Pomohlo mi, že nejsem trémař, říká oceněná studentka

Zatímco pro mnohé studenty je bakalářská práce noční můrou, studentka psychologie Michaela Geržičáková sklízí za tu svou jeden úspěch za druhým. Její práci Vliv rámování problematiky na vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporou trestu smrti ocenila porota hned tří soutěží. Jedním z ocenění, které Geržičáková získala, je i cena Inocence Arnošta Bláhy. Tu každoročně uděluje fakulta sociálních studií za mimořádné bakalářské práce. Za cenu jsem opravdu vděčná. Četla jsem i práce některých spolužáků a všechny mi připadaly skvělé,“ říká Geržičáková, která je také spolupracovnicí výzkumného pracoviště Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS) a pořadatelkou zážitkových táborů pro teenagery.

30. 5. 2022 Kateřina Rakúsová

Bakalářská práce Michaely Geržičákové patří mezi ty mimořádně dobré. Hodnotitelé vyzdvihli zejména pečlivost při zpracování a schopnost obhájit si téma při podrobné diskuzi. Foto: archiv Michaely Geržičákové

Ve své bakalářské práci se zabýváte konceptem spravedlivé víry. Mohla byste čtenářům krátce vysvětlit, o co přesně se jedná?

Tento koncept tvrdí, že lidé s vysokou vírou ve spravedlivý svět očekávají, že za dobré chování bude člověk odměněný, za špatné potrestaný. Každý dostane, co si zaslouží. V literatuře nebyla příliš prozkoumaná souvislost této víry s trestem smrti, proto jsem se rozhodla jí věnovat. S vedoucím práce jsme se zamýšleli nad tím, jak práci uchopit. Nakonec jsem zkoumala, jak rámování, tedy zdůrazňování výhod či rizik zavedení trestu, ovlivňuje vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporou trestu smrti.

V práci docházíte k závěru, že lidé, kteří věří ve spravedlivý svět méně, většinou podporují trest smrti. Překvapilo vás to?

Je to v rozporu s tím, co se píše ve dvou jiných studiích, které se této problematice věnují. Tématem se ovšem zabývají poměrně zjednodušeně. Mě osobně závěry nepřekvapily, i z výzkumu veřejného mínění z roku 2019 vyplývá, že lidé mají tendence souhlasit s výroky pro i proti trestu smrti. Záleží na prezentovaných argumentech. Myslím, že když má člověk vysokou víru ve spravedlivý svět, je pro něj těžké přijmout, že může být popravený někdo, u koho se později ukáže, že byl ve skutečnosti nevinný. Raději pak trest smrti nepodpoří, protože se obávají justičního omylu. S podporou trestu smrti souvisí také vzdělání, přičemž méně vzdělaní jsou mu naklonění více než lidé s vyšším vzděláním.

Jak jste se k tomuto tématu dostala?

Při výuce mě zaujala sociální psychologie. Tam jsem se poprvé doslechla o konceptu víry ve spravedlivý svět, o kterém jsem pak začala přemýšlet trochu více. A protože mě zajímá i politika a lidskoprávní otázky, rozhodla jsem se to propojit právě s trestem smrti.

Fakultu sociálních studií si zamilovala už při dni otevřených dveří. Od té doby věděla, že nikde jinde studovat nechce. Foto: archiv Michaely Geržičákové

Kolik času vám zabralo práci napsat?

Začala jsem na ní pracovat necelý rok dopředu. Docela dlouhou dobu jsem si vyjasňovala téma a teoretický základ. Dotazník, který jsem použila ke sbírání dat, jsem začala řešit v lednu, pět měsíců před státnicemi. Dávala jsem si na práci opravdu záležet, protože na magisterský stupeň psychologie se přijímalo na základě hodnocení bakalářských prací. Na základě bakalářky mě pak opravdu přijali.

Podpora trestu smrti souvisí se vzdělaností, já jsem proti

Nastal při psaní práce nějaký zajímavý moment, událost, s kterou jste se musela potýkat?

Stala se mi vtipná věc. Zablokovala jsem si omylem v informačním systému e-maily od svého vedoucího práce. Ani jsem nevěděla, že to jde. Špatně jsem na něco klikla. Začala jsem být nervózní, proč mi vedoucí neodpovídá. Do té doby totiž reagoval vždy rychle. Napsala jsem mu e-mail a připomněla se. Pak mě ale napadlo podívat se do spamu, kde jsem našla jeho odpovědi na všechny mé zprávy. Cítila jsem se velmi hloupě.

Zmínila jste, že jste ve své práci použila pro sběr dat dotazník. Vás vzorek čítal téměř 600 respondentů. Je to ve výzkumném kontextu bakalářských prací hodně?

Rozhodně to není málo, zároveň ale ne moc. Hlavní výhodou vzorku je rovnoměrné zastoupení pohlaví. To stejné se mi podařilo s věkem respondentů. Předností vzorku je tedy zejména jeho rozmanitost. Většinu internetových dotazníků totiž obvykle vyplňují hlavně ženy a studenti. Já jsem se ale snažila rozeslat dotazník i mimo můj běžný okruh lidí, který je přirozeně vysokoškolský. Prosila jsem také kamarády, ať pošlou dotazník svým prarodičům.

Jaký máte vy osobně postoj k trestu smrti?

Jsem spíše proti. Stejně jako spousta mých respondentů nemám stoprocentní důvěru v justiční systém. I politický systém se může rychle změnit. Můžeme to vidět v Maďarsku, kde v poslední době přituhuje. Byla bych tedy s trestem smrti opatrná. Při případném referendu bych nehlasovala pro.

Od prvního ročníku bakalářského studia dobrovolničí v organizaci Spolu. Foto: archiv Michaely Geržičákové

Studium psychologie mě baví, chci na doktorát

Uspěla jste na soutěži studentských psychologických prací. Čím je podle vás zrovna vaše práce výjimečná?

Nemyslím si, že by má práce byla nejlepší. Mou výhodou je, že jsem schopná si téma obhájit v diskuzi. Nejsem trémař, prezentace mě tak moc jako spolužáky nestresuje. Když jsem vyhrála, cítila jsem se zvláštně. Měla jsem určitě radost, ale zároveň znám práce mých spolužáků, jejichž úroveň je také hodně vysoká. V soutěži byla spousta prací, které by si ocenění zasloužily.

To ale není jediná cena, kterou jste za svou práci získala. Máte také druhé místo z konference Mezinárodních studentských psychologických dnů v Olomouci a cenu Inocence Arnošta Bláhy. Které ocenění vás potěšilo nejvíce?

Všechny mají něco do sebe. U ceny Inocence Arnošta Bláhy byla největší konkurence. Práce mých spolužáku byly hodně kvalitní, byla jsem tedy hodně překvapená. Jsem ale ráda, že mé úsilí vložené do psaní práce bylo oceněné.

Cestování patří pro studentku psychologie mezi její nejoblíbenější koníčky. Foto: archiv Michaely Geržičákové

Podílíte se také na výzkumech v týmu IRTIS. Je věda tím, čemu byste se chtěla po studiu profesně věnovat?

Určitě se chci přihlásit na doktorát. Bavilo by mě učit, pravděpodobně něco ze sociální psychologie. Dělám si teď také kurz krizové intervence. Na částečný úvazek bych se chtěla zapojit do výzkumu na katedře. Ráda bych si zkusila mít i vlastní psychoterapeutickou praxi.

Co vás na studiu psychologie nejvíce baví?

Hodně mě baví předměty, které máme propojené s praxí. Měla jsem například předměty zaměřené na násilí v rodině nebo náhradní rodinnou péči. Studium je pochopitelně i dost teoretické, ale i to mě svým způsobem baví. Celkově jsem se studiem hodně spokojená. Předtím jsem neměla vůbec představu, jak vypadá věda v psychologii.

Mezi nejoblíbenější činnosti Geržičákové patří organizace zážitkových táborů pro teenagery.  Foto: archiv Michaely Geržičákové

Michaela Geržičáková

Michaela Geržičáková studuje magisterský program Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Se svou bakalářskou prací Vliv rámování problematiky na vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporou trestu smrti vyhrála první místo v soutěži studentských psychologických prací, druhé místo na konferenci Mezinárodních studentských psychologických dnů v Olomouci a cenu Inocence Arnošta Bláhy za mimořádnou bakalářskou práci. Už třetím rokem pořádá Geržičáková zážitkové tábory pro teenagery ve věku od třinácti do sedmnácti let. Vždy se snaží přijít s takovým táborovým tématem, které účastníky obohatí. Minulý ročník se nesl například v duchu díla 1984 od spisovatele George Orwella. Volné chvíle tráví studentka psychologie se svým psem a přítelem, ráda chodí na výlety a cestuje. Stejně tak s chutí chodí na pub kvízy, užívá si vaření a čtení. Její oblíbeným autorem je Irvin D. Yalom. Ze seriálů má ráda Teorii velkého třesku nebo krimiseriál Myšlenky zločince. Nepohrdne ale ani cestovatelskými dokumenty. Geržičáková také ráda dobrovolničí, od počátku svého vysokoškolského studia pomáhá například v organizaci Spolu. Za koronavirové pandemie pomáhala v kontaktním centru na Vlhké ulici v Brně a hlídala děti lékařů v brněnské vojenské nemocnici.

Tip pro studenty od studentky: Jak zvládnout obhajobu bakalářské práce

„Studentům bych doporučila, aby si předem zkusili prezentaci obhajoby. Třeba před někým z kamarádů, nebo z rodiny. Sama jsem práci zkoušela prezentovat příteli, dával mi zpětnou vazbu. Dále bych doporučila délku obhajoby nepřehnat, stejně za vymezený časový limit nestihnete probrat vše do detailů. Raději ať je toho méně, ale dává to smysl. Také se nebojte říct, že něco v tu chvíli nevíte. Pomáhá, když si za svou prací stojíte.“

Michaela Geržičáková

Cena Inocence Arnošta Bláhy

Cenu Inocence Arnošta Bláhy uděluje každoročně Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity za mimořádné bakalářské práce. Nominují je vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy a motivací pro výherce a výherkyně je peněžitá odměna. Každý rok je oceněná práce z oboru Mezinárodních vztahů, Sociologie, Sociální práce, Sociální antropologie, Psychologie, Politologie, Mediálních studií a žurnalistiky, Evropských studií, Enviromentálních studií a Bezpečnostních a strategických studií. Inocenc Arnošt Bláha byl český sociolog, pedagog a humanitní vědec, který v roce 1931 nastoupil na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity jako děkan.

Oceněné bakalářské práce

Mezinárodní studentské psychologické dny v Olomouci

Mezinárodní studentské psychologické dny v Olomouci jsou určené zejména studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů psychologie. Ti, kteří obhájili své práce na studentských vědeckých konferencích na mateřských katedrách, dostanou na akci prostor prezentovat výsledky svých prací a soutěžit o nejlepší odbornou práci ve své kategorii. Letos se konference konala ve dnech 28. a 29. dubna. Michaela Geržičáková získala se svou prací druhé místo v kategorii magisterských studentů. První místo obsadila Dita Komárková z katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci s prací Riskovat, či neriskovat? Estrogen, progesteron a jejich role v rozhodování žen.

Studentka je nejraději se svým psem a přítelem. Foto: archiv Michaely Geržičákové

Řekli o ní

Kateřina Rektorová, kamarádka

„S Míšou se známe od našich jedenácti let, kdy jsme spolu začaly chodit do stejné třídy gymplu. Už od svého raného dospívání byla Míša člověkem, pro kterého byli její blízcí a jejich vnitřní pohoda prioritou. Bylo jasné, že se pro psychologii hodí ještě mnohem dřív, než si na ni vůbec podala přihlášku. Její nadšení pro obor neustále roste. Přestože je momentálně zaneprázdněná studiem, prací v IRTISu, kurzem krizové intervence a dalšími povinnostmi, je schopná si najít čas na své kamarády i koníčky.“

Kateřina Rektorová, kamarádka

Jan Šerek, docent na fakultě sociálních studií a vedoucí práce

„Z pohledu vedoucího jsem velmi oceňoval pečlivost a systematičnost, se kterou Michaela celou tvorbou své bakalářské práce procházela. Zároveň na ní byla vidět obrovská otevřenost, chuť zlepšovat se a učit se nové věci. Tohle vše navíc dokázala úspěšně promítnout do svého výzkumu, což nebývá vždy právě snadné.“

Jan Šerek, docent a vedoucí bakalářské práce

Eva Malachová, spolužačka

„S Míšou jsme se poznaly na seznamovací akci krátce po zápisu na vysokou a od té doby procházíme studiem psychologie společně. Zažily jsme spolu skvělé, ale také i dost krušné chvíle. Často si říkám, že bez ní bych to takhle daleko nedotáhla. Vždycky se na ni můžu spolehnout a naprosto věřím jejímu úsudku. Málokdy narazíte na člověka, který je tak inteligentní, pracovitý, úspěšný a zároveň tolerantní, laskavý a ochotný pomoct všem v okolí. Míša ale taková je, a navíc všude kolem sebe šíří pozitivní energii. Vždycky mě rozesměje, když řekne, že ji zase něco zaujalo. Je opravdu jen velmi málo věcí, které ji nezajímají. Jsem si ale jistá, že ať se v životě vydá jakýmkoliv směrem, dokáže opravdu velké věci. Výraznou Míšinou vlastností je také skromnost. Už při psaní tohoto textu totiž vidím, jak se při jeho čtení studem červená. No, jen se červenej, holka, všechno je to pravda! Každému bych přála, aby v životě potkal svoji Míšu a měl to štěstí, že v něm i zůstane. Děkuju moc za všechno, Míšo, lepšího parťáka jsem ani najít nemohla.“

Eva Malachová, spolužačka z fakulty sociálních studií

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.