Studium mezinárodních vztahů je na fakultě nejlepší v Česku, míní profesor Thayer, který přednáší i na Oxfordu

Přední odborník na mezinárodní vztahy Bradley Thayer vyučoval minulý týden na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

30. 3. 2017 Jan Jakovljevič

S profesorem Thayerem se studenti mohli setkat v předmětu Grand Strategy. Foto: Jana Sosnová

Pracoval pro ministerstvo obrany Spojených států amerických nebo pro řadu agentur a institutů zaměřených na otázky bezpečnosti a mezinárodní politiky. Vyučoval také na prestižních univerzitách. V současnosti profesor Bradley Thayer přednáší na Oxfordu a v Tallinnu. Minulý týden přijel vyučovat na fakultu sociálních studií.

Možnost setkat se s jedním z předních odborníků svého oboru měli magisterští studenti z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií v předposledním březnovém týdnu. Americký profesor Bradley Thayer na katedře přednášel pro blokový kurz Grand Strategy. V kurzu se Thayer zabýval zájmy jednotlivých států a jejich ochranou proti vnějším a vnitřním hrozbám.

Thayer hostuje na fakultě sociálních studií pravidelně od roku 2009, a to každý jarní semestr. „Naše spolupráce začala uzavřením dohody o výměně pedagogů i studentů s Department of Defense and Strategic Studies na Missouri State University,“ uvedl vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Petr Suchý. Profesor Thayer byl podle něj vůbec prvním vyučujícím z tamní univerzity, který projevil zájem na zdejší fakultě přednášet. „Od té doby sem jezdí pravidelně, a to i když už na Missouri State University nepůsobí, katedra však s americkou univerzitou spolupracuje i nadále,“ sdělil Suchý.

Zájem fakulty spolupracovat s předními zahraničními odborníky potvrdil také děkan Břetislav Dančák„Jde o velmi plodnou spolupráci nejen ve výuce, ale také ve snaze učinit z fakulty mezinárodní prostředí. Profesor Thayer je výborným ambasadorem naší fakulty na prestižních univerzitách, kde působil či působí. Díky němu jsme měli možnost vysílat doktorské studenty na Baylor University ve městě Waco v americkém Texasu. Skvělé erudice Thayera využíváme i při doktorských státních zkouškách, kdy příležitostně náleží k oponentům disertačních prací. Tyto aktivity, dnes tak silně prosazované vedením univerzity, máme i díky spolupráci s profesorem Thayerem na fakultě už poměrně dlouho," uvedl děkan.

Výuka teorie mezinárodních vztahů je na fakultě lepší než v Oxfordu

Hlavními působišti amerického profesora Thayera jsou přitom v současnosti Oxfordská a Tallinnská univerzita. „Oxford se od zdejší univerzity liší v tom, že se zabývá opravdu všemi tématy mezinárodní politiky, a tak na něm najdete odborníky na snad všechny subdisciplíny oboru. Na druhou stranu výuka propojující mezinárodní bezpečnost a teorie mezinárodních vztahů je tady vyučována podle mě lépe než na Oxfordu,“ popisuje Thayer. Rozdíl mezi brněnskou katedrou mezinárodních vztahů a katedrou v Tallinnu spatřuje zejména v množství nabízených studijních možností, přičemž brněnská katedra tallinnskou podle něj značně převyšuje. V Estonsku pak vyučující kladou větší důraz na bezpečnostní otázky. „Estonsko je na rozdíl od České republiky a Anglie nárazníkový stát NATO, takže bezpečnost je pro ně na prvním místě,“ objasňuje Thayer.

Pro důraz na mezinárodní teorii, politiku a bezpečnost považuje Bradley Thayer studium mezinárodních vztahů na brněnské katedře mezinárodních vztahů a evropských studií za nejlepší v České republice. Na fakultu se též pokaždé rád vrací. „Vedoucí katedry Suchý s děkanem Dančákem zde vytvořili opravdu vzrušující a dynamické místo pro výuku. Navíc velmi oceňuji možnosti, které fakulta nabízí svým studentům, jako jsou různé zahraniční výjezdy nebo praktické stáže,“ říká.

Pro profesora Thayera je katedra vzrušujícím a dynamickým místem pro výuku. Foto: Jana Sosnová

Zdejší studenti se profesorovi rovněž velmi zamlouvají. „Zpočátku se trochu stydí, což možná způsobuje jazyková bariéra. Jakmile ji ale překonají, začnou se na výuce podílet aktivněji,“ říká Thayer. Podle něho je poměrně běžné, že brněnští studenti pečlivě nestudují povinnou literaturu. V tom spatřuje velký rozdíl oproti studentům na Oxfordu, kteří za ním chodí, aby si vyžádali ještě dodatečnou literaturu. „Částečně si to vysvětluju rozdílností vzdělávacích systémů tady a ve Spojeném království. Nicméně snažím se české studenty motivovat ke čtení, protože jim výrazně usnadní pochopení řešených otázek. Každopádně studenti v Tallinnu také nejsou příliš ochotní číst,“ doplňuje.

Studenti výuku zahraničních expertů oceňují

Profesorovu přítomnost na fakultě pozitivně hodnotí i studenti. „Každý zahraniční vyučující je pro studenty přínosem. Osobní zkušenost s někým z jiného kontinentu nám může pomoct uvědomit si, že důležité věci se nedějí jen v Evropě,“ míní Dominik Porvažník, který blokový kurz Grand Strategy absolvoval. Předmět byl podle něj velmi zajímavý, protože se zabýval zájmy nejdůležitějších aktérů mezinárodních vztahů, kterými jsou primárně Spojené státy a stále více i Čína.

Podle Porvažníka kladl Thayer při výuce důraz na dialog se studenty a společnou reflexi světového dění, což napomáhá porozumění politiky a logických souvislostí v ní fungujících. Profesor byl velmi názorově otevřený, zejména pokud šlo o vnímání zahraniční politiky USA a jejich spojenců, ale i o kulturní rozdíly, které existují mezi jednotlivými národy," zhodnotil Porvažník s tím, že na přednáškách nechyběl humor, díky kterému byly i komplikovanější politické teorie zábavné.

Právě excelentní přednášky pro studenty, další rozvíjení spolupráce s kolegy, kteří se věnují problematice mezinárodních vztahů, bezpečnosti a politickým procesům ve světě, byly pro vedení fakulty hlavní motivací navázat s profesorem Bradley Thayerem spolupráci. Dřívější dobré zkušenosti a reference na působení profesora Thayera ve Spojených státech a posléze i na evropských univerzitách vedly k zájmu o užší spolupráci. Vzhledem k jeho odbornému zaměření se právě katedra mezinárodních vztahů a evropských studií ukázala jako vhodným místem k jeho pobytu. Vedení fakulty tyto aktivity vždy vítá a podporuje v rámci svých snah a další zmezinárodňování prostředí fakulty, popsal děkan fakulty Břetislav Dančák.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií se podle jejího vedoucího Petra Suchého snaží obecně studentům nabízet výuku od předních zahraničních odborníků. „Od návštěvy Bradleyho Thayera si vždy slibuji další podnícení zájmu studentů o mezinárodní vztahy a bezpečnost a také prohloubení a rozšíření jejich obzorů a znalostí,“ líčí Suchý. Je velmi rád, že profesor Thayer vždy hodnotí brněnské studenty a jejich vědomosti velmi pozitivně.

Thayerovi se líbí i budova fakulty. „Není to jako u amerických kampusů. Mezi nimi lze sice také najít zajímavé stavby, ale není to zase tak obvyklé,“ vysvětluje. Líbí se mu také Brno. „Je to krásné město, kde jsou pěkné kostely a samozřejmě musím zmínit hrad Špilberk, kam pokaždé velice rád vyrazím. Centrum města a blízké okolí znám velmi dobře,“ říká Thayer.

Medailon

Doktorský titul získal Bradley Thayer na University of Chicago. Jeho výzkum spojuje širokou škálu zaměření, jako jsou teorie mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti, národní bezpečnostní politika USA, terorismus nebo například růst Číny.

Byl výzkumným pracovníkem v Belfer Center for Science and International Affairs při Kennedy School of Government na Harvard University a na St. Anthony’s College na University of Oxford. Dále také vyučoval na univerzitách v USA a v Evropě.

Profesor Bradley Thayer pracoval pro U.S. Department of Defense, Rand Corporation a také jako senior analytik pro National Institute for Public Policy, kde se věnoval strategickým cílům USA. Dále pracoval pro Defense Threat Reduction Agency a Missile Defense Agency. Byl také senior specialista pro a vyučoval v České republice a Švédsku. V současnosti působí na University of Oxford a Tallinn University.

Názory profesora Thayera na zahraniční politiku

Hlavním problémem, kterému musí současný mezinárodní systém podle profesora čelit, je vzestup Číny. „Bude vzestup Číny poklidný nebo přinese velké bezpečnostní problémy, které by mohly přerůst ve válku? To bude stěžejní otázka mezinárodní politiky pro dalších sto let,“ míní Thayer.

Čínský růst podle něj ovlivňuje všechny země světa včetně Spojených států, které se nyní musí strachovat o svou nadvládu v systému, nebo například také Ruska, Japonska či Indie. „Čína se stává stále bohatší a velkou část svého bohatství bere a investuje do vojenské síly a moci. A zároveň si dělá nároky na změnu statutu quo v Jihočínském a Východočínském moři,“ pokračuje profesor, podle něhož jsou důsledky, které přinese čínský růst, zásadní otázkou mezinárodních vztahů.

Za podstatné považuje i to, jak bude čínský růst ovlivňovat formování aliancí. „Rusko se může spojit s Čínou, totéž se může stát v případě Austrálie, Japonska nebo Indie. Takže alianční sítě vytvořené za studené války se mohou značně proměnit,“ vysvětluje profesor.  Zásadní otázkou je podle něj také to, jestli vypukne válka mezi USA a Čínou. „Musí to řešit ti nejlepší akademici, aby vymysleli, jak se takovému konfliktu, pokud to bude možné, vyhnout,“ domnívá se.

Znepokojujícím faktorem je podle něj též chování Ruska, i když tuto hrozbu nestaví na stejnou úroveň jako čínskou. „Rusko dává najevo, že by rádo změnilo status quo v Evropě. Jak to má v plánu uskutečnit, už ukázalo na Krymu a na Ukrajině. Problémem je, že Rusko dává najevo, že by se nebálo případného užití jaderných zbraní,“ říká Thayer, podle kterého se Rusko může pokusit zaútočit na pobaltské republiky.

Rusko podle něj používá hybridní a na první pohled ne zcela zjevné útoky, kterými si nachází si cestu, jak například ovlivnit volby, a narušit tak vnitřní stabilitu v některých státech. Z toho podle Thayera plyne velké nebezpečí, že by se podobnými praktikami mohlo povést Rusku získat některé členské státy NATO na svou stranu, čímž by se podkopal základ aliance. „Není to sice pravděpodobné, ale můžeme si představit, že se Rusku podaří ovlivnit volby ve Francii a Německu a tím přimět tyto mocnosti, aby přijaly pro Rusko příznivější status quo, v němž budou pobaltské republiky součástí Ruska,“ uzavírá americký profesor.  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.