Důchodem studentský život nekončí

Senioři navštěvují univerzitu třetího věku. Loni se jich do kurzů zapsaly dva tisíce, z téměř devadesáti procent to byly ženy.

27. 4. 2017 Eva Bartáková

Posluchárny fakulty sociálních studií pravidelně hostí přednášky univerzity třetího věku. Foto: Eva Bartáková

Téměř dvě stovky přednášek v dlouhodobých kurzech a více než padesát krátkodobých kurzů vypsala v loňském roce Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity v Brně. Pro seniory je příležitostí rozšířit si obzory a potkávat se s přáteli. Navštěvují ji přes dva tisíce posluchačů, kteří dojíždějí z různých koutů Česka i ze zahraničí.

Vzdělávací kurzy pro seniory nabízí Masarykova univerzita od roku 1990. Soubor všech programů pro lidi v postproduktivním věku se nazývá univerzita třetího věku, která je všeobecně považovaná za jeden z nejúčinnějších způsobů výuky seniorů. Přihlásit se může každý, kdo pobírá starobní důchod a dokončil středoškolské vzdělání s maturitou. Na Univerzitu třetího věku Masarykovy univerzity se každý rok zapisuje kolem dvou tisíc studentů a studentek. Dlouhodobé kurzy trvají po dobu akademického roku a skládají se z několika přednášek, které konají jednou za čtrnáct dní, většinou v pátek. K ukončení kurzů účastníci neskládají žádné zkoušky.

Jednou ze studentek je i sedmašedesátiletá Ivana Přichystalová, která žije v Brně. „Myslím, že pro nás starší je to bez zkoušek lepší, aspoň nejsme ve stresu. Takhle je to příjemné a dozvídáme se věci, které nás zajímají, a přitom se nemusíme bát zkoušek nebo závěrečných prací,“ hodnotí Přichystalová.

Posluchárny fakulty sociálních studií Přichystalová chválí. Foto: Eva Bartáková

Podle loňské výroční zprávy univerzity třetího věku bydlí v Brně tři čtvrtiny účastníků, zbývající čtvrtina dojíždí z celé České republiky. „Posluchači mají o kurzy velký zájem, někdy cestují až sto osmdesát kilometrů. Jedna posluchačka na přednášky přijíždí z města nedaleko Vídně,“ popisuje manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání Barbora Hašková.

Téměř devadesát procent posluchačů tvoří ženy a jen každý desátý účastník je muž. „Složení posluchačů odpovídá jejich zálibám. Podle mě muži více chodí na technicky zaměřené kurzy například na Vysoké učení technické v Brně nebo se věnují kutilství a zahradničení,“ vysvětluje Hašková. Trendu si povšimla i Přichystalová. „Myslím si, že se mužům nechce. Pár chlapů sem chodí s manželkou. Párkrát jsem se ptala i svého manžela, ale on se ke mně nepřidal,“ sděluje.

Většina účastníků univerzity třetího věku dokončila střední školu, Přichystalová však vystudovala i vysokou školu. Absolvovala technicky zaměřenou strojní fakultu. Do celoživotního vzdělávání se zapojila, aby si rozšířila obzory a dozvěděla se něco nového. „Zajímalo mě, co se přednáší na jiných oborech,“ říká.

Nabídka kurzů je široká, každý rok se obměňují

Univerzita třetího věku vypsala v akademickém roce 2015/2016 téměř dvě stě přednášek v dlouhodobých kurzech a více než padesát krátkodobých kurzů. Doplnilo je množství mimořádných přednášek a exkurzí. Konají se v přednáškových sálech jednotlivých fakult i v muzeích a domovech pro seniory.

Kurzy si studující kupují v aplikaci Obchodní centrum v Informačním systému Masarykovy univerzity. Jednoleté kurzy a jeden ročník čtyřletého všeobecného kurzu stojí osm set korun. Absolventi všeobecně zaměřeného kurzu si mohou dokoupit rozšiřující kurzy za čtyři sta korun. Zapsat si mohou i běžné kurzy, které fakulty vypisují pro širokou veřejnost. Ty vyjdou zájemce i na několik tisíc korun, avšak nabízejí více odborné informace a konkrétní zaměření. Katedra politologie takto vypisuje například kurz Česká politika pro nepolitology, katedra mediálních studií a žurnalistiky kurz Public Relations.

Ivana Přichystalová se nejdříve zapsala do čtyřletého Všeobecně zaměřeného kurzu. Na jeho konci dostávají účastníci Osvědčení o absolvování univerzity třetího věku Masarykovy univerzity. Upravenou verzi vysokoškolského diplomu přebírají na slavnostní promoci. „Některé dámy to braly velmi vážně. Měly tam rodinné příslušníky a dostaly květiny,“ vzpomíná Přichystalová. Ve většině dalších kurzů studenti osvědčení nedostávají. Přichystalové to však nevadí a ve studiu pokračuje.

Zaujaly ji například přednášky o Gregoru Johannu Mendelovi a série přednášek v Moravském zemském muzeu. Nejvíce si oblíbila kurz pořádaný na fakultě sociálních studií nazvaný Kulturní dědictví a památková péče na Moravě. Poprvé ho vystudovala loni, letos ho navštěvuje už podruhé a chce si ho zapsat i příště. „Každý rok kurz vypisují nanovo, ale pokaždé obsahuje jiná témata. S kamarádkami bychom ho chtěly absolvovat znovu, protože nás opravdu baví. Moc pěkná byla třeba přednáška o vile rodiny Stiassny,“ vysvětluje.

Přednášky se konají většinou v pátek a účastní se jich především ženy. Foto: Eva Bartáková

Na fakultu sociálních studií chodí Přichystalová ráda. Líbí se jí tamní prostředí a také příhodné umístění kavárny Dezert Cafe přímo v budově fakulty. „Občas si před přednáškou zajdu na kafíčko,“ pochvaluje si.

Účastníci mohou v jednom ročníku absolvovat více různých kurzů. Přichystalová navštěvuje kromě kurzu o moravských památkách také kurz nazvaný Paříž – její čtvrti, příběhy a legendy „Kurz o Francii mám v pátek od desíti do půl dvanácté v prostorách bývalé lékařské fakulty. Mezi přednáškami se zastavím na obědě a pak se přesunu na fakultu sociálních studií, kde mám kurz o jihomoravské kultuře,“ vypočítává. 

Znalosti z přednášek poslouží v praxi

Celoživotní vzdělávání doporučuje Přichystalová všem svým přátelům. Vědomosti získané na přednáškách uplatňuje v běžném životě. Inspiruje se například v tom, kam vyrazí na výlet. „Měli jsme přednášku o romantické zahradě pod Pernštejnem. Vůbec jsem netušila, že tam nějaká zahrada je, a tak jsme tam s manželem a kamarádkou jeli na výlet,“ uvádí jako příklad. S sebou si vzala poznámky z přednášky a s kastelánem si pak učeně popovídala o rekonstrukci.

Jiná přednáška jí vnukla nápad prohlédnout si zrenovované vinné sklípky. „S kamarádkou jsme objevily hezky zmodernizovaný sklípek, o kterém jsme slyšely v jednom kurzu. Najednou vyšel majitel a ptal se, proč si to tam tak prohlížíme. Tak jsem mu řekla, že se o sklípcích bavili na univerzitě třetího věku a že architektka hodnotila rekonstrukci jeho sklípku jako zdařilou. Měl z toho velkou radost a pozval nás na prohlídku,“ vzpomíná Přichystalová.

Kromě toho jí univerzita umožňuje setkávat se známými, které neviděla desítky let. „Potkávám tu děvčata, která znám ještě z kolejí,“ vysvětluje. S kamarádkami z vysoké školy vytvořila skupinu a na kurzy se zapisují společně. Ve skupině chodí i na cvičení, univerzita třetího věku nabízí také několik pohybových kurzů. Nejradši mají aerobik.

Příprava lekcí vyučujícím trvá i několik hodin

Podle dotazníků z minulého roku bylo přes devadesát procent posluchačů spokojených s celkovou péčí o účastníky a organizací výuky. Mírně nespokojení byli někteří s malým rozsahem sylabů. „Rozsah sylabů určují jednotliví přednášejících, kteří se univerzitě třetího věku věnují nad rámec svých pracovních povinností a ve svém volném čase. Velmi si toho vážíme a chápeme, že ne vždy mají dostatek prostoru připravit i rozsáhlejší sylabus,“ vysvětluje manažerka celoživotního vzdělávání Hašková.

Že je příprava přednášek pro univerzitu třetího věku časově náročná, potvrzuje i Iva Šmídová z katedry sociologie. Studenti všeobecného kurzu se s ní mohli setkat na přednášce Rovnost žen a mužů v rodině. Příprava jedné lekce jí trvá i devět hodin. „Přednášky na univerzitě třetího věku se liší od těch, které vedu běžně. Příprava mi trvá mnohem déle, protože se je snažím přizpůsobit aktuální situaci a tomu, co teď lidi zajímá,“ popisuje Šmídová.

Někteří z účastníků nejsou podle dotazníků spokojení s vybaveností a pohodlím v učebnách. „Nemáme své vlastní posluchárny, proto využíváme posluchárny jednotlivých fakult. Podle mě jsou velmi moderně a hezky vybavené. Někdy ale posluchači upozorňují na tvrdé židličky,“ komentuje manažerka Hašková. Univerzita třetího věku využívá hlavně velké posluchárny pro sto padesát až dvě stě studentů.

Studentka Ivana Přichystalová si přednáškové sály pochvaluje, obzvlášť ty na fakultě sociálních studií. Nespokojená je naopak s omezeným počtem míst v pohybových předmětech. „Jsme s kamarádkami aktivní důchodkyně, takže rády chodíme cvičit. A když je na stabilizačním cvičení jen osmnáct míst a hlásí se tam šedesát lidí, máme občas problém se tam všechny vejít,“ popisuje. Změnit to však podle ní nejde, protože tělocvična má omezenou kapacitu. „Nakonec se vždycky někam dostaneme, takže to zas tak nevadí. Navíc je moc hezké, že si na nás cvičitelky najdou čas,“ dodává Přichystalová.

Univerzita třetího věku v číslech

Tři čtvrtiny posluchačů bydlí v Brně. Zdroj: Výroční zpráva U3V 2015/2016
Z posluchačů výrazně převažují ženy. Na devět účastnic připadá jeden účastník – muž. Zdroj: Výroční zpráva U3V 2015/2016
Více než polovina posluchačů dokončila střední školu, necelých čtyřicet procent má vysokoškolské vzdělání. Zdroj: Výroční zpráva U3V 2015/2016
Většina účastníků je ne univerzitě třetího věku spokojená. Zdroj: Výroční zpráva U3V 2015/2016
Nedostatky vidí někteří posluchači v rozsahu sylabů a komfortu učeben. Spokojení jsou hlavně s péčí o účastníky a organizací výuky. Zdroj: Výroční zpráva U3V 2015/2016
Ivana Přichystalová se chtěla na penzi dozvědět nové věci. Kurzy U3V navštěvuje už šest let. Foto: Eva Bartáková
Průměrný věk účastníků je osmašedesát let. Foto: Eva Bartáková
Témata přednášek se vyučující snaží přizpůsobit aktuálním zájmům lidí. V dubnu například Petr Hudec přednášel o historických zahradách. Foto: Eva Bartáková

Z pohledu rektora…

Na univerzitě třetího věku několik let přednášel také rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. V online rozhovoru pro server munimedia.cz provozovaný katedrou mediálních studií a žurnalistiky napsal, že v pozici rektora teď nemá na přednášení čas, ale doufá, že se k němu vrátí. Studenti univerzity třetího věku jsou podle Beka pozornější, pilnější a pracovitější. „A jak stárnu, čím dál lépe jim rozumím,“ dodal.

Zajímavost

Jedním z lektorů, který vede přednášky na univerzitě třetího věku, je psycholog a jeden ze zakladatelů fakulty sociálních studií profesor Vladimír Smékal. Jeho kurzy navštěvuje i Smékalova manželka. „Vždycky má před sebou papír a něco tam píše. Já si říkám: Ona se nudí, maluje si. Pak přijdeme domů, ona vytáhne papír a kriticky řekne: Zase jsi citoval třicet autorů, kdy už budeš mluvit za sebe?“ řekl profesor Smékal.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.