Předmětovou anketu vyplnila třetina studentů, výsledky jsou příznivé

Předmětová anketa ukazuje spokojenost studentů s výukou. Podívejte se, jak studující zhodnotili vyučované předměty za loňský podzimní semestr.

10. 4. 2017 Michaela Lebedíková

Předmětovou anketu můžou studenti vyplnit po skončení každého semestru. Foto: Michaela Lebedíková

Jednou z možností, jak dát zpětnou vazbu vyučujícím a taky ovlivnit výuku, je pro studenty předmětová anketa. Za loňský podzimní semestr ji vyplnilo 10 756 lidí, což je třetina studentů Masarykovy univerzity. Kompletní výsledky ankety jsou vesměs pozitivní a studenti a vyučující je mají k dispozici od konce března v univerzitním informačním systému.

Výsledky předmětové ankety za podzimní semestr 2016 jsou veřejné. Zobrazit si je mohou všichni studenti, kteří ji dostatečně vyplnili. Pro vyučující jsou výsledky zpětnou vazbou a pro studenty návodem k rozhodování, které předměty či vyučující si zvolit v následujících semestrech.

Na fakultě sociálních studií přibylo letos v předmětové anketě hned několik novinek. Nastavení ankety nově umožňuje vedení jednotlivých fakult začlenit speciální takzvané fakultní otázky. Jsou jimi dotazy, které se zobrazí pouze studentům příslušné fakulty. Poprvé této možnosti využilo vedení fakulty informatiky a fakulty sociálních studií. Například na fakultě sociálních studií si tři čtvrtiny studentů myslí, že vyučující dodržují všechna předem stanovená pravidla a při hodnocení obdrželi dostatečně kvalitní zpětnou vazbu.

 

Jednou z novinek ankety je také zveřejnění studentských anonymizovaných komentářů vyučujících, což avizoval předem proděkan Roman Chytilek už na začátku podzimního semestru. „Zveřejňování má na naší fakultě dlouholetou tradici v podobě ankety, kterou jsme až do roku 2015 organizovali paralelně s tou v ISu a byl jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit univerzitu, aby nám ho opět povolila,“ řekl Chytilek.

O tom, že výsledky ankety berou vyučující vážně, svědčí například iniciativa Ladislava Rabušice, vyučujícího Statistické analýzy dat na katedře sociologie. Studenti si v hodnocení předmětu často stěžovali na kratší dobu přednášek, a tak je Rabušic nechal prostřednictvím e-mailu hlasovat o tom, zda má dobu přednášek rozšířit.

O výsledcích předmětové ankety však pochybuje vyučující z katedry mediálních studií a žurnalistiky Daniela Vajbarová. „V předmětové anketě vidím potenciál pro zkvalitnění výuky, ale dosavadní výsledky bohužel nejsou příliš relevantní. Návratnost je velmi nízká a nejpodstatnější otázku, která umožňuje zprostředkovat slovní komentář, pak odpoví maximálně dva až tři studující. Jejich výpovědi si navíc často odporují. Je pro mě nápomocnější zjistit zpětnou vazbu od studentů přímo na hodině,“ uvedla Vajbarová.

Návratnost a relevance výsledků jsou největšími problémy ankety. Ve chvíli, kdy ji vyplňuje pouze čtyřiatřicet procent všech studentů Masarykovy univerzity, a pouze několik vyplní slovní hodnocení, je namístě úvaha nad tím, nakolik výsledky odrážejí realitu výuky. I přesto jsou však hodnocení kladná a výhrady se objevují spíše zřídka. „Můj celkový dojem je, že hodnocení kurzů jsou spíš velice příznivá či příznivá a jen občas se objeví vážnější výhrady, které katedry obvykle rychle řeší,“ dodal proděkan Chytilek.

Hodnocení jsou studentům přístupná od 24. března a mohou si je zobrazit pod tímto odkazem. „Přímo v anketě hodnocení zveřejnit nelze, museli jsme vyexportovat všechna hodnocení jako textové soubory a vložit je do dokumentového serveru,“ vysvětlil Chytilek. Nově anketa umožňuje vyučujícím na tyto komentáře odpovídat. Této možnosti jich mnoho zatím nevyužilo.

 

Převzato ze studentského zpravodajského on-line deníku Stisk, redakčně zkráceno.

Původní článek o výsledcích předmětové ankety čtěte pod tímto odkazem.

Výsledky ankety napříč univerzitou

Předmětovou anketu vyplnila zhruba třetina všech studentů Masarykovy univerzity, sedmadvacet procent ji má pak vyplněnou do takové míry, že si může zobrazit její výsledky. Nejvíce studentů se ankety zúčastnilo na filozofické fakultě, která je také na univerzitě co do počtu studentů největší.

Infografika: Michaela Lebedíková

Podle souhrnných informací jsou studenti nejméně spokojení na lékařské fakultě. Studenti této fakulty také nejméně souhlasí s tím, že by výklad vyučujících byl srozumitelný a s tím, že vyučující jasně sdělil, jaké znalosti a dovednosti budou hodnoceny. „Skoro všichni učitelé, které jsem zatím měl, byli skvělí. Nicméně se občas najde někdo, kdo sice zná mnoho a ví mnoho, ale bohužel to nedokáže správně podat,“ komentuje výsledky student lékařské fakulty Tomáš Perdoch. Naopak nejspokojenější jsou studenti filozofické fakulty, kde se všemi třemi otázkami, které se týkají vyučujících a přípravy do výuky, souhlasí více než osmdesát procent studentů.

Infografika: Michaela Lebedíková

Nejvíce času tráví přípravou do předmětů a účastí na nich studenti fakulty informatiky. Spolu se studenty pedagogické fakulty jsou to také oni, kteří si myslí, že jejich předměty mají nejmenší vzdělávací hodnotu. „Problém je z mého pohledu v tom, že studenti musí povinně absolvovat poměrně dost předmětů, které jsou mimo jejich oblast zájmu. Takové předměty sice mají vzdělávací hodnotu, ale když tam člověk nevidí žádný důvod, aby se daný předmět učil, tak má pocit, že tráví čas hloupostmi," řekl student magisterského studia na fakultě informatiky Petr Révay.

Infografika: Michaela Lebedíková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.