru influenceři ji natolik zaujali, že by se tomuto tématu chtěla podrobněji věnovat i v doktorském studiu.

Studentka ráda cestuje a poznává nové kultury, proto se přihlásila na mezinárodní magisterský program Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalisation, díky kterému bude studovat ve dvou zemích a prohloubí si své znalosti ohledně médií a bezpečnosti. Julie Vinklová je také spoluzakladatelkou spolku o mediální gramotnosti Fakescape, své zkušenosti s herními prvky ve výuce prezentovala spolu se svou kolegyní na přednášce TEDxMasarykUniversity. Spolek Fakescape vyhrál v letošním roce první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany.

Ocenění Inocence Arnošta Bláhy

Stipendium I. A. Bláhy uděluje fakulta sociálních studií každoročně za mimořádné bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy. Výše stipendia je v letošním roce pět tisíc korun. Nominovaní mohli být jen studenti, kteří obhájili své bakalářské práce v jarním semestru 2020 nebo podzimním semestru 2021, a to na nejlepší možnou známku.

V roce 2021 získali ocenění I. A. Bláhy tito studenti:

Řekli o ní

„S Julií jsme se setkávali, když působila na pozici projektové asistentky v think-tanku Prague Security Studies Institute. Díky svému zájmu o problematiku dezinformací, pečlivosti a výzkumnému zápalu byla velmi cenným členem našeho týmu. Je například i její zásluhou, že se nám podařilo rozjet sérii projektů věnovaných byznys modelu webů šířících dezinformace a že jsme začali přesvědčovat firmy, aby na těchto platformách neinzerovali. Spolupráce s Julií byla i na osobní úrovni velmi příjemná, jelikož svou veselou a bezprostřední povahou přispívala k udržování dobré atmosféry na pracovišti.“

Jonáš Syrovátka, bývalý vedoucí a doktorand na fakultě sociálních studií

„Julii Vinklovou znám od roku 2018, kdy se nám přihlásila do katederního projektu, z něhož jsme s dalšími studenty a studentkami vykřesali projekt Fakescape. Sledovala jsem, jak Julie se zapálením pracovala a tvořila a stejné zapálení pak znovu ukázala při psaní své bakalářské práce. Julie se rozhodně nespokojuje s nízkými cíli, a to je dobře. Důkazem je i bakalářská práce, která se věnuje originálnímu náročnému tématu a obstála by určitě i jako magisterská práce.“

Petra Mlejnková, vedoucí bakalářské práce

„S Julií jsem se poznala na bakaláři, když jsme obě studovaly žurnalistiku na fakultě sociálních studií. Mimo jiné jsme spolu s ní a dalšími studenty založili spolek Fakescape, který se zabývá osvětou v oblasti mediální gramotnosti. Julie má vždycky hodně skvělých nápadů, kterými přispívá k rozvoji našich aktivit. Nejvíce si na ní cením upřímnosti a líbí se mi její snaha neustále se rozvíjet, zkoušet nové věci, učit se, hledat nové stáže. Mimo pracovní rovinu je to navíc skvělá kamarádka, na kterou se člověk může kdykoli obrátit.“

Tereza Kráčmarová, spoluzakladatelka Fakescape a kamarádka

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.