Zajímavý, pestrý, praktický: kurz Základy politického marketingu očima studentů

Na fakultě sociálních studií mají studenti možnost zapisovat si předměty napříč obory. Jeden z takových kurzů, Základy politického marketingu, existuje na katedře politologie už osmnáct let a za tu dobu prošel mnoha proměnami. Stále však zůstává to hlavní kurz je možností pro studenty politologie, ale i jiných oborů udělat první krok k pochopení politického marketingu do hloubky a v souvislostech.

8. 5. 2023 Vít Polák

První díl seriálu Zajímavé předměty na FSS se věnuje politologickému předmětu Základy politického marketingu. Zdroj: archiv FSS

Studenti se v učebně dávají do pohybu, rozdělují se do skupinek. Každá dostává malý lístek s jedním z kandidátů v nedávných prezidentských volbách. Úkolem je zanalyzovat předvolební kampaň přiděleného kandidáta a nebýt přitom jen povrchní. V místnosti to začíná šumět diskuzemi jednotlivých skupin.

Podobně lze popsat začátek semináře v předmětu Základy politického marketingu. Kurz je základním vstupem do problematiky politického marketingu, jeho akademické roviny, historie i současnosti. Aktuálními vyučujícími jsou politologové Miloš GregorOtto Eibl, který odpověděl na následující otázky.

V jarním semestru 2023 se studenti scházeli na přednášky a semináře vždy v úterý ve 12 hodin ve čtvrtém patře. Foto: Vít Polák

Vstupenka do světa politického marketingu

Pro koho je předmět vhodný?

Je určený pro všechny studenty politologie nebo jiných příbuzných oborů se zájmem o kampaně a volební marketing. Kurz nevyžaduje žádnou speciální znalost či dovednost, takže je vhodný i pro studenty prvních ročníků. Ti ale mohou mít dílčí problémy s psaním seminární práce a naplněním jejích formálních požadavků.


Co předmět studentům dá?

Základy politického marketingu dají studentům přehled o tom, jak jsou v současnosti vedené volební kampaně, co přesně znamená marketingový přístup k politice, ale i o tom, jak se komunikace politiky proměňovala v různých obdobích 20. století. Nezapomínáme ani na diskusi o posledních trendech, nejenom ve vztahu k politice jako takové, ale diskutujeme i nad problematikou nových médií a vůbec nad tím, jak změny na mediálních trzích ovlivňují politiku.


Jak se předmět vyvíjel?

Kurz začala na podzim 2005 učit Anna Matušková (nyní Shavit), já do kurzu nastoupil na podzim 2007 a doktor Gregor na podzim 2012. Původní verze kurzu těžila z rozpuku politického marketingu jako vědecké disciplíny. V té době se na to téma docela hodně publikovalo, navíc i v teoretické rovině, takže kurz byl o něco teoretičtější a co do obsahu „těžkotonážnější“. Šlo také vlastně o jeden z mála na politický marketing orientovaných předmětů, ty byly asi dva nebo tři. Postupně jsme přidávali více empirie, kurz trochu odlehčili a některá témata přesunuli do jiných, postupně vznikajících kurzů. Ostatně na katedře jsme začali nabízet na bakaláři profilaci zaměřenou na politickou komunikaci a později na magistru specializaci na volby a politický marketing. Kurzů tak začalo být vícero, nicméně většina z nich se více či méně odkazuje na ten původní kurz. Respektive obsahuje témata, o kterých jsme s kolegyní Shavit mluvili před 15 lety pouze v jednom kurzu.


Kde vidíte budoucí směřování Základů politického marketingu?

Kurz se každý rok snažíme o něco málo aktualizovat, ať už jde o nové a aktuální volby, nebo nová témata. Letos to bylo koketování s umělou inteligencí v kampaních. Základ ale asi zůstane stejný, pokud tedy nedostaneme zpětnou vazbu od studentů, že tudy už cesta nevede. Základem tak bude i nadále obecné pochopení základních marketingových principů, diskuse o vývoji volebních kampaní a základních nástrojích, které se používají i dnes, a nastínění nových trendů. I nadále to bude vstupenka do světa politického marketingu, respektive do jeho akademické reflexe.

Poslední hodinou studenty provedla přes videohovor Anna Shavit z katedry marketingové komunikace a public relations Univerzity Karlovy. Foto: Vít Polák

Některým studentům sice může kurz připadat příliš teoretický, ale to je nutné, pokud chce student v navazujících předmětech pochopit do větší hloubky praxi. Předmět je aktuálně členěný na přednášky a dva semináře. Studenti musejí také odevzdat seminární práci a jednu kratší přípravu na seminář. Historický vývoj politického marketingu přidává novou rovinu do studia moderních dějin, médií a dalších oblastí studia.

Předmět se vyznačuje různorodostí střídáním dvou vyučujících, dvěma praktičtějšími semináři, psaním seminární práce i různorodostí témat. To vše z něj dělá zajímavý a relativně svěží předmět pro všechny, které politický marketing zajímá. Ať už jde o studenty politologie, příbuzných oborů nebo jen ty, kteří by chtěli tomuto tématu porozumět více než jen laicky.

„Základy politického marketingu je pestrý, svěží a zábavný předmět, který se zabývá historií politického marketingu, i jeho koncepty a současným přístupem. Díky předmětu se student dozví nejen to, jak zkoumat a vnímat politické aktéry na rušném politickém trhu, ale také jaké strategie a komunikační styly jsou nejvíce vhodné při náročné snaze oslovit voliče a získat si právě jejich hlas.“

Matěj Vybíral, student politologie

Základy politického marketingu

Povinně volitelný předmět Základy politického marketingu je každoročně vypisovaný kurz za čtyři kredity nabízený i studentům mimo mateřské obory. U tohoto kurzu není kapacitní limit a zájem o něj bývá ve srovnaní s jinými „béčkovými” předměty na politologii spíš nadprůměrný.

V aktuální podobě má formu přednášek a dvou seminářů na konci semestru. Kromě písemné zkoušky musí studenti splnit také další dva průběžné úkoly, seminární práci a písemnou přípravu na seminář.

Kurz má studenty provést hlavními historickými etapami vedení kampaní, naučit je hodnotit podobu kampaní, jejich obsah a zacílení a analyzovat vybrané aspekty předvolební komunikace i prostředí, ve kterém se volby uskutečňují.

Jedním z vyučujících kurzu je už od roku 2007 politolog Otto Eibl. Zdroj: archiv Otto Eibla

Otto Eibl

Vystudoval politologii na katedře politologie Masarykovy univerzity, kde dnes působí jako vedoucí katedry a odborný asistent. Vyučuje kurzy s tematikou politické komunikace a politického marketingu. Do těchto oblastí také soustředí svůj badatelský zájem. V Mezinárodním politologickém ústavu zkoumá zejména politické značky, jejich obsahy a procesy, kterými jsou utvářené a udržované, umisťování politických témat v politickém prostoru a komunikační a marketingové strategie politických stran v předvolebních obdobích i mimo ně. Je autorem řady odborných článků a kapitol v kolektivních monografiích. Občas se od roku 2009 podílí na tvorbě strategií pro volební i permanentní politické kampaně v Česku i zahraničí.

Druhým vyučujícím kurzu je politolog se zaměřením na volební kampaně a politický marketing Miloš Gregor. Zdroj: archiv časopisu Atrium

Miloš Gregor

Vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity politologii se specializací na volební studia a politický marketing. V diplomové práci se zaměřil na branding politických stran v České republice. V současné době působí jako odborný asistent na katedře politologie a jeho výzkum se zaměřuje především na politický marketing, volební kampaně a analýzu propagandy a dezinformací. Jeho zájmy se teritoriálně soustředí na USA a Českou republiku. Kromě akademických zkušeností získal i ty profesní díky účasti na několika politických kampaních, spolueditoval knihy jako Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe nebo Challenging Online Propaganda and Disinformation in 21st Century.

Ohlasy studentů

„Při psaní diplomové práce na téma Nekalé soutěže v politické reklamě jsem si pro rozšíření přehledu zapsal i Základy politického marketingu. Cílem byl zisk politologického vhledu do problematiky a rozšíření si obzorů. Na kurzu se mi líbila atmosféra, dostupnost četby i určitá porce teorie, která je nezbytná pro akademické psaní. Střídání dvou lektorů je něco, co je na právech velmi vzácné, takže jsem si užíval pestrost i v tomhle. Čekal jsem možná jen větší vytíženost obsahem. Konkrétní marketingové taktiky či techniky a podobně.“

Jan Tříska, student práv

„Základy politického marketingu byl jeden z nejlepších kurzů, který jsem na fakultě absolvovala, a to hlavně proto, že byl velmi praktický. Líbilo se mi propojení teorie s praxí, většina příkladů byla uváděná na aktuálních kampaních. Kurz bych doporučila lidem, které zajímá fungování politického marketingu, co a jak nás ovlivňuje a jak velkou hraje roli ve volbách, i lidem, kteří by se do budoucna sami chtěli politickému marketingu věnovat.“

Miroslava Slavíčková, studentka politologie

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.