Studenti nemusí nic dělat, ani si dělat starosti, říká proděkan pro studium

Nové studijní programy fakulty sociálních studií přinesou pestřejší a flexibilnější možnosti studia. Jejich cílem je také usnadnit absolventům uplatnění na trhu práce. 

9. 5. 2019 Lenka Waschková Císařová

Osmdesát procent oborů fakulta převedla na studijní programy. Proměny plánuje proděkan pro studium Chytilek dokončit do poloviny roku 2020. Foto: Lenka Brothánková

Od podzimního semestru 2019 se zásadně promění studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. A nejen na ní – začne se projevovat dlouho připravovaná změna univerzitního studia v České republice, která souvisí s novelizací legislativy. Klíčové informace, jak se změny dotknou nových, ale hlavně stávajících studentů fakulty sociálních studií, shrnuje proděkan pro studium Roman Chytilek

Proč ke změnám dochází? 

Změnil se zákon o vysokých školách a od toho se odvíjí nová pravidla pro studium na všech univerzitách v České republice. Cílem změny bylo nabídnout studentům pestřejší a flexibilnější možnosti studia a usnadnit tak uplatnění absolventů na trhu práce. 

Jak postupovala v reakci na tyto proměny fakulta sociálních studií? 

V momentě, kdy byla změna schválená, jsme začali pracovat na přeměně studijních oborů na studijní programy. Často jsme tento krok využili k tomu, aby to nebyla změna jen na papíře, ale zásadním způsobem jsme aktualizovali také obsah studijních programů. Tento proces nám u každého oboru zabere kolem deseti měsíců až jednoho roku. V tuto chvíli je proměna na naší fakultě dokončena zhruba z osmdesáti procent, převedeno je celé bakalářské a doktorské studium a zhruba polovina oborů navazujícího magisterského studia. Celá přeměna by na fakultě sociálních studií měla skončit do poloviny roku 2020. O tom, že jsme pro zdárnou přeměnu připravili vše kvalitně, svědčí fakt, že nové studijní programy dostaly akreditaci na maximální dobu deseti let.  

Co se změní pro nové studenty, kteří nastoupí na podzim 2019? 

Noví studenti bakalářského studia budou na podzim 2019 nastupovat již do nových studijních programů. Podobně to bude také v doktorském studiu. U navazujícího magisterského studia na podzim 2019 začínají studijní programy na katedrách sociální politiky a sociální práce, politologie a mezinárodních vztahů, od jarního semestru 2020 pak bude přeměněn i zbytek studijních oborů na studijní programy. 

Jak se změny dotknou stávajících studentů? 

Studium v nových studijních programech a původních studijních oborech je z hlediska hodnoty diplomu ekvivalentní, nic není ani lepší, ani horší. Oba typy studia můžeme nějakou dobu uskutečňovat současně a určitě toho využijeme. Ale udělali jsme rozhodnutí, že tam kde to jde, stávající studenty převedeme ze starých studijních oborů do nových studijních programů. Důvody jsou dva – první z nich je, aby mohli studující využívat větší diverzity studia, které nabízejí právě studijní programy, druhým důvodem je, že chceme studující co nejdříve zapojit do řízení kvality studijních programů. Na ní se budou podílet zástupci studentů v nově zřizovaných takzvaných programových radách. 

Jak bude převádění studentů probíhat a koho se týká? 

Převádět budeme studenty, u kterých dává takový krok smysl. Masarykova univerzita přijala opatření o převodech studentů a pro fakultu sociálních studií je nejdůležitější článek, že převody nesmí studentům způsobit žádnou komplikaci. Z toho vycházíme, to je naprostý základ. Součástí proměny byla akreditace studijních plánů na dostudování, do kterých studenti budou moci snadno přenést své studium, aniž by přišli o kredity či splněné povinnosti.  

O převod není potřeba nijak žádat, nastane automaticky v létě 2019. Převedeni budou také studující s přerušeným studiem, což konkrétně upravuje univerzitní směrnice. Technické řešení závisí na součinnosti s informačním systémem a snažíme se, aby se převedlo všechno. Tedy nejen zjevné věci jako absolvované předměty, ale například i předměty zapsané právě pro podzimní semestr 2019, takže neuvažujeme o změně registračního období. Jako doteď budou muset stávající dvojoboroví bakalářští studenti po převodu v určitý moment zvolit, kde budou zpracovávat svou závěrečnou práci a určit si tím i svůj hlavní a vedlejší studijní plán. 

Do podzimního semestru 2019 by měla velká část studujících fakulty sociálních studií z bakalářského a navazujícího magisterského studia nastoupit s převedeným studiem. U doktorského studia bude převod individualizovaný, cestou konzultací oborových rad s konkrétními studujícími. To je možné proto, že doktorských studentů je v porovnání s ostatními velmi málo. Klíčové je – studenti nemusí dělat nic, ani si nemusí dělat starosti s převodem vše nastane automaticky a v zájmu studujících, postupně budou získávat další podrobnější informace od studijního oddělení nebo ode mě, jak vše probíhá. Celá přeměna skončí nejpozději do září 2021, do té doby budou fungovat paralelně staré studijní obory a nové studijní programy, všichni noví studenti ale budou nastupovat již do programů. 

Kdo ze stávajících studujících nebude převedený ze studijního oboru do programu? 

Nebudeme převádět studenty, kteří splnili podmínky studia s výjimkou státnic, protože ti by již neměli čas využít výhody nových studijních programů. Nebudeme převádět studující, kteří jsou v řízení o ukončení studia, což vyplývá z univerzitní směrnice. Nebudeme převádět také studenty dvouoborového studia, kteří mají kombinaci oborů s pedagogickou, filozofickou či ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity. Takový krok je administrativně složitější, protože vyžaduje součinnost dvou fakult. V letním termínu se převod nebude zatím týkat ani studentů oborů, kde ještě k přeměně nedošlo, tedy u části oborů navazujícího magisterského studia. 

Mohou studenti přestupovat mezi jednotlivými studijními programy?  

Jedním z klíčových rysů nových studijních programů je také flexibilita. Nově nastupující studenti mají větší možnosti, jak si studium poskládat. A my jsme chtěli vyjít vstříc i stávajícím studentům a umožnit jim přestup. Prvním krokem je, že studenty převádíme do studijních programů na dostudování, protože přestup mezi studijním oborem a programem není možný. Převody uskutečníme letos v létě proto, abychom případným zájemcům dali možnost ještě před začátkem podzimního semestru 2019 požádat o přestup. O případný přestup tedy musí studující žádat prostřednictvím studijního oddělení, například v případě, že chtějí vyměnit jeden studijní plán ve dvouoborovém studiu nebo zkusit jednooborové studium na katedrách, kde dosud nebylo. Připravujeme nyní směrnici regulující přestupy, která bude ke studentům stejně vstřícná, jako byla ta dosavadní – s přestupy musí souhlasit vedoucí kateder, kterých se budou týkat, větší šance na ně mají studenti, kteří řádně plní svoje povinnosti. Bude záležet na možnostech kateder, jejich kapacitě, ale také ve které fázi studia se studující nachází. 

Kde najdou studující více informací, rady a pomoc? 

Informace jsou k dispozici v univerzitní směrnici i v připravovaném fakultním opatření a směrnici o přestupech. Speciálně kvůli převodům jsme vytvořili tým lidí, kteří tvoří kolegové ze studijního oddělení, proděkani, zástupci informačního systému a zástupci kateder. Na každé katedře bude jedna kontaktní osoba, se kterou mohou studující konzultovat svou individuální situaci a uvažovanou strategii. 

Konzultanti, kteří na jednotlivých katedrách fakulty sociálních studií budou studentům odpovídat na dotazy a informovat je o přeměně studia:

Katedra environmentálních studií

Katedra mediálních studií a žurnalistiky

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Katedra politologie

Katedra psychologie

Katedra sociální politiky a sociální práce

Katedra sociologie

Roman Chytilek

Na fakultě sociálních studií vystudoval Roman Chytilek politologii, v roce 2015 získal s prací Politické strany v policy prostoru titul docenta. Od roku 2010 působí na fakultě sociálních studií jako proděkan pro studium. Ve své funkci rozhoduje mimo jiné o právech a povinnostech studentů v českých i anglických programech, sleduje kvalitu studijních programů a předmětů, připravuje soupisy stipendijních programů či se podílí a přijímacích řízeních a rozhodování o agendě poplatků za studium. Nejvíce času mu ale v poslední době zabírala právě přeměna studijních programů. Kromě funkce proděkana také učím, přibližně čtyřicet přednášek za semestr. Angažuju se také ve výzkumných projektech," řekl Chytilek v rozhovoru pro Atrium minulý rok v dubnu.

Roman Chytilek na fakultě působí jako proděkan pro studium. Foto: David Kohout

Další informace k proměně studijních programů shrnuje článek: Po nové akreditaci si studenti budou vybírat z více podob a kombinací studia.

Budoucí studenti budou vybírat z více různorodých studijních plánů. Foto: Eva Bartáková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.