Slavnostní tečka za studiem. Co od promocí čekat a jak se na ně připravit?

Promoce představují významný milníkživotě každého studenta, který si po úspěšných státnicích může na slavnostní ceremonii převzít svůj vysokoškolský diplom. Promoce jsou symbolickým ukončením jedné etapy a pomyslným začátkem té nové. Sváteční oblečení, jedinečná atmosféra, doprovod rodiny a přátel dává události důstojnost. Jak slavnostní akt na fakultě sociálních studií vypadá a na co se připravit?

19. 3. 2024 Karolína Benediktová

Další studenti získají diplomy na slavnostních ceremoniálech 21 a 22. března 2024. Foto: Martin Indruch

Promoce představují slavnostní obřad, na kterém akademici předávají vysokoškolské diplomy absolventům, kteří splnili veškeré podmínky potřebnéukončení studia. Součástí ceremoniálu je i slib, jehož znění je uvedeno také ve statutu fakulty. Promocí bakalářských absolventů se účastí děkan, proděkani, pedelpromotor. Promoce magisterských absolventů se účastní navíc i rektor nebo jedenprorektorů. Při akademických ceremoniích mají všichni akademičtí funkcionáři na sobě talár doplněnýinsignie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Od studentů se pak očekává, že na sobě budou mít společenský oděv.

Promoce se tradičně odehrávají v aule fakulty sociálních studií ve třetím podlaží. Foto: Martin Indruch

Příběh tradičního akademického rituálu

Historicky mají promoce podle specializovaného webu hluboký význam a symboliku. Ve starověkých společnostech znamenaly vstup do dospělosti a plného členství do společenství. Středověké univerzity v Evropě, jako například v Paříži, Oxfordu nebo Cambridgi, sloužily jako významná centra vzdělání. Udělení titulu znamenalo v akademickém světě prestiž. Studenti nosili specifický oděv, který vyjadřoval společenský status. Symbolika oděvu hrála klíčovou roli, přičemž každý obor měl svůj vlastní kroj a ozdoby. Například teologové nosili černé pláště, zatímco právníci specifické klobouky. Ceremonie byla formální se spoustou rituály, které se zachovaly i přes veškeré změny ve vzdělávacích systémech. Moderní promoce si stále udržují mnoho starých tradic. Dnes je považujeme za symbol akademického úspěchu a dokončení vzdělání a možný přechod do profesionálního světa.

Na co se připravit?

Na promoce je potřeba se včas přihlásit v Obchodním centru. Dále si zjistit kdy a kde se promoce konají a pozvat na ně své blízké a přátele. Jedná se o velmi formální událost a lidé se na ceremonii musí chovat důstojně, respektovat všechny rituály a pravidla. Na promoce chodí studenti ve formálním a elegantním oblečení. Promoční etiketa doporučuje pro dámy spíše tmavé šaty tak, aby neodváděly pozornost.

Při přebírání diplomu se studenti zavazují slavnostním slibem děkanovi. Foto: Martin Indruch

Živá hudba a ,,zavazuji se a slibuji”

Celá ceremonie obvykle začíná průvodem akademických pracovníků a absolventů za doprovodu živé hudby. Následuje uvítací projev a předávání diplomů. Každý absolvent postupně skládá slavnostní slib slovy „zavazuji se a slibuji” a dostává diplom. Poté vybraný student v projevu poděkuje ve jménu všech absolventů univerzitě, rodinám a přátelům za podporu při studiu. Ceremoniál končí závěrečným projevem děkana a průvodem absolventů ven ze sálu, opět za doprovodu hudby. Celý obřad zachycuje fotograf, rodiče a přátelé se tak nemusí obávat, že na událost nebudou mít vzpomínku. Promoce nejsou jen slavnostním ukončením studia, ale také začátkem nové kapitoly v životě. Pokud ale studenti o slavnostní akt nestojí, svůj diplom si můžou vyzvednout na studijním oddělení. 

Celé znění slavnostního promočního slibu

Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám na tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že budete vždy jednat tak, jak od vás žádá důstojnost, jíž se vám dostane, a jak to i my od vás s nadějí očekáváme. Slíbíte tedy: především, že tuto univerzitu, na níž dosáhnete (Dr.: vrcholné hodnosti doktora, Mgr.: hodnosti magistra, Bc.: hodnosti bakaláře), trvale uchováte ve vděčné paměti, a že její prospěch a zájmy budete vždy podle svých sil podporovat; dále pak, že čest oné hodnosti, již vám udělím, zachováte bez poskvrny a bez úhony; a konečně, že budete s neúnavnou pílí pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských, ne pro špinavý zisk nebo marnou slávu, nýbrž proto, aby se šířila pravda, a aby její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji. Zavazujete se k tomu a slibujete to na své dobré svědomí?

Studenti: Zavazuji se a slibuji.

Důležitou úlohu má na ceremoniálu děkan fakulty. Absolventi mu skládají slavnostní slib a přednáší také svůj projev. Foto: Martin Indruch

Ze zákulisí

Kdo promoce zajišťuje po technické a produkční stránce? Centrum informačních a komunikačních technologií zařizuje techniku, ozvučení, kamery, stream a živý přenos pro anglické studenty. Správa budov chystá aulu do sváteční podoby. Připraví červený koberec a slavnostní židle. Také otočí předsednický pult a židle na jinou stranu než bývají při výuce. Dále správa chystá talárovnu pro akademiky a fotokoutek v atriu.

„Mám na starosti komunikaci s absolventy před i pro promocích. Dávám jim instrukce, přijímám objednávky i omluvenky, kontroluju promoční řeč. Kromě toho domlouvám květinářky, fotografa a hudebníky,” vyjmenovala organizátorka slavnostní akce z oddělení pro komunikaci fakulty sociálních studií Nicol Kropáčková. Na starost má také catering pro zaměstnance, kteří jsou do promocí zapojení, rozmísťuje směrovky a program po fakultě, ale také například zajišťuje brigádníky z řad studujících. „Rozdávají programy návštěvníkům, vypomáhají s cateringem, jsou v šatně nebo registrují absolventy. Mezitím já s kolegyní Pavlou PavelkovouKateřinou Hermannovou ze studijního oddělení vedeme generálku promocí, kde absolventům krok po kroku vysvětlujeme scénář a nacvičujeme si průběh ceremonie,” dovysvětluje Kropáčková. Popisuje také, že i když se promocí účastní pouze jako organizátorka, zanechává to i v ní hezkou stopu, když vidí hrdé úsměvy a lesk v očích návštěvníků.

Při organizaci takové události se může spousta věcí pokazit. Jednou nám kvůli vážné nemoci vypadl fotograf. Zaskočit za něj měla jeho dcera. Ta však také onemocněla. Až den před promocemi se nám s její pomocí povedlo najít náhradu,popisuje Kropáčková dramatickou situaci se šťastným koncem. Nechce nic zakřiknout, ale jinak podle ní vše funguje na výbornou a za ta léta jsou všechny organizační složky dobře sehrané.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Bakalářské a magisterské promoce

Promoce symbolizují slavnostní ukončení studia. Při ceremonii skládají absolventi slib a získávají vysokoškolský diplom.

Na Masarykově univerzitě se konají dvakrát ročně na jaře a na podzim a trvají zpravidla dva dny. Podzimní promoce mají v jeden den 6 až 7 ceremonií za sebou.

Nejbližší promoce:

 • Bakaláři 21. března 2024 v 9:00,10:30, 12:00,
 • magistři 22. března 2024 v 10:30, 12:00, 13:30 a 15:00,
 • anglické studijní programy – 22. března 2024 v 9:00.
Na promocích si absolventi přebírají své diplomy jako symbolické ukončení studia. Pokud ale o ceremoniál zájem nemají, mohou si diplom vyzvednout na studijním oddělení. Foto: Martin Indruch

„Emočně jde o poměrně složitou situaci – ve dvou dnech prožívám třeba desetkrát tentýž ceremoniál. Musím si dávat pozor, abych při tom neotupěl, ale abych do něj pokaždé ze sebe vložil maximum – vždyť promující jej zažívají právě jednou, ne desetkrát. Snažím se vcítit do účastníků, promujících i jejich rodičů a blízkých. Mám radost, když v promujících skupinách vidím známé tváře, hned je celý obřad osobnější.“

Stanislav Balík, děkan fakulty sociálních studií

„Při vzpomínce na promoci se mi vybaví neskutečné dojetí. Celý ceremoniál dodal mému ukončení studia jinou váhu. Živá hudba tomu dodala tu pravou atmosféru. A nejlepší bylo, že jsem tam mohla mít rodiče a kamarády.“

Michaela Šejvlová, absolventka dvojoboru Sociologie a Mezinárodní vztahy
Slavnostní atmosféru v aule pro příchozí navozuje i živá hudba. Foto: Martin Indruch

Jaké pojmy se k promocím pojí a co znamenají?

 

 • Talár = tradiční akademický oděv, jehož historie sahá až do středověku. Talár je černý, obvykle dlouhý a široký plášť, jehož tvar a styl se může lišit v závislosti od tradic konkrétní univerzity nebo země.
 • Insignie = odznaky hodnosti a hodností určené moci světských či církevních osob. Insignie jsou také symbolem příslušnosti a funkce osob.
 • Spectabilis = děkan fakulty.
 • Magnificence = rektor univerzity.
 • Honorabilis = proděkan nebo prorektor.
 • Promotor = promoci zahajuje a předává studentům diplomy.
 • Pedel = ceremoniální funkce, pedelové nosí žezlo a při promoci ho drží před absolventem, který na něj přísahá.
 • Alma mater = matka živitelka; tedy vysoká škola, na které student získal vzdělání.
 • Spondeo ac polliceor = Zavazuji se a slibuji.
 • Gaudeamus igitur = neoficiální studentská hymna o mládí a studentství, která zpravidla při promoci zaznívá.                              (Zdroj: vsprace.cz

„Promoce mi přijdou jen jako taková ‚příjemná formalita‘ nakonec. Bude to pro mě hlavně společenská událost, kde se potkám se spolužáky a kam pozvu rodinu.“

Jakub Radan Dvořák, student dvojoboru Mezinárodní vztahy a Mediální studia a žurnalistika, kterého promoce teprve čekají

„Na promoci se mi velmi líbil proslov spolužačky. Bylo to za mě dobře zorganizované, co se týče například délky ceremoniálu nebo focení. Bylo to hezky slavnostní, ale pro mě osobně byl fajn celý den, který jsem strávila s rodinou v Brně.“

Magdalena Blažková, studentka magisterského programu Mediální studia a žurnalistika

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.