Česko je díky doktorandce součástí osvětové iniciativy o správě internetu

Podcast, přednášky nebo akademie. V listopadu minulého roku se výzkumnici z fakulty sociálních studií podařilo získat schválení Sekretariátem OSN pro oficiální českou iniciativu podílející se na správě internetu. Vzniklo tak Fórum pro správu internetu (IGF) Czechia zabývající se kybernetickou bezpečností, ochranou osobních údajů i aktuálními výzvami spojenými s umělou inteligencí. Doktorandka na katedře mediálních studií a žurnalistiky Natálie Terčová, která dlouhodobě reprezentuje Českou republiku v otázkách správy internetu na evropské i světové úrovni, je také členkou týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS). Díky založení národní iniciativy vznikla platforma pro dialog více zúčastněných stran v tuzemsku.

28. 3. 2024 Aneta Majtánová

Součástí české iniciativy jsou přednášky a workshopy na školách, fóra a akademie. Zdroj: Natálie Terčová

Mohla byste přiblížit, jak jste se dostala zrovna k tématu správy internetu?

Téma mého výzkumného zaměření se značně dotýká online rizik a příležitostí, ale také online soukromí či bezpečí. Abychom však mohli dostatečně pochopit, proč internet vypadá tak, jak vypadá, musíme jít hlouběji, k jeho správě. Začala jsem se proto před pár lety více zajímat o fungování správy internetu, které se opírá o multistakeholder model, a sice zapojení více zúčastněných stran. Podařilo se mi získat několik vzdělávacích příležitostí v této oblasti, a to například přes ICANN Felowship program nebo program YOUthDIG. To vedlo k mému aktivnímu zapojení do mezinárodních dialogů na toto téma. Nově se mi podařilo stát se jednou z patnácti lidí z celého světa, kdo získal ocenění Early Career Fellowship od Internet Society, a budu tak moci nadále prohlubovat svou expertízu pod mentoringem vědců z Oxford Internet Institute.

Šíření osvěty pomocí přednášek, podcastu či akademie


Odkud vzešel podnět začít usilovat o vznik českého Fóra pro správu internetu?

Fórum pro správu internetu (IGF) je globální platforma Organizace spojených národů, jejímž cílem je sdružovat zástupce různých zainteresovaných skupin při projednávání otázek týkajících se správy internetu. Majorita států má přitom své národní regionální iniciativy (NRIs), prostřednictvím kterých jsou projednávány tato témata také na lokální úrovni. V České republice přitom taková národní iniciativa neexistovala, a tak jsme jako čeští zástupci přispívali v rámci našich individuálních kapacit, či pod záštitou specifických organizací. Tato situace byla limitující, protože jsme tak nemohli následovat multistakeholder přístup a fungovat jako národní celek.

Jaká byla komunikace s Organizací spojených národů, která vám iniciativu schvalovala?

Mám velké štěstí, že mám v organizačním týmu IGF Czechia zkušené kolegy, kteří se podobně jako já v internetové komunitě již aktivně pohybovali. Pro Sekretariát IGF OSN jsme tak byly známé tváře, a naše žádost byla zpracovaná nejen rychle, ale také s velkou podporou ze strany kolegů z jiných států i od sekretariátu.

Jak dlouho celý proces trval?

Oficiálně jsme byli uznaní jako národní regionální iniciativa v listopadu roku 2023, čemuž předcházel proces trvající přibližně dva měsíce. Hlavním přijímacím kritériem je přitom diverzita vedení. V organizačním týmu tak máme zástupkyně vlády, technické komunity, občanské společnosti a akademie.

Konference ICANN 79 v Portoriku z března 2024, které se Natálie Terčová za Českou republiku zúčastnila. Zdroj: Natálie Terčová

Jak je to se zastoupením mládeže, má svůj hlas v těchto oblastech?

Určitě ano, dokonce existují specifické Youth IGF iniciativy napříč státy. Pro Českou republiku také jednu plánujeme, protože si uvědomujeme důležitost zapojení mladých lidí do těchto debat. Pokud vše půjde dobře, budeme podávat žádost o uznání Youth IGF Czechia ke konci tohoto roku. I ve „velké“ IGF Czechia však současně máme zastoupenou mladou, velice šikovnou kolegyni Selmu Kaymakci, která odvádí skvělou práci, ať už na rovině reprezentace na událostech či tvorbou edukačního obsahu na sociální sítě a web.

Co patří mezi základní cíle a aktivity IGF Czechia?

Jako národní regionální iniciativa se řídíme hodnotami jako je transparentnost, inkluzivita a prosazování nekomerčních přístupů. Naší hlavní činností je podpora národního dialogu ke správě internetu a aktuálním tématům z tohoto prostředí. Organizujeme tak nejen offline a online události, ale také osvětové a vzdělávací aktivity. Zejména prostřednictvím naší akademie usilujeme o šíření povědomí o fungování internetu, ať už na sociálních sítích nebo přímo ve školách. V současné chvíli připravujeme také podcast, který by měl přiblížit tato témata z dalších úhlů, například formou rozhovorů s experty z digitálního prostředí. Všichni členové IGF Czechia se pak aktivně účastní evropských i globálních setkání, kde prezentují výstupy z národních dialogů a aktivit.

Dávat pozor musíme stejně jako na silnici taky na internetu


Jste také členkou výzkumného týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS) na Masarykově univerzitě. Mohla byste popsat, jak jste se k této práci dostala?

K práci v IRTIS jsem se dostala po dokončení magisterského studia na katedře mediálních studií a žurnalistiky. Vždy jsem se zajímala o digitální technologie a také o psychologii, nicméně jsem netušila, zda a případně jak tyto dva zájmy propojit. Byl to právě IRTIS, který se na špičkové úrovni věnuje vědě a výzkumu v interdisciplinární oblasti, což bychom mohli nazvat „media psychology“, nabízející propojení (nejen) těchto dvou oborů.

Na jakých projektech se podílíte?

Ve svém současném doktorském studiu a výzkumné činnosti v IRTIS se věnuju roli digitálních dovedností u dospívajících, a to například ve spojitosti s jejich duševní pohodou. Měla jsem možnost podílet se na řadě mezinárodních projektů, jako je například Youth Skills (ySKILLS), FUTURE, či nově zahájený DigiWELL.

Jaký je váš názor na internet? Dá se říct, zda převažují jeho benefity, nebo spíše rizika?

Internet značně proměnil a stále mění naše životy. Je však důležité si uvědomit, že řadu existujících příležitostí i rizik jen zrcadlí do digitálního prostoru. Jinými slovy, nemůžeme tlustou čarou oddělovat online a offline prostředí, protože slívají v jedno. Osobně jsem přesvědčená, že z hlediska vzdělávání, zaměstnání, navazování a udržování kontaktů i mnoha dalších aspektů nám internet prokazuje velkou službu. Každopádně, stejně jako si musíme dávat pozor na silnici, je zapotřebí naučit se bezpečnému chování v prostředí internetu, abychom související online rizika co možná nejvíce minimalizovali.

Čím se vy sama řídíte v rámci bezpečnosti na internetu?

Mezi mé zásady jistě patří důsledná správa nastavení ochrany soukromí, vyhýbání se zbytečnému zveřejňování osobních údajů a ověřování pravosti webových stránek nebo odesílatelů e-mailů. Kromě toho se aktivně vzdělávám v oblasti DNS abuse, tedy zneužívání názvů domén.

Kladla bych důraz na edukaci, a to už od útlého věku


Co byste směrem k bezpečnému působení na internetu doporučila?

Ráda bych vyzvala k ostražitosti vůči rostoucí hrozbě phishingu, kdy se podvodníci vydávají za někoho, komu lze důvěřovat – jsou to například banky nebo vaši známí, čímž se pokoušejí ukrást vaše osobní údaje. Doporučuju čtenářům, aby byli obezřetní vůči nevyžádaným e-mailům nebo zprávám a před sdílením citlivých údajů si ověřili, zda je odesílatel legitimní. Dávejte si pozor na nenápadné náznaky, jako jsou nesprávné adresy URL nebo gramatické chyby ve zprávách. Při sdílení osobních údajů online vždy dvakrát ověřte totožnost příjemců a dbejte na bezpečné připojení.

Jaké nejdůležitější kroky bychom měli podniknout tak, aby byl prostor internetu bezpečným místem?

Pro zajištění bezpečného fungování na internetu je zapotřebí znát mimo jeho přínosy také související rizika. Kladla bych tedy důraz na edukaci, a to už od útlého věku. Pokud budeme vědět, s jakými nástrahami se můžeme setkat, jak na ně v případě potřeby adekvátně reagovat, či si dokážeme osvojit dostatečné digitální dovednosti pro svou ochranu, budeme ve výhodné pozici.

Čemu byste se ráda věnovala do budoucna?

Velký smysl mi dává propojování akademických výsledků s jejich možnými aplikacemi v praxi. I proto jsem ráda, že existují platformy, kde je možné tato zjištění rozšiřovat, a třeba tím i více popularizovat vědu. Obecně je akademie jednou z nejméně zastoupených sfér v debatách více zúčastněných stran, u správy internetu nevyjímaje, ale je to podle mého názoru chyba. Do budoucna budu tedy ráda, pokud budu moci i nadále přispívat k nějakým změnám v praxi, ať už na úrovni utváření politiky či podporou evidence-based projektů, tedy založených na datech.

Co ráda děláte ve volném čase, jste offline?

Volného času příliš nemám, ale snažím se na tom aktivně pracovat. Vnímám, že zejména v akademii je problematické nastavit si nějaký zdravý balanc mezi prací a volným časem. Když to tedy jde, trávím čas v přírodě či skydivingem, kde si na chvíli můžu vyvětrat hlavu a skutečně si odpočinout.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme. 

Natálie Terčová

Natálie Terčová se věnuje tématům jako jsou digitální dovednosti, chování dětí a dospělých na internetu, mediální gramotnost nebo správa internetu. Dlouhodobě reprezentuje Českou republiku v otázkách týkající se správy internetu na evropské i světové úrovni. K práci ve výzkumném týmu IRTIS se dostala po dokončení magisterského studia na katedře mediálních studií a žurnalistiky. Nyní stojí za iniciativou IGF Czechia, která se zabývá dialogem o správě internetu a dalšími aktuálními tématy spojenými s digitálním prostředím. Projekt organizuje offline a online události, ale také osvětové a vzdělávací aktivity.

Doktorandka na katedře mediálních studií Natálie Terčová se ve svém výzkumu a práci věnuje digitálním dovednostem, mediální gramotnosti nebo třeba správě internetu. Zdroj: Natálie Terčová

„Natálie je moje velmi blízká kamarádka a taky kolegyně na doktorském studiu. Mám ji ráda především pro její nepředvídatelný humor, kterým vždycky rozzáří i tu nejnudnější událost, a taky pro její organizovanost. To z ní dělá božího parťáka na cesty, ale taky na výuku statistiky, kterou si s Naty moc užívám.“

Michaela Lebedíková, doktorandka na katedře mediálních studií a kamarádka

IRTIS

IRTIS, neboli Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti, působí na Masarykově univerzitě a zabývá se výzkumem sociálních, psychických, sociologických a politických dopadů spojených s používáním informačních a komunikačních technologií.

Dále se podílí na organizaci každoroční mezinárodní konference Cyberspace, která se bude letos zaměřovat na právní a sociální aspekty kyberprostoru. Důležitá je pro IRTIS, podle slov jejich členů, také mezinárodní spolupráce, působí proto rovněž jako aktivní členové v evropské výzkumné síti EU Kids Online, zaměřené na výzkum dospívajících na internetu.

Tým IRTIS tvoří zkušení výzkumníci, ale také začínající mladí vědci. Jedná se především o výhradní zaměstnance pracoviště IRTIS, někteří ale působí i na dalších fakultách Masarykovy univerzity, zejména na katedře mediálních studií a žurnalistiky, katedře psychologie a také katedře strojového učení a zpracování dat na fakultě informatiky.

V neposlední řadě IRTIS vydává i mezinárodní online časopis Cyberpsychology, který zahrnuje publikace prací z široké škály disciplín zkoumajících psychosociální aspekty používání informačních a komunikačních technologií.

Výzkumný tým IRTIS jako samostatné pracoviště vznikl před třemi lety, jeho historie nicméně sahá o něco dál. Vznikl v roce 2011 a to díky projektu VITOVIN, Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

Vědci se zabývají používám informačních technologií v souvislosti se zdravím a osobní pohodou, riziky používání internetu, zkoumají děti a adolescenty, jejich digitální dovednosti nebo navazování vztahů. V současné době tým pracuje na rodičovské mediaci nebo vnímání anonymity v online komunikaci.

Natálie Terčová působí také jako vyslankyně pod Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), OSN a je součástí programu Generation Connect, jehož cílem je zlepšit a reálně ovlivnit život mladých lidí na celém světě. Zdroj: IRTIS

„Myslím si, že je důležité, aby vědecké výsledky nezůstávaly pouze ve formě odborných publikací a přednášek, ale aby se dostaly ve srozumitelné formě také mezi publika, pro která jsou naše témata důležitá. A o to se v IRTIS vždycky snažíme. Proto kromě akademických publikací vydáváme také výzkumné zprávy určené pro veřejnost, či naše výsledky komunikujeme na přednáškách pro veřejnost nebo třeba ve školách. Já se budu například v dubnu účastnit workshopu pro učitele a studenty pedagogiky z celé Evropy v rámci projektu ProEduca, kde budu přednášet o zkušenostech adolescentů s kyberšikanou a kybernenávistí.“

Marie Jaroň Bedrošová, odborná asistentka IRTIS

„Mám velkou radost ze spolupráce s tolika talentovanými lidmi. Nestává se často, že pracoviště získá hned několik nových projektů naráz. Děkuji všem v IRTIS za vynikající spolupráci a přeji nám všem hodně energie při jejich řešení!“

Hana Macháčková, vedoucí Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti IRTIS

A jak se na internetu správně chovat?

„S ohledem na kvalitu informací se snažím přistupovat k nim kriticky, dohledávat zdroje, zvláště pokud bych na základě informací chtěla ve svém životě reálně něco udělat – ať už koupit výrobek, změnit postoj nebo naučit se novou věc.“

Lenka Dědková, zástupkyně vedoucí výzkumného týmu IRTIS

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.