Na děti vězněných rodičů často zapomínáme, říká akademička

Tabuizovanému tématu dětí, jejichž rodiče skončí ve vězení, se věnuje ve svém výzkumu Jitka Navrátilovákatedry sociální politiky a sociální práce fakulty sociálních studií. Co tyto děti prožívají? Jak jim můžeme pomoci? Odpovědi nejen na tyto otázky hledá Navrátilová při řešení projektu Rodičovství za mřížemi, na kterém spolupracuje s Mezinárodním vězeňským společenstvím. „Zaujalo mě, jak málo se o této skupině dětí mluví. Účast na výzkumu jsem přijala jako výzvu zlepšit jejich podmínky ve společnosti. Sama jsem zmíněnou skupinu jako sociální pracovnice opomíjela,“ říká výzkumnice.

7. 2. 2022 Štěpánka Slámová

Řešitelé projektu Rodičovství za mřížemi se snaží pochopit, co se děje s dětmi, jejichž rodiče byli odsouzení za trestný čin. Dětem se pak snaží pomáhat se začleněním do společnosti. Foto: archiv Jitky Navrátilové

Jako sociální pracovnice se už přes dvacet let věnujete ochraně ohrožených rodin a dětí. Kdy jste se začala intenzivněji zajímat o děti odsouzených rodičů?

K tématu jsem se dostala až v roce 2019, kdy mě oslovila Žaneta Dvořáčková z Mezinárodního vězeňského společenství, zda bych se nechtěla začít touto problematikou zabývat. Její vyprávění o dětech odsouzených rodičů mě zaujalo. Řekla jsem si, že musím přehodnotit své výzkumné plány a začít se této skupině více věnovat. O jejich obtížích se totiž téměř nic neví. A bohužel ani já jsem do té doby dětem odsouzených rodičů nevěnovala příliš pozornosti.

Proč jsou tyto děti společností opomíjeny?

Je to tabu téma. Bavíme se o zločinu, o tom, že rodiče spáchali něco špatného. Už ale nemluvíme o tom, že dítě nemůže za činy svých rodičů. Jako společnost se vůči těmto dětem proviňujeme tím, že se o ně nezajímáme. Neřešíme problémy, do kterých se dostávají v důsledku uvěznění rodiče, pak se nám to vrací. Pravděpodobnost, že děti budou následovat trestné chování svých rodičů, je poměrně velká.

O jak vysoké pravděpodobnosti lze mluvit?

Podle zahraničních statistik je možnost, že se tyto děti stanou rovněž vězněnými, až šestkrát větší než u jiných dětí. Není výjimkou, že se setkávám s názorem, že děti uvězněných rodičů mají zločin už v genech, proto budou následovat své rodiče. Pokud jsou však děti stigmatizované a kvůli uvěznění rodiče odstavené na okraj společnosti, lze jen těžko očekávat, že se jednou do společnosti bezproblémově zařadí. Jednají tak, jak s nimi jednala společnost.

Na projektu se podílí také zástupci Mezinárodního vězeňského společenství. Foto: archiv Jitky Navrátilové

Děti nechápou, proč jim odvádí rodiče v poutech

Mohla byste tuto skupinu dětí stručně charakterizovat?

Náš výzkum ještě neskončil, ale ukazuje se, že když jde rodič do vězení, děti trápí hlad. Rodina měla do té doby peníze z trestné činnosti a po jejím skončení zůstává jen s minimem příspěvků. Děti zažívají také velké trauma po psychické stránce – často byly svědky zatýkání svých rodičů, zaklekávání. Dětský rozum není schopen dát dohromady, že jim policisté odvádí rodiče v poutech.

Jak se pak takové trauma promítá do života dítěte?

Různě. Pochopitelně je to pro děti velký šok. Důležitý pro mě byl rozhovor s čtrnáctiletou dívkou, která popisovala, jak zatkli jejího otce. Hráli si spolu na hřišti, když pro něj přišli policisté. Dokonce ho i přilehli, nemohl dýchat. Dívka vůbec nerozuměla tomu, co se děje. Tím ale její trápení neskončilo. Matka neměla na nájem, musely se odstěhovat. Dívce se stále vrací vzpomínky na poslední noc před stěhováním. Se slzami v očích usnula na holé zemi, stýskalo se jí po tatínkovi. Když se druhý den vzbudila, zjistila, že její matka není doma. Až po mnoha osamocených hodinách za ní přišla teta a vysvětlila jí, že i maminka skončila ve vězení. Mladý člověk neví, jak s takovými informacemi pracovat, přichází o životní jistoty, které jsou důležité pro dětské prožívání. Proto považuju za důležité se těmto dětem věnovat a zjišťovat, co se s nimi děje.

A to je tedy cílem projektu Rodičovství za mřížemi?

Ano, snažíme se pochopit, co se s dětmi skutečně děje. Umožní nám to nastavit pomoc, která bude skutečně efektivní. Chceme zlepšit každodenní život těchto děti, aby mohly prospívat jako jejich vrstevníci . Pomocí výstupů, které připravíme, budeme v této problematice vzdělávat také sociální pracovníky, aby věnovali těmto dětem specifickou pozornost – vytvoříme metodiky, obrázkové karty.

Nejnáročnější jsou pro Navrátilovou individuální rozhovory. Foto: archiv Jitky Navrátilové

Jak váš výzkum vypadá konkrétně?

Hodně mluvíme s dětmi, nejmladším jsou čtyři roky. Vedeme s nimi individuální rozhovory, ale také focus group. Malé děti necháváme kreslit obrázky, které pak analyzujeme, povídáme si s nimi o nich. Rozhovory děláme také s rodiči ve vězeních a s lidmi, kteří o děti pečují. Aktuálně za sebou máme asi 170 rozhovorů ve věznicích.

Rozhovory s dětmi mohou být náročné, občas se po nich musím jít projít

Jak se k situaci staví věznění rodiče?

Někteří se s dětmi nechtějí příliš vídat, a přesto si myslí, že jsou dobrými rodiči. Ale pak jsou samozřejmě i ti, kterým se hodně stýská a trápí se.

Mluvíte o osamocených dětech, nešťastných rodičích. Je pro vás výzkum psychicky náročný?

Nesmírně náročné jsou pro mě individuální rozhovory. Někdy se po nich musím jít projít, je těžké to zvládnout. Dětem, ale i mně hodně pomáhá právě Mezinárodní vězeňské společenství. Pořádají tábory, kde můžete vidět, že i takto těžce zkoušené děti dokážou být i po tom všem šťastné. Najednou mají vrstevníky, se kterými si mohou popovídat o svých starostech.

Pracujete ve svém výzkumu i s poznatky z těchto táborů?

Ano, i tam si s dětmi povídáme. Na táborech se cítí uvolněně a bezpečně, protože kolem sebe mají známé tváře z Mezinárodního vězeňského společenství. Je zajímavé, že menší děti kolikrát ani netuší, že mají rodiče ve vězení. Vypráví nám, že policajti drží maminku v nemocnici. Také si často myslí, že rodiče odjeli do zahraničí. Běžně se setkáváme s tím, že děti v noci pláčou, protože se jim stýská.

Kolik dětí, jejichž rodiče byli odsouzení, v Česku je?

Podle odhadů je jich až 40 tisíc, což je docela vysoké číslo. V zahraniční literatuře se jim říká neviditelné oběti trestných činů. A já mohu potvrdit, že u nás to tak je také. Věřím ale, že se to změní a právě náš projekt tomu dopomůže.

Navrátilová se už přes dvacet let věnuje ochraně ohrožených rodin a dětí. Nyní se podílí na výzkumném projektu Rodičovství za mřížemi, jehož cílem je zlepšit postavení těchto dětí ve společnosti. Foto: archiv Jitky Navrátilové

Jitka Navrátilová

Jitka Navrátilová působí jako odborná asistentka na katedře sociální politiky a sociální práce fakulty sociálních studií. Z oboru Sociální politika a sociální práce má doktorský titul, studium úspěšně zakončila disertační prací Pojetí praktického vzdělávání sociálních pracovníkůNa fakultě sociálních studií vyučuje kurz Vedení týmů a jednotlivců či Vzdělávací supervize a koučink. Ve volném čase ráda chodí na procházky a dekoruje byty. „Zútulňuju náš byt, občas pomáhám lidem z okolí s dekorováním jejich bytů. Dělá mi to radost,“ dodává Navrátilová.

S dětmi vede Navrátilová individuální rozhovory i focus group. Malé děti nechává malovat obrázky, které pak analyzuje. Foto: archiv Jitky Navrátilové

Navrátilová jezdí s dětmi odsouzených rodičů také na tábory. Zdroj: youtubový kanál Mezinárodního vězeňského společenství

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství za mřížemi je výzkumný projekt, s kterým začali zástupci Mezinárodního vězeňského společenství a fakulty sociálních studií v květnu roku 2020. Jeho cílem je pochopit, co se děje s dětmi, jejichž rodiče byli odsouzení za trestný čin. Řešitelé projektu chtějí také pomoci dětem se začleněním do společnosti. Kromě Jitky Navrátilové se na výzkumu podílí i další akademici z Masarykovy univerzity – Petra Horová, Monika PunováPavel Navrátil. Výzkum potrvá do května roku 2023.

O dětech odsouzených rodičů uspořádalo Mezinárodní vězeňské společenství webinář. Mezi řečníky byli i zástupci z katedry sociální politiky a sociální práce. Zdroj: youtubový kanál Mezinárodního vězeňského společenství

„Jitku jsem poznala při společném studiu sociologie. Dlouhodobě se zabývá rodinou, zejména tím, jak nejrůznější změny v rodině a společnosti zasahují do životní situace dětí. Vždy se snaží propojit akademickou práci a oborovou praxi, což velmi oceňují naši studenti. Na Jitce obdivuju, jak dokáže prezentovat výsledky své práce, a přitom s lehkostí a samozřejmostí popularizovat obor sociální práce a seznamovat veřejnost s aktivitami naší katedry a fakulty.“

Kateřina Kubalčíková, vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce

„Jitka je žena s velkým srdcem a neskutečným nasazením pro druhé lidi. Svou odbornou znalostí a zapáleností pro věc je obrovským přínosem a inspirací pro ostatní. Jsem vděčná, že spolu můžeme spolupracovat.“

Žaneta Dvořáčková, zástupce ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství

„Jitka dělá ráda věci dobré. Ale nejen to: Chce také dělat věci dobře, a to i za cenu toho, že by ji to mělo mnoho stát. Nejednou zatne zuby i uroní slzu, ale odradit se nenechá, protože věc za to stojí. Je to velmi cílevědomá, ale i citlivá žena. Projektům se věnuje celou svou bytostí a umí si získat a nadchnout i spolupracovníky.“

Bohdan Heczko, kamarád

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.