Zahraniční studenti na FSS: Anglicky o globálních výzvách i o vztahu politiky a médií

Globální výzvy, propojení politiky a médií nebo mezinárodní vztahy a evropská politika. Paleta anglicky vyučovaných programů na fakultě sociálních studií se rozšiřuje. 

20. 7. 2021 Tereza Čunátová

Nové anglické programy se zaměří například na klimatickou změnu nebo roli médií v současných demokratických systémech. Foto: Radka Rybnikárová

Už v září se budou moct zájemci hlásit na nový bakalářský program Politics, Media and Communication vytvořený katedrou politologie a katedrou mediálních studií a žurnalistiky, příští rok zase fakulta plánuje otevřít mezioborový program Global Challanges: Society, Politics, Envrionment, na kterém spolupracují katedry sociologie, politologie a environmentálních studií. Nově akreditovaný je také magisterský program International relations and European Politics, který v září 2020 nahradil dřívější European Politics. 

Vztah politiky a médií je v dnešním světě zásadní, říká garant nového programu 

Náplní chystaného programu Politics, Media and Communication, který společně vytvořily katedry politologie a žurnalistiky, je vzájemný vztah politiky a médií. „Program zahrnuje studium politických a mediálních systémů a jejich vztahu, od teorie demokracie a role médií v nich, komunikaci a kampaně, proměny v přijímání informací, až po vliv komunikace na politické jednání a postoje,“ vysvětlil garant programu Vlastimil Havlík. Studenti se po jeho absolvování mohou rozhodnout, jestli se budou dále rozvíjet v oblasti médií nebo spojí kariéru spíše s politikou. Díky mezioborové povaze programu by měli získat nejen široký interdisciplinární přehled, ale i metodologickou vybavenost. 

Zvláštní pozornost program věnuje roli médií v současných demokratických systémech a mediálnímu vlastnictví. Podle Havlíka je program skvělou volbou pro ty, kteří se zajímají nejen o politiku a média, ale také o stav demokracie. „Vztah médií a politiky nabývá na významu, a to nejen v návaznosti na vznik nových médií, ale také vzhledem ke společenským změnám, jako je například ztráta kolektivní identity včetně příslušnosti ke třídám,“ popsal Havlík.  

Absolventi by měli tyto změny nejen pochopit, ale po absolutoriu také přispět k řešení problémů a výzev, které s nimi souvisejí. „Je třeba, aby z naší fakulty odcházeli lidé, kteří dokážou nad současnými problémy kriticky přemýšlet, analyzovat je a porozumět jim. Při vytváření programu jsme se inspirovali v zahraničí,“ uvedla výzkumná pracovnice katedry mediálních studií a žurnalistiky Alena Macková, která před dvěma lety začala program připravovat právě společně s Vlastimilem Havlíkem z katedry politologie.  

Přijímací řízení se otevře v září 

Výuky v novém programu se chopí akademici z řad kateder politologie a mediálních studií a žurnalistiky, kteří se dlouhodobě zabývají studiem politických institucí, politické komunikace, politického chování a mediálních efektů. Jednou z vyučujících bude například spolutvůrkyně programu Alena Macková. Jsem rád, že mezi vyučujícími máme také kolegy se zkušeností z působení na špičkových zahraničních univerzitách, anebo v mezinárodních vědeckých týmech,“ řekl HavlíkVýuky jednotlivých kurzů se chopí například Andrew RobertsTae-Sik Kim nebo Michael Elavsky, kteří vystudovali a působiliči částečně působí, na zahraničních univerzitách. 

V letošním jarním semestru katedra zkušebně vypsala předměty Populist political communication a Media representation of marginalized identities. „O oba předměty byl solidní zájem v řádu několika desítek jak mezi studenty českých programů, tak mezi zahraničními studenty na Erasmu,“ uvedl Havlík. Přijímací řízení se otevře v září. Mezi povinnými předměty se objeví například Democracy and media, Political communication, Citizens, media and public opinion nebo Media effects.

Při vytváření programu Politics, Media and Communication se akademici inspirovali v zahraničí. Foto: Radka Rybnikárová

Globální výzvy budou studenti nahlížet z pohledu sociologie, politologie i environmentalistiky 

Pozadu nezůstávají ani další pracoviště fakulty sociálních studií. Záměr na založení anglického programu Global Challanges: Society, Politics, Envrionment vznikl na společných jednáních zástupců kateder sociologie, politologie a environmentálních studií. Nyní katedry spolupracují nejen na tvorbě programu, ale i na budoucí výuce. „Jeden kurz budou učit tři lidé, zástupci ze všech kateder, díky čemuž se zohlední perspektiva sociologie a sociální antropologie, politologie a bezpečnostních a strategických studií i environmentálních studií,“ popsala proděkanka pro studium Adéla Souralová. 

Výuka se bude soustředit na globální výzvy současného světa, které se týkají společnosti, životního prostředí a bezpečnosti. Studenti se budou zabývat například migrací, radikalizací nebo klimatickou změnou. „Důraz budeme klást také na metodologii, kvalitativní i kvantitativní, a na schopnost provádět analýzy a designovat vlastní výzkum,“ upřesnila Souralová. Předměty budou vyučovat kmenoví zaměstnanci zmíněných kateder, mezi nimi i několik zahraničních vyučujících, například Bernadette Nadya Jaworsky, Monika Gabriela Bartoszewicz nebo Christian Kimmich. Nástup prvních studentů katedry plánují na září 2022.

Anglický program International Relations and European Politics je výjimečný zaměřením na Evropu 

Plně fungujícím anglicky vyučovaným programem, bakalářským i magisterským, se pyšní katedra mezinárodních vztahů a evropské politiky. „Program International Relations and European Politics je výjimečný kombinací těchto dvou oborů a jeho specifickým zaměřením na evropskou politiku. To nebývá u klasických mezinárodních studií zvykem,“ řekl vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Zdeněk Kříž.

Cílem bakalářského programu je rozvíjet porozumění mezinárodním vztahům a evropské politice. Studenti se zaměřují především na aktuální problémy, teorie konfliktů a spolupráce, evropskou integraci a mezinárodní politickou ekonomii. „Na bakalářský obor se hlásí přibližně 150 zájemců ročně, z čehož nastupuje tak padesát. Aktuálně je v programu ve všech semestrech 120 studentů,“ řekl garant programu Martin Chovančík. Bakalářské studium tohoto programu má podle něj nejširší nabídku povinně volitelných předmětů v celé Evropě. „Nabízíme jich tolik, že si studenti mohou vybírat vlastní cestu a už na bakalářském stupni studia se specializovat,“ dodal Chovančík. Každoročně se na výuce podílí zhruba deset externích zahraničních lektorů. 

Od loňského podzimu mohou studenti také nově pokračovat na stejnojmený magisterský program. Studenti se výběrem povinně volitelných předmětů specializují buď na mezinárodní vztahy, nebo evropskou politiku. „Měla jsem pár kamarádů z Česka, kteří mi Masarykovu univerzitu doporučili,” vysvětlila svůj výběr například magisterská studentka Melis Karabulut z Turecka. 

Bez popisku

Zahraniční studenti a mezinárodní prostředí k fakultě sociálních studií neodmyslitelně patří. A to i přesto, že se hloučky anglicky diskutujících studentů, jindy postávající před budovou fakulty, musely načas přesunout na Teamsy. V našem seriálu Zahraniční studenti na FSS představíme čtyři studenty ze zahraničí, kteří se rozhodli ze své rodné země přesídlit do Brna a získat vysokoškolský titul na fakultě sociálních studií.

Tento úvodní díl popisuje novinky v anglicky vyučovaných programech, které fakulta pro studenty ze zahraničí nabízí. Další díly nabídnou příběhy studentů například z Běloruska nebo Pákistánu. Proč se pro studium na české fakultě rozhodli? S čím se museli potýkat a co je na Česku překvapilo? Na tyto a spoustu dalších otázek odpoví letní seriál Atria.

Programy v angličtině nejčastěji využívají studenti ze zahraničí. Infografika: Tereza Čunátová

Jediným bakalářským programem, který dosud fakulta sociálních studií nabízela v angličtině, byl program International Relations and European Politics. Od září se mezi anglické programy na bakalářském stupni zařadí také Politics, Media and Communication, na začátku akademického roku 2022 by se pak měl přidat program Global Challanges: Society, Politics, Envrionment. Cena za studium je ve všech třech případech stanovená na 2 200 eur za akademický rok. 

Mezioborový program Global Challanges: Society, Politics, Envrionment bude řešit například migraci nebo klimatickou změnu. Podle proděkanky Adély Souralové budou vyučují klást důraz i na metodologii. Foto: archiv Adély Souralové

Největší výběr anglických programů nabízí magisterský stupeň. Anglické magisterské programy dlouhodobě poskytuje většina fakultních pracovišť, katedra mezinárodních vztahů a evropských studií má akreditované dokonce čtyři. Za jeden akademický rok magisterského studia v angličtině zaplatí studenti 3 000 eur. Na své si ale přijdou i zahraniční zájemci o doktorát. Doktorské studium v angličtině stojí 1 500 eur a nabízí ho všechny katedry kromě environmentalistiky.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií je jedinou katedrou, která má akreditované studium v angličtině na bakalářském, magisterském i doktorském stupni. Podle vedoucího katedry Zdeňka Kříže je výjimečnost programu daná kombinací mezinárodních vztahů s evropskou politikou. Foto: Hana Tománková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.