Chtěl studovat matematiku. Nakonec se zabývá psychometrikou

Hynek Cígler chtěl původně studovat matematiku a fyziku. Nakonec se rozhodl pro kombinaci žurnalistiky a psychologie na fakultě sociálních studií.

24. 10. 2016 Zuzana Brandová

Doktorand katedry psychologie Hynek Cígler získal ocenění Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity pro studenty podílející se na výuce. Foto: Zuzana Brandová

Hynek Cígler chtěl původně studovat matematiku a fyziku. Nakonec se rozhodl pro kombinaci žurnalistiky a psychologie na fakultě sociálních studií. Při studiu zjistil, že i v sociálních vědách se dá najít obor, který spojuje matematiku s psychologií – je jím psychometrika.

Doktorand na katedře psychologie Hynek Cígler v říjnu získal cenu Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity pro studenty, kteří se podílejí na výuce. „Ocenění mě překvapilo, ani mě nenapadlo dopředu přemýšlet o tom, že bych cenu mohl získat,“ přiznává.

Na katedře psychologie Cígler učí statistické a metodologické předměty. Věnuje se především psychometrice – tedy oboru zabývajícím se vývojem a tvorbou diagnostických psychologických testů. „Minulý semestr jsem učil jeden seminář statistiky a nyní se podílím na výuce psychometriky na bakalářském i magisterském stupni,“ dodává student doktorského studia obecné psychologie.

Při výuce před studenty podle vlastních slov trému nemá a přechod z role studenta na pozici vyučujícího byl pro něj přirozený. „Začal jsem učit pozvolna. Nejdříve jsem měl jednu přednášku v kurzu psychometrika a postupně jsem dostával další hodiny. Teď učím polovinu celého kurzu a zajišťuju jeho chod včetně tvorby studijních materiálů,“ vysvětluje.

Test rozpoznávající nadané děti

Psychologie jako věda ho velmi zaujala. „Proto jsem také dnes tady na doktorském studiu, a ne někde v praxi. Až studium dokončím, rád bych zůstal na fakultě jako vědecký pracovník,“ přibližuje doktorand.

Tyto plánu nemusejí být hudbou příliš vzdálené budoucnosti – svoji disertační práci by měl totiž odevzdávat začátkem listopadu. Zaměřuje se v ní na možnosti měření matematických schopností a dovedností. „Největší část práce obsahuje psychometrický manuál, kde dokazuju přesnost měření a platnost našeho testu pro rozpoznání matematicky nadaných dětí, který jsme vytvořili spolu s kolegy. V disertační práci se také zabývám reanalýzou stávajících matematických testů, které se u nás používají,“ představuje Cígler svoji práci.

Test už je hotový a výzkumníci ho plánují vydat do konce roku. Je vytvořený pro děti ve třetím až pátém ročníku základních škol. „U mladších dětí se matematické usuzování špatně testuje, protože ještě nemají pořádně vyvinuté představy čísel. U starších dětí zase už hrají důležitou roli jejich další znalosti a rozdíly ve vzdělávání,“ vysvětluje.

Analýza zkoušky ukáže, jak dobře měří znalosti studentů

V psychometrice je část výzkumu aplikovaná – v Česku se standardizují zahraniční testy a vznikají také nové, u kterých se počítá jejich standardizace. Testování je ale mnohem rozšířenější, než by si mohl člověk na první pohled myslet. „Prakticky každá písemná zkouška na fakultě se dá analyzovat a zjistit o ní, jak dobře měří znalosti studentů,“ upozorňuje.

Psychometrika se uplatňuje také třeba při analýze přijímacích zkoušek na vysokou školu. Hynek Cígler pomocí ní vytvořil simulační studii na srovnání výsledků z testu obecných studijních předpokladů (OSP) od společnosti Scio a testu studijních předpokladů Masarykovy univerzity (TSP), které skládají uchazeči o bakalářské studium na fakultě sociálních studií. „U těchto výsledků je problém s porovnáváním populací, protože se nedá předpokládat, že populace absolventů Scio testů je stejně šikovná jako populace absolventů TSP. Hlavní problém je ale v opakovaném měření, protože Scio testy mohou uchazeči absolvovat několikrát. Na základě chyby měření, která je náhodná, to člověka jednou nadměří, jindy podměří. Ve chvíli, kdy si vyberu ten nejlepší výsledek, je zpravidla nadměřený, takže to přidává docela dost bodů,“ vysvětluje porovnání těchto dvou testů.

Ve volném čase Cígler rád cestuje. „Teď je to ale o něco slabší, protože máme roční dítě,“ říká s úsměvem. Dříve rád cestoval především do Asie. „Podívali jsme se třeba do Indonésie nebo do Indie a přes Írán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán jsme dostopovali na čínské hranice,“ vzpomíná.

V dětství byl Hynek Cígler taky členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara – tato organizace se zaměřuje na práci s dětmi v klubech. Svými zkušenostmi se nechal inspirovat při hledání tématu pro bakalářskou i magisterskou diplomovou práci, v níž se zabýval motivací mladých lidí k dobrovolné práci s dětmi.

Medailon: 

Hynek Cígler je absolventem bakalářské žurnalistiky a psychologie a magisterské psychologie na fakultě sociálních studií. Ve své bakalářské a magisterské diplomové práci se věnoval motivaci mladých lidí k dobrovolné práci s dětmi. Ve své výzkumné činnosti se zabývá především psychometrikou. Jeho disertační práce je zaměřena na matematické testy, díky kterým se dají poznat nadané děti. Kromě působení na katedře psychologie je Hynek Cígler také odborným pracovníkem v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.