Češi chtějí chránit a také rozšiřovat divokou přírodu

Jak často Češi navštěvují přírodu a divočinu v tuzemsku a v zahraničí? Je potřeba českou divokou přírodu chránit? Jsou lidé ochotní se do její ochrany zapojit? To jsou jen některé z otázek, na něž se snažil najít odpovědi výzkum odborníků z katedry environmentálních studií. Práce trvala osm měsíců a na položené otázky odpovídaly více než dva tisíce lidí. Šetření tohoto druhu se v České republice konalo vůbec poprvé.

14. 4. 2016 Tomáš Kára

Horská louka u Háje | Foto: commons.wikimedia.com

Jak často Češi navštěvují přírodu a divočinu v tuzemsku a v zahraničí? Je potřeba českou divokou přírodu chránit? Jsou lidé ochotní se do její ochrany zapojit? To jsou jen některé z otázek, na něž se snažil najít odpovědi výzkum odborníků z katedry environmentálních studií. Práce trvala osm měsíců a na položené otázky odpovídaly více než dva tisíce lidí. Šetření tohoto druhu se v České republice konalo vůbec poprvé.

Významná část Čechů má k přírodě pozitivní vztah a podporuje její ochranu. Jedenasedmdesát procent lidí oslovených přireprezentativním výzkumu katedry environmentálních studií souhlasí s tím, že je potřeba divokou přírodu chránit. Největší zodpovědnost za ochranu přírody přitom přisuzují ministerstvu životního prostředí, národním parkům či vládě.

Podle výzkumu má širokou podporu také rozšiřování přírodních oblastí. „Z dat jednoznačně vyplývá, že si Češi přejí více divoké přírody, než je jí v současné době. Počet příznivců rozšiřování je více než dvakrát vyšší než počet odpůrců,“ okomentoval výsledky vedoucí výzkumného týmu ekopsycholog Jan Krajhanzl.

Představy o rozsahu nedotčené přírody jsou však zkreslené. „Zatímco teď tvoří rozloha přírodních oblastí bez zásahů člověka přibližně tři desetiny procenta českého území, lidé jejich rozlohu odhadují na deset procent,“ doplnil Krajhanzl.
Respondenti výzkumu schvalují i rozšiřování výskytu šelem a jiných divokých zvířat. Největší oblibě se těší rysi, jejich větší rozšíření by podpořilo přibližně 75 procent lidí. Opatrnější byly odpovědi v případě medvědů nebo bobrů. Jejich počet by však omezila jen necelá třetina dotázaných.

Environmentalisty rovněž zajímalo, jak často lidé do divoké přírody sami vyrážejí a zda se tímto způsobem rekreují v České republice nebo dávají přednost cestám do zahraničí. Jen 38 procent dotázaných alespoň jednou ročně skutečně navštěvuje místa v tuzemsku, která jsou ponechána nerušenému přírodnímu vývoji. Do zahraničí za tímto účelem směřuje devět procent Čechů.

„Přestože u nás každoročně cestují do divoké přírody jen někteří lidé, má tento druh turistiky zajímavý potenciál. Většina české veřejnosti si totiž podle našich výsledků spojuje tato místa s řadou silných a atraktivních prožitků: nejvíce s divokými scenériemi, vzácnými zvířaty, výhledy do krajiny nebo kvetoucími rostlinami,“ vysvětlil sociolog Jan Skalík.

Více informací k výzkumu najdete zde.

Infografika: Petr Barták

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.