Obory v angličtině rozšiřují obzory i možnosti uplatnění

Fakulta sociálních studií nabízí deset oborů vyučovaných v angličtině. Studenti si zlepší angličtinu a získají výhodu na trhu práce.

19. 2. 2019 Marie Schindler

Absolventi anglických oborů mohou například snáze publikovat články v prestižních mezinárodních časopisech. Foto: Lenka Brothánková

Vylepšit si angličtinu je snem většiny studentů mířících do zahraničí na Erasmus. Ne všichni ale vědí, že studovat v angličtině se dá i v Česku. Deset oborů vyučovaných v angličtině nabízí i fakulta sociálních studií v Brně. Stačí si vybrat.

O Evropskou unii se Nizozemka Emma Smitová začala zajímat už ve svých šestnácti letech, kdy se jako studentka střední školy zapojila do programu Model Evropské unie. Účelem projektu je představit evropskou politiku a rozhodování o evropských záležitostech mladým lidem pomocí simulace. Student se vžije například do role člena Evropského parlamentu, prezidenta, nebo novináře.

Zájem o spolupráci evropských států Smitovou zavedl až do Brna, kde začala studovat první ročník mezinárodního magisterského oboru European Governance. Evropská správa, jak se obor nazývá v češtině, je jedním ze studijních zaměření, které lze na fakultě sociálních studií studovat v angličtině. Originální je v tom, že po prvním roce vystudovaném v Brně se student přesune na Utrechtskou univerzitu v Holandsku. „Největší výhodou oboru je, že člověk roste na profesionální i osobní úrovni. Poznala jsem novou zemi, novou kulturu, ale zároveň jsem měla možnost dozvědět se více o politice střední Evropy, což by se mi v Holandsku pravděpodobně nikdy nepodařilo,“ tvrdí Smitová.

Absolventi našli uplatnění na ministerstvu zahraničních věcí či v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Přesto, že jsou obory otevřené českým studentům, tuto možnost využívají jen zřídka. „Myslím, že jsem byl jediný slovenský nebo český student v anglickém programu European Governance,“ potvrzuje absolvent oboru Ondrej Križko, který své zkušenosti ze studia v angličtině popsal také v článku pro Atrium.

Co semestr se ke studiu anglického oboru přihlásí zhruba čtyři čeští studenti. „Když mají možnost studovat v českém jazyce zadarmo, samozřejmě se jim nechce platit poplatky za anglický program,“ soudí referentka pro zahraniční vztahy Klára Němečková. Za jeden semestr na anglickém oboru student magisterského oboru zaplatí 1500 euro za semestr, na bakalářském oboru je to pak 1100 euro. Pokud ovšem student nastoupí na mezinárodní program, může se cena za semestr na zahraniční univerzitě lišit.

Většina studentů anglických oborů tak pochází ze zahraničí, kde jsou poplatky za vysokoškolské vzdělání často běžnou praxí. Vzorovým příkladem jsou například studenti přicházející z USA, kteří jsou mezi studenty anglických oborů na fakultě zastoupeni nejčastěji. Přichází ale i studenti z Itálie, Francie, Anglie, Nizozemska nebo Gruzie či Etiopie.

Emma Smitová si studium v oboru v zahraničí mohla dovolit jen díky podpoře rodičů. „I v Holandsku za studium na univerzitě platíme, ale mnohem méně, než jsem musela platit v Brně jako zahraniční student. Zaplatila jsem zhruba dvojnásobek,“ přiznává Smitová. 

Vynaložené peníze i úsilí se ale Smitové vrátily v podobě výrazného zlepšení její angličtiny i jako výhoda na konkurenčním trhu práce. „V Utrechtu jsem při studiu začala pracovat jako stážistka na ministerstvu zahraničních věcí a následně při této práci zůstala. Minulý rok jsem také pracovala na holandské ambasádě v Paříži,“ říká Smitová.

Podle garanta oboru European Governance Huberta Smekala, se ale absolventi uplatňují například i na pozicích analytiků a expertů v Evropském hospodářském a sociálním výboru, v německém parlamentu, na německém a irském ministerstvu zahraničí, nebo také jako lobbisté při Evropské unii pro telekomunikační společnosti. „Na naše absolventy jsme patřičně hrdí a musím říct, že i zpětná vazba od nich je velmi pozitivní. Často se k nám vrací a někteří také pořádají pro své následovníky a jakékoli další zájemce semináře o uplatnění na pracovním trhu či o hledání práce v Bruselu,“ popisuje Smekal.

Studovat v angličtině se dá na magistru i na bakaláři 

Fakulta sociálních studií nabízí celkem deset oborů vyučovaných v angličtině. Devět magisterských a jeden bakalářský. Šest z nich je vyučováno přímo na brněnské fakultě. Jedná se o magisterské obory Conflict and Democracy Studies, Cultural Sociology, Energy Security Studies, European Politics, Public Policy and Human Resources, Sociology, a jeden bakalářský obor International Relations and European Politics.

Další tři magisterské obory fungují ve spolupráci se zahraničními univerzitami, kdy student každý semestr mění místo svého působiště. Jedná se o obory European Governance, International Joint Master´s Degree in Cultural Sociology, Joint Master programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective.

Zájemci o studium v angličtině musí plnit mnohé požadavky už při přijímacím řízení. Aby student uspěl, musí mít mimo jiné i dobrou znalost anglického jazyka. Podmínkou je doložení mezinárodního certifikátu, znalost jazyku fakulta ověřuje i v online rozhovoru. „Právě nízká úroveň angličtiny je občas důvodem k nepřijetí studenta či studentky, i když mají znalost jazyka doloženou z jejich domovské univerzity,“ konstatuje referentka fakulty pro zahraniční vztahy Němečková.

Ani ve chvíli, kdy jsou studenti na fakultu přijatí, není jisté, zda nastoupí. U mimoevropských studentů je navíc nutné počítat i s komplikovaným obstaráváním studijních víz.   

Sociální vědy se rozvíjí v angličtině, tvrdí garant oboru

Podle Emmy Smitové studovat v angličtině samo o sobě náročné nebylo. „Když člověk dělá, co ho baví, je to zábava,“ říká s úsměvem. Horší podle ní byly hodiny strávené v knihovně nad odbornými články a při psaní názorových esejů.

Garanti oborů ale tvrdí, že úsilí při studiu v angličtině přináší spoustu benefitů. „Absolventi anglických oborů mohou snáze publikovat články v prestižních mezinárodních časopisech. Vzhledem k tomu, že potkávají další studenty z celého světa, jsou obklopeni intelektuálním prostředím, ve kterém mohou sdílet své nápady. Mimo to si také zlepší znalosti angličtiny,“ tvrdí garantka oboru Cultural Sociology Nadya Bernadette Jaworsky.

Garant oboru Energy Security Studies Jan Osička dodává, že sociální vědy, stejně jako studium energetické politiky, se rozvíjí v angličtině. „Pokud se v těchto oblastech chce člověk posunovat dopředu, je nutné o nich i přemýšlet v angličtině,“ konstatuje. Zároveň ale Osička přiznává, že obor Energy Security Studies se v mnohém prolíná s českou verzí oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost, který mohou čeští studenti absolvovat zdarma.

Obory se navíc neustále vylepšují. Vzhledem k tomu, že Emma Smitová byla jednou z prvních studentů oboru European Governance, přiznává, že některé věci ještě nefungovaly podle jejích představ. Například uznávání oboru mimo Česko zabralo spoustu času a úsilí. Zdůrazňuje ale, že na základě jejich doporučení fakulta obor upravila a nedostatky vylepšila. „Od studentů dostáváme zpětnou vazbu osobně i prostřednictvím studentské ankety. Na základě jejich impulsů jsme upravili náplň některých kurzů i požadavky na jejich splnění. Také jsme do nabídky předmětů zařadili diskuzní seminář nad aktuálními událostmi v Evropské Unii,“ dodává Smekal.

European Governance

Obor Europien governance funguje ve spolupráci s Utrechtskou univerzitou. První rok programu stráví student v Brně, druhá část studia absolvuje na holandské Utrecht University. Výuka v Brně je vice zaměřená na politologii a mezinárodní vztahy, zatímco v Utrechtu kladou vyučující větší důraz na technické aspekty Evropské unie, především na právo a právní regulace. 

 Conflict and Democracy Studies

Obor Conflict and Democracy Studies se snaží studentům poskytnou představu o povaze současných konfliktů a naučit je teoretické i metodologické dovednosti, které využijí při vlastním výzkumu. Studenti tohoto magisterského oboru se zabývají současnými světovými konflikty. 

Cultural Sociology

Magisterský obor Kulturní sociologie je určen studentům, kteří se zajímají o migraci, globalizaci či proměny ve společnosti ale také o studium historie, paměti, genderu či sexuality. Mnoho aktivit na tomto oboru vychází z úzké spolupráce s Centrem pro kulturní sociologii na americké Yale univerzitě.  

Energy Security Studies

Magisterský program Energy Security Studies se zaměřuje na analýzu evropských a středoevropských energetických trhů. Jeho českou verzí je obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Přednášky často vedou odborníci například z Brookinova institutu v USA, Oxfordského institutu pro energetické studia ve Velké Británii, české organizace ČEZ či německé RWE.

European Politics

Program European Politics je určen především pro budoucí výzkumníky. Studenti se zaměřují na metodologii výzkumu, empirickou analýzu a srovnávají studie politického vývoje a stranických systémů v evropských zemích.

International Joint Master's Degree in Cultural Sociology

Studenti tohoto oboru studují nejen v Brně, ale i v rakouském Grazu, italském Trentu a chorvatském Zadaru. Semestr na Masarykově univerzitě se zaměřuje na kulturní aspekty migrace, identity, urbanity, pohlaví, či paměti.  

Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective

Největší výhodou toho oboru je studium mezinárodních vztahů na předních univerzitách zemí Visegrádské skupiny: Polsko (Jagiellonská univerzita v Krakově), Česko (Masarykova univerzita v Brně), Maďarsko (Univerzita v Pécsu) a Slovensko (Univerzita Mateja Bela, v Bánské Bystrici). Student stráví jeden semestr na každé z univerzit.

Public Policy and Human Resources

Hlavní náplní tohoto oboru je studium sociální politiky a politiky trhu práce. Připravuje studenty na práci ve veřejné správě či v managementu. Studenti se zaměřují i na ekonomickou analýzu.

Sociology

Obor vhodný pro ty studenty, kteří mají zalíbení ve výzkumu současné společnosti. Náplní kurzu je studium klasické a současné sociologické teorie, praktické školení v kvantitativních a kvalitativních metodách výzkumu, požaduje po studentech kritické myšlení i psaní.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.