Soudobé dějiny: Unikátní obor pomůže k lepší orientaci světa po druhé světové válce

Fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou otevírá nový bakalářský studijní obor Soudobé dějiny. První zájemci o studium na fakultu vstoupí už letos na podzim. Středoškoláci se můžou ke studiu hlásit až do 29. února. Co všechno nový obor studentům nabídne? A v čem se bude lišit od existujícího studia historie?

19. 2. 2024 Klára Tomiková

Od podzimního semestru na Masarykově univerzitě přibude nový obor - Současné dějiny, které vzniknou spojením filozofické fakulty a fakulty sociálních studií. Foto: Christian Lue, Unsplash

Obor je vhodný pro kohokoliv, kdo má humanitní zaměření. Budoucí studenti by mohli ve studiu soudobých dějin vidět příležitost dozvědět se více o něčem, co vnímají jako důležité, ale nedostalo se na to času. „Velkou výhodu soudobých dějin vidím v tom, že každý student má zkušenost s výukou dějepisu ze střední školy, ale zároveň na soudobé dějiny často na středních školách nezbývá moc času," popisuje poptávku po oboru jeho garant Jan Holzer. Masarykova univerzita je první univerzitou v Česku a na Slovensku, která nově se rozšiřující obor o soudobých dějinách bakalářským studentům nabízí. „Je škoda, že na středních školách se k tomuto tématu dostaneme spíše okrajově, přitom soudobé dějiny žijeme, měli bychom se o nich dozvědět co nejvíce,” říká Markéta Koubková, studentka zvažující studium soudobých dějin.

Zájemci se při studiu zaměří čistě na období počínaje rokem 1945 až po dění v současnosti. Od studia historie se tedy liší svým zaměřením a od oborů na fakultě sociálních studií se odlišuje soustředěním se na datovou bázi. „Vznikne obor, který je na bakalářské úrovni unikátní, kompletně v tom česko-slovenském prostředí, takto koncipovaný obor Soudobé dějiny lze najít na dobrých západních univerzitách, přičemž je to věc, která logicky zapadá do mozaiky společenskovědních oborů,” zmiňuje garant oboru Jan Holzer.

Otevření bakalářského programu Soudobé dějiny je podle děkana fakulty sociálních studií mimořádně důležitým a zajímavým krokem. V současné době sílících debat o nevyhovující podobě výuky našich i světových dějin po roce 1945, v době, kdy se ukazuje, jak důležitá pro orientaci v současném světě je znalost minulých dějů, nabízí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou uchazečům obor, který se právě na tyto otázky zaměřuje,” popisuje Stanislav Balík. Na výuce soudobých dějin se tak budou podílet historici, politologové, odborníci v oblasti mezinárodních vztahů, ale také ekonomové.

Obor podle Holzera vznikl jako výsledek poptávky po studiu současné historie a je koncipován tak, aby se na něm vyváženě podíleli jak historici z filozofické fakulty, tak lidé z oborů jako jsou politologie, mezinárodní vztahy nebo evropská studia na fakultě sociálních studií.

„Nejvíce mě zaujala jedinečnost oboru, je pouze na Masarykově univerzitě. A taky mě láká praxe v Ústavu pro studium totalitních režimů.“

Markéta Koubková, studentka zvažující studium nového oboru

Kombinace s jinými obory

Obor lze studovat pouze kombinovaně, a to jako hlavní či vedlejší s jedním z mnoha dalších nabízených oborů. „Nechtěli jsme, aby byla možnost studovat pouze jako jednoobor. Logika soudobých dějin nabádá k tomu, aby byl dobře kombinovatelný s jinými studijními programy,” uvádí garant oboru Holzer. Lze si tak vybrat z oborů jako je politologie, mezinárodní vztahy či například žurnalistika, ale také oborů na filozofické či ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

„Obor bych nejraději kombinovala s mezinárodními vztahy, je to dobrá kombinace – dá mi to větší přehled,” říká Markéta Koubková, která zvažuje podání přihlášky na studium soudobých dějin.

Praktická část výuky

Povinnou součástí programu je také praxe v rozsahu 50 hodin ve čtvrtém semestru. Studenti stáž mohou absolvovat například v muzeích, Ústavu pro soudobé dějiny, archivech, či například v Ústavu pro studium totalitních režimů. „Studium soudobých dějin je zkoumání období, které přineslo revoluci, co se týče pramenné báze. Na rozdíl od studia klasické historie, nosiče dat mají podobu nejen písemnou, ale také podobu audiovizuální či podobu dat na sociálních sítích a ten obor by na toto měl reagovat a studenty připravit na práci s těmito novými daty. Studenti by si tak měli v praxi naučit pracovat s prameny, jejichž definice se v dnešní době revolučně proměnila,” uvádí profesor Holzer.

A co po studiu?

Uplatnění je podle garanta oboru široké. V mediální sféře, v nejrůznějších firmách a institucích, v komunální sféře, ve světě marketingu či politických stran – všude, kde je potřeba pracovat s daty typickými pro poslední dekády. Absolventi tohoto oboru by na toto měli být školení a měli by se v nich orientovat jako ryby ve vodě. „Předpokládáme, že určitá část absolventů bude pokračovat v magisterském studiu příbuzných oborů,” uzavírá Jan Holzer.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Jan Holzer

Garantem nového studijního oboru je profesor Jan Holzer, který působí na katedře politologie fakulty sociálních studií a je vědeckým pracovníkem Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jeho vědeckovýzkumná činnost je orientovaná například na politický systém Ruska, teorie nedemokratických nebo hybridních režimů, teorii demokratizace a lidských práv či politické systémy a režimy zemí střední a východní Evropy a postsovětských republik.

Výběr publikací:

Garantem nového oboru Soudobé dějiny na fakultě sociálních studií bude politolog Jan Holzer. Zdroj: fakulta sociálních studií

O Soudobých dějinách

Soudobé dějiny můžou zájemci studovat na fakultě sociálních studií od podzimu 2024, a to pouze kombinovaně s dalšími obory. Studenti se zaměří na historii počínající koncem druhé světové války a budou tak schopní porozumět současnému světovému dění. Obor již vyučují prestižní západní univerzity, Masarykova univerzita se tak připojí například k univerzitě ve Švýcarském Fribourgu či k univerzitě V Německém Saarlandu.

„Jako nově vytvořený obor mi to přijde zajímavé. Je super, že to takto vyselektovali do samostatného oboru. Myslím si, že se najde spoustu lidí, které by studium zaujalo, protože i na historii se nás více zajímá o moderní dějiny.“

Lucie Nováková, studentka historie na Masarykově univerzitě

„O oboru jsme v komunitě brněnských politologů hovořili už mnoho let, první úvahy byly už koncem devadesátých let. Problémem bylo nalezení konsensu mezi ústavem historie a lidmi, kteří jej řídili.“

Jan Holzer, garant oboru Soudobé dějiny

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.