Zvídavost je má největší kvalifikace, prozradil britský velvyslanec na FSS

Na katedru mezinárodních vztahů a evropských studií zavítal na začátku dubna britský velvyslanec Matt Field. V přednášce, která byla součástí předmětu How do they see us?, studentům přiblížil svou práci ambasadora, odpověděl na dotazy posluchačů, a nakonec se na FSS u kulatého stolu setkal i se zástupci brněnského byznysu. Field nabitou návštěvu na fakultě pojal s otevřeností, zvídavostí i humorem. Kromě pracovních záležitostí a detailů o diplomatických vztazích České republiky a Spojeného království velvyslanec před plnou posluchárnou prozradil třeba i to, jak je pro něj důležité vyvažovat pracovní a rodinný život nebo kterému fotbalovému týmu fandí.

26. 4. 2023 Klára Huvarová Martin Vojtíšek

Dobrý velvyslanec musí podle Fielda především naslouchat. Někdy se ale nevyhne ani přednášení. Foto: Lukáš Bastl

Matt Field se Čechům jako nový britský velvyslanec na začátku letošního roku představil především na sociálních sítích, kterých jeho tým obratně využívá. Online komunikaci a užívání digitálních nástrojů se pak velvyslanec věnoval i ve své přednášce. Odkázal přitom na tři zásady, které jsou nezbytné k tomu, aby diplomat na sítích získal potřebnou pozornost a mohl ji účinně použít k dosažení svých cílů. Těmito základními principy jsou podle něj autenticita, poutavost a účelovost.

Diplomati jsou dnes svým způsobem influenceři

Autenticita v diplomacii je podle Fielda důležitá proto, že lidé nejradši komunikují s ostatními jednotlivci, ne s oficiálními institucemi nebo celými státy. Proto i na svých sociálních sítích vystupuje především jako člověk. Zároveň ale chce svým sledujícím ukazovat, že diplomacie nejsou jen pompézní bankety a přípitky šampaňským, jak si někteří mohou mylně myslet – jde o opravdovou a důležitou práci.

Úkolem diplomata je reprezentovat svou zemi a vládu jako celek. Nakonec je to ale právě jeho tvář, kterou obyvatelé hostitelského státu vidí nejčastěji, kterou vnímají a na základě níž si mohou udělat obrázek i o mezinárodních vztazích jejich rodné země se zahraničím. I od britského velvyslance se tak podle Fielda automaticky očekává, že bude ve veřejném prostoru vidět. A to platí i pro introverta, za kterého se on sám považuje. Protože diplomati jsou dnes podle něj svým způsobem také influenceři z povolání.

Upoutání pozornosti a zapojení lidí do debaty o mezinárodních vztazích je pak velkým diplomatickým a influencerským oříškem. Dalším z úkolů ambasadora je totiž zaujmout a přilákat své sledující k veřejné debatě – a pro tu dnes nabízejí prostor i sociální sítě. To vše by ale bylo k ničemu, pokud by příspěvky diplomatů nesledovaly konkrétní účel. Jako příklad Field s nadsázkou uvedl, že kdyby na svém Instagramu sdílel roztomilá videa kočiček, jistě by se těšila velkému úspěchu, ale bohužel by mu nijak nepomohla naplnit jeho diplomatické záměry.

Posluchárnu V. Čermáka zaplnili studenti katedry mezinárodních vztahů a evropských studií napříč obory. Foto: Lukáš Bastl

Otcem svých dětí je člověk jen jednou

Velvyslanec na základě dotazů studentů a studentek sdílel i kus svého soukromí, například to, jak je pro něj důležitý rodinný život vedle toho pracovního. Field má se svou manželkou Martinou dva syny a zdůraznil, že veškerá rozhodnutí včetně těch o jeho diplomatických cestách dělají v rodině společně, což je pro něj důležité. Uvědomuje si také, že jeho práce je časově velmi náročná, ale nebyl by schopný ji poctivě naplňovat, kdyby neměl pevně nastavené hranice a vyhrazený čas i pro sebe a svou rodinu. Dává si tedy pozor, aby dodržoval zdravý spánkový režim, měl čas na rodinné víkendy, třídní schůzky a další věci, které k rodinnému životu patří. „Do Česka přijde další britský velvyslanec, ale nebude tady další otec mých dětí. Proto musím ve své práci a osobním životě vždy hledat balanc,“ shrnul svůj postoj Field.

V kontrastu s tím, jak aktivní a oblíbený je velvyslanec na sociálních sítích, se ovšem snaží veřejně sdílet ze svého osobního života jen málo a dělat to opatrně. Nikdy například nezveřejňuje obličeje svých dětí – do jejich soukromí prý zasáhl dost už tím, že se s ním za prací přestěhovaly do Česka.

Sdílnost a upřímnost diplomata i v těchto osobních otázkách byla studentům sympatická. „Matta Fielda sleduju od chvíle, kdy jsem při prohlížení Twitteru narazil na jeho příspěvek, ve kterém se zrovna představoval. Zaujalo mě, že ho napsal v češtině,” řekl po přednášce student mezinárodních vztahů a politologie Martin Dvořák. Velvyslancova slova, že rodina je vždy na prvním místě, ho jen utvrdila v pozitivním názoru na něj.

V druhé polovině přednášky určovali témata studenti svými otázkami. Foto: Lukáš Bastl

Diplomacii už nedělá jen elitní skupina bílých mužů

Říká se, že aby se ke slovu dostali všichni, musí se o to z velké části zasadit ti privilegovaní, kteří jsou zpravidla v čele společnosti a kteří měli dosud nejvíce prostoru. I o to se britský velvyslanec na fakultě sociálních studií snažil. „Britští velvyslanci mají reprezentovat celé Spojené království. Tvářemi naší země v zahraničí ale dlouho byli jen starší bílí heterosexuální muži. To neodpovídá realitě. Naštěstí jsme o tom začali mnohem více přemýšlet a diplomacie se díky tomu mění,“ řekl Field a navázal sérií snímků britských velvyslanců v zahraničí z různých etnických i sexuálních menšin.

Britskou diplomacii už tak nedělá jen elitní skupina bílých mužů, podle něj už ji dokonce nedělá ani úzká skupina úředníků a vládních zástupců. Už ji dokonce nedělá ani úzká skupina úředníků a vládních zástupců. Diplomatické vztahy dnes formuje i mnoho dalších aktérů. Přispívají do nich firmy, občanská sdružení, ale i novináři a další. „Diplomacie se stává ještě demokratičtější a otevřenější, a to je na tomto procesu vzrušující,“ zhodnotil velvyslanec. Mezi největšími výzvami současné diplomacie pak Field zmínil například ruskou agresi na Ukrajině, evropskou bezpečnost, vliv Číny nebo rychlý vývoj umělé inteligence.

Brexit by nemělo být zakázané slovo

Matt Field při své návštěvě na fakultě víckrát zdůraznil, že brexit pro něj není zakázané slovo. Naopak, je potřeba o něm mluvit. Odchod Spojeného království z Evropské unie s sebou totiž přinesl velké změny včetně těch týkajících se česko-britských vztahů.

Jednou z těchto změn bylo i snížení počtu zahraničních studentů v Británii, včetně těch českých. Field přitom potvrdil, že britská vláda tento fakt vnímá jako problém a pracuje na jeho řešení. „Spojené království je stále součástí programu Erasmus+ navíc poskytuje individuální stipendia pro zájemce o studium na vybraných univerzitách. O těchto stipendiích ale studenti často nevědí, což by se mělo v nejbližší době změnit,“ připomněl velvyslanec.

Brexit a evropská i celosvětová diplomacie ale nebyla ani zdaleka jediná témata, která studenty Masarykovy univerzity zajímala. Díky otevřenosti diskuze se dostalo také na velvyslancovo oblíbené pivo i fotbalový klub. Co se českého piva týče, Field je prý stále ve fázi výzkumu a zatím na takto zásadní otázku nemůže odpovědět. O fotbalovém klubu má ale jasno – jeho favoritem bude vždy Oxford United, přestože je daleko od nejvyšší soutěže.

Matt Field si nikdy nemyslel, že se stane diplomatem. Jako malý se hlásil spíše k Heinz Baked Beans. Foto: Lukáš Bastl

Dobří velvyslanci naslouchají a neustále se učí

Na přednášce velvyslanec posluchačům poradil, že dobrý diplomat musí umět naslouchat a být zvídavý. Právě zvídavost je podle Fielda jeho největší kvalifikací pro práci diplomata. Sám totiž v nadsázce naznačil, že co se univerzitního vzdělání týče, jeho posluchači z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií by byli na pozici velvyslance možná kvalifikovanější, než je on sám. Poctivým nasloucháním v praxi se pak ale dozví to, co k práci diplomata nejvíce potřebují.

Být úspěšným diplomatem tak s sebou nese také celoživotní roli studenta. Podle Fielda musí být lidé v jeho profesi připravení se neustále učit novým věcem, dozvídat se nové informace a umět s nimi pracovat. Nejde přitom jen o zřejmé věci jako to, že se má velvyslanec naučit cizí jazyk, jde také o nekonečné rozvíjení profesionálních měkkých dovedností. Zároveň podle velvyslance není dobré uvažovat o jeho profesi příliš úzce, neexistují žádná univerzální pravidla o tom, jak má správný ambasador vypadat, a diplomacie navíc nabízí spoustu dalších pracovních pozic a možností.

Jsme tu, abychom vám pomohli

Svou zvídavost, ale také zájem o rozvoj britsko-českých obchodních vztahů pak Field vzápětí dokázal u kulatého stolu s brněnskými podnikateli v energetice, digitálním marketingu i kosmetickém průmyslu. „Část mé práce jako britského velvyslance spočívá v tom, že musím porozumět výzvám, kterým české společnosti čelí, ale také rozpoznat příležitosti, na kterých můžeme spolupracovat v jejich řešení. V mnoha případech firmy podporu britské ambasády nepotřebují, ale pokud můžeme s něčím pomoct, chceme o tom vědět a pracovat na tom,“ řekl Field po setkání se zástupci firmy, se kterými plánuje zůstat nadále v kontaktu.

U kulatého stolu proto podnikatelům opakovaně nabízel podporu britské ambasády, zajímal se o jejich problémy. Účastníci tak v diskuzi otevřeli široké spektrum témat od jaderné energie, přes technologické start-upy, problémy se zaměstnaností, byrokracii a příliš pomalou digitalizaci, expanzi firem do Spojeného království, udržitelnost jejich podnikání až ke spolupráci firem s brněnskými vysokými školami.

„Jsem ráda, že se otevřelo téma české byrokracie, která představuje problém ve všech oborech a zdržuje tak růst českých společností,” uvedla po jednání zástupkyně firmy LEIS Holding Nela Medková. Podle ní se také všichni účastníci shodli na tom, že Brno jako město disponuje značným potenciálem díky svým univerzitním kapacitám a strategické poloze. „Věřím, že pan velvyslanec to vnímá stejně a jsem ráda, že je v České republice spokojený,” dodala Medková.

Z Anglie přes Keňu, Japonsko a Bosnu až do Česka

Matt Field vystudoval religionistiku, japanistiku a obchodní administrativu na Univerzitě v Durhamu. Mohlo by se tak zdát, že k práci velvyslance měl jako absolvent těchto oborů daleko. Sám navíc přiznává, že diplomatickou kariéru nikdy neplánoval. Jako student ani nevěděl, co taková práce velvyslance v zahraničí obnáší. Jako největší kvalifikaci pro tuto funkci dnes vidí svou zvídavost. K práci ambasadora totiž podle něj nejsou tak moc potřeba teoretické znalosti, spíše se cení touha poznávat nové kultury, schopnost se přizpůsobit a rychle analyzovat okolní dění v novém prostředí.

Field mimo jiné dobrovolničil jako učitel v Keni, účastnil se studijního pobytu ve Švédsku na Uppsala University a po absolvování vysoké školy pracoval dva a půl roku v Japonsku jako učitel angličtiny, trenér ragby a jeden z organizátorů Mistrovství světa ve fotbale 2002.

Matt Field nikdy neplánoval stát se velvyslancem. V České republice působí jako britský ambasador od začátku roku. Foto: Lukáš Bastl

Před nástupem do současného úřadu britského velvyslance v České republice Field svou zemi od roku 2018 reprezentoval také v Bosně a Hercegovině. Právě tam nasbíral první ambasadorské zkušenosti, podle jeho slov mu tato pozice přinesla mnoho nového a byla pro něj velkou výzvou. Jeho pozornost upoutala především témata spojená s klimatickou změnou a migrací mladých lidí do zahraničí.

Kvůli pandemii koronaviru byl nucený ambasádu v Bosně a Hercegovině i se svým týmem předčasně opustit. Hledal proto nové cesty, jak být s tamějšími obyvateli v kontaktu. Britská diplomacie se tak z velké části přesunula do online prostředí. Za největší úspěch té doby Field považuje online setkávání s mladými lidmi, díky kterým se z první ruky dozvídal o problémech v Bosně a Hercegovině a nadále získával znalosti o bosenském národu, měl přehled o aktuální náladě ve společnosti, ale zároveň ve složité době pandemie nikoho neohrožoval na zdraví.

V České republice se Matt Field usadil na začátku roku 2023. Do povědomí Čechů se zapsal především svou překvapivě dobrou češtinou a zájmem o českou kulturu, osobitými příspěvky na Twitteru a sloganem Jsem tu novej – i když jak Field sám připomíná, v Brně spíš Su tu nové.

Na fakultu sociálních studií zavítal Field na dubnovou přednášku, která byla součástí kurzu How do they see us? na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Foto: Lukáš Bastl

„V Británii jsem studovala bakalářský obor na univerzitě v Londýně, možná proto je mi téma britské politiky blízké. Přímo o britsko-české vztahy se moc nezajímám, ale mám povědomí o nejvýraznějších osobnostech britské politické scény. Co se týče britských ambasadorů u nás, na sociálních sítích jsem sledovala už Nicka Archera a teď jeho nástupce Matta Fielda. Fielda jsem viděla i v rozhovoru Spotlight na Aktuálně.cz a musím říct, že je mi opravdu sympatický. Podle jeho vystupování mám dojem, že britská diplomacie je hodně otevřená veřejnosti, a toho si cením.“

Kateřina Horská, studentka žurnalistiky a mezinárodních vztahů

„Setkání s velvyslancem Mattem Fieldem a zástupci českých firem pro mě bylo naplňující především proto, že jsem se dozvěděla spoustu obohacujících informací z oborů, jako je ochrana životního prostředí, energetika nebo IT.“

Nela Medková, účastnice kulatého stolu s Mattem Fieldem a zástupkyně firmy LEIS Holding

„V Británii jsem byl třikrát. Máma je učitelka angličtiny, takže mě brala s sebou na zájezdy. Zahraniční politiku sleduju už dlouho, nejvíc na Twitteru. Zajímají mě výroky a názory hlavních představitelů jednotlivých zemí na aktuální problémy. Předešlým britským ambasadorům v Česku jsem ale pozornost nevěnoval. Naopak Matta Fielda, současného britského ambasadora u nás, sleduju s nadšením.“

Václav Kacetl, student bezpečnostních a strategických studií

„Co na mě opravdu zapůsobilo, ale nepřekvapilo mě to, je kvalita místních studentů. Pokládali mi výborné a někdy dost obtížné dotazy. Je skvělé vidět, když se mladí lidé takto aktivně zapojují a ptají se. Také si myslím, že posluchárna byla poměrně mezinárodní – lidé z různých prostředí v jedné místnosti jsou pro mě dobrou reklamou zdejší univerzity.“

Matt Field po přednášce na FSS

Co by Matt Field vzkázal svému mladšímu já, které ještě nemělo jasno v tom, co chce vlastně v životě dělat?

„Bude to v pořádku. Drž se toho, co tě zajímá, a následuj to, co chceš a můžeš změnit. To tě zavede na dobrá místa.“

Na čaji o páté se britský velvyslanec sešel s vedením Masarykovy univerzity. Zdroj: twitterový účet Masarykovy univerzity

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.