Jak efektivně dobít baterky nejen o prázdninách? Trojice spánek, pohyb, jídlo

V dnešní uspěchané době mnoho lidí nepřikládá odpočinku a relaxaci takovou váhu, jakou by mělo. Často je relaxace až na jednom z posledních míst na žebříčcích priorit, ačkoli je to právě odpočinek, díky kterému je pak možné plnit každodenní povinnosti. Pro studenty i vyučující představuje zkouškové období velkou zátěž. Konec semestru dokáže být plný stresu, s absencí odpočinku a času na relaxaci. Léto je proto ideálním obdobím na dohnání restů a načerpání sil na další část studia. Jak na účinný odpočinek, radí odborný asistent a psycholog na katedře sociální politiky a sociální práce Jiří Vander a učitel mindfulness Šimon Grimmich.

29. 6. 2023 Aneta Majtánová

Pro mnoho lidí je symbolem relaxace a regenerace klid, který nacházejí v přírodě. Foto: Aneta Majtánová

Pohled Jiřího Vandera, psychologa z fakulty sociálních studií

Jaké aktivity jsou pro studenty vhodné jako forma relaxace o prázdninách?

Relaxace je důležitá forma práce se sebou, sebepéče. Pokud za sebou máme náročnou práci v semestru včetně stresu ve zkouškovém období, zůstane v nás něco, čemu říkáme odborně reziduální tenze. Vhodná pro zpracování této tenze je jakákoliv sportovní aktivita – běh, plavání, turistika. Významný je i pobyt v přírodě. Kontakt se stromy, zelení, výstup do hor, dívání se na západ nebo východ slunce, dívání se v noci na hvězdy. To vše jsou aktivity, které pomáhají dobíjet baterky. Při odpovědi vycházím z Franklova rozdělení hodnot na tvůrčí, prožitkové a postojové. Tvůrčí znamená být aktivní, tedy výše uvedené sportovní aktivity, výlety, tvoření. Prožitkové jsou třeba obdivování přírody, krás památek, prožitek vztahu, něhy a doteku. A postojové, podle Frankla nejdůležitější, je uvědomění si, že vždy může být dobře, zaměření se na vlastní zdroje, na to, co v našem životě funguje, nikoliv na bolesti, problémy a těžkosti.

Jak je možné efektivně odpočívat, když máme na relax jen omezený čas?

Učil jsem předmět Sebeřízení a time management a základní premisou time managementu je, že neexistuje nedostatek času, jen si nedokážeme najít čas na určité věci, mnohdy bohužel na odpočinek. Jako psycholog se často setkávám s lidmi, kteří neumějí odpočívat nebo zapomněli na odpočinek, výsledkem pak jsou panické ataky, chronická zdravotní onemocnění a paradoxně prokrastinace. Často se setkávám i s tím, že příčinou prokrastinace je nedostatek energie, člověk nemá energii něco dělat. Odpočinkem je třeba začínat, protože na základě něj pak efektivněji plníme své povinnosti. Při relaxaci čerpáme energii a pak jsme schopní své povinnosti dělat s drivem a entuziasmem. Pokud si na odpočinek nevyhradíme dostatek času, hrozí vyčerpání, frustrace, stres. Pokud jsme odpočatí, máme dobrou náladu, radost, spokojenost a optimistické naladění.

Jak poznat, že při nějaké aktivitě člověk odpočívá?

Často tak, že se dostaneme do flow, tedy do stavu plynutí. Poznáme to tak, že se na určitou činnost soustředíme tak intenzivně, že úplně zapomeneme na čas. Dalším znakem je, že vypneme neustálé přemýšlení. Když běžíme, stáváme se během a naším tělem. Když se díváme do korun stromů, jsme plně ponoření do krásy přírody a kontrastu zelené barvy stromů a modré oblohy. Když plaveme, cítíme dotek vody a náš pohyb – stáváme se pohybem – a nic jiného neexistuje. Jenom my, naše tělo a plné prožívání okamžiku.

Čeho by se měli studenti v době prázdnin držet, aby se vrátili do nového semestru plní sil?

Být v pohybu, být v přítomnosti, nemyslet na to, co bude, ale užívat si přírody, partnerských, rodinných i přátelských vztahů, poslouchat oblíbenou hudbu, tančit, zpívat, dívat se večer do ohně a smát se.

 

Odpovídá učitel mindfulness Šimon Grimmich

Co vnímáte jako nejlepší formu relaxace v teplých letních dnech?

V létě nejraději vyrážím s batohem do přírody. Když se na pár dní odpojím od sítí, spím pod širákem a vařím na ohni, je to pro mě nejlepší způsob, jak načerpat síly. Nejvíce mi pomáhá se čas od času zastavit, uvědomit si pár nádechů a všimnout si, jak se mám a co bych teď potřeboval. Dobrou příležitostí ke zpomalení může být také chůze, udělat si z běžných cest všímavé procházky. Všímavá procházka může být časem, kdy jsme trochu víc teď a tady, a ne tolik v myšlenkách a představách, čas, kdy vnímáme svými smysly okolí a také sami sebe.

Jste učitelem mindfulness, tedy všímavosti. Jaké přínosy může mít každodenní meditační praxe, která je na prožívání okamžiku zaměřená?

Díky pravidelné meditační praxi se naučíme být lépe v kontaktu sami se sebou, rozumět svým pocitům a potřebám a zároveň se jimi nenechat úplně ovládat. Meditace tak přispívá ke vnitřní svobodě, jasnější a klidnější mysli a učí nás také laskavosti a soucitu.

Lidé často žijí v každodenním shonu a mají na odpočinek vyhrazenou jen určitou část dne. Jak tedy odpočívat efektivně?

V první řadě je potřeba vzdát se představy efektivnosti. Udělat si čas na nicnedělání, kdy odpočíváme, zpracováváme svoje zážitky a děláme si v sobě prostor pro nové věci. Příliš se snažit o to, aby byl veškerý čas efektivní, může být kontraproduktivní a může to vést spíše k napětí a frustraci. Je dobré zamyslet se nad svými povinnostmi a zároveň potřebami a hledat cesty, které v našem životě povedou k větší vyváženosti mezi aktivitou a odpočinkem, mezi efektivitou a uvolněním, mezi děláním a prostým bytím, které je stejně tak důležité jako aktivita.

Pokud jde o cílovou skupinu studentů, jak do týdenního školního a pracovního plánu zařadit odpočinek?

Dobrým opěrným bodem může být trojice spánek, pohyb a jídlo. Dostatečný spánek spojený s pravidelným pohybem a zdravým stravováním vytváří pro náš nervový systém dobrou základnu, díky které máme dostatek energie, radosti a odolnosti.

Jak efektivně odpočívat? Další tipy pracovníků a studentů fakulty sociálních studií.

„Můj nejoblíbenější odpočinek je čas v přírodě – v lese nebo u rybníka, sama, bez hodinek a ostatních technologií. Říkám tomu pomalý čas. Snažím se ho zařazovat i v pracovních dnech, ale o dovolené to jde o hodně lépe. Spočívá v tom, že jdu velmi pomalu nebo sedím a pomalu se různými směry přemísťuju a dívám se kolem sebe na detaily. Na strukturu jehličí na stromech, hmyz v trávě, pohyb mraků, vnímám vůni hlíny, zvuky prostoru, zkrátka vše, co je zrovna kolem.“

Irena Kašparová, odborná asistentka na katedře sociologie

Jiří Vander

Jiří Vander, odborný asistent a psycholog na katedře sociální politiky a sociální práce na fakultě sociálních studií, vyučuje předměty jako je Aplikace psychologie pro sociální práci nebo Základy psychologie. Působí mimo jiné také jako psycholog a své bohaté zkušenosti sdílí se studenty. Při vědeckovýzkumné činnosti se zabýval například duševní hygienou sociálních pracovníků.

Jiří Vander působí mimo jiné i jako psycholog poradenského centra Masarykovy univerzity. Zdroj: archiv Jiřího Vandera

Šimon Grimmich

Šimon Grimmich absolvoval oficiální výcvik pro učitele Mindfulness-Based Stress Reduction a také výcvik Mindfulness-Base Compassionate Living v Německu. Vlastní meditační praxi se věnuje od roku 2009 a od roku 2016 ji také učí v mindfulness kurzů, které se konají online nebo prezenčně. Na tyto kurzy, workshopy a meditační pobyty lze nahlédnout na jeho stránkách Vnitřní prostor.

Svůj pohled zprostředkoval také Šimon Grimmich, učitel mindfulness (všímavosti). Zdroj: vnitrniprostor.cz

„Nejradši chodím relaxovat do přírody. Chodím zaběhat nebo vytáhnu kolo a jdu se někam projet. Formou relaxu je pro mě i moje rodina, třeba když trávím čas se svou malou sestřenicí. Občas si zajdu s kamarádkou do wellness, ráda chodím v Brně do Maximusu, pro odpočinek a relax je to tam za mě ideální.“

Monika Krejsová, studentka mediálních studií a žurnalistiky

„Mou oblíbenou kombinací byly vždy hory a četba beletrie nebo chalupa a četba. Když vás román nebo povídky chytnou, a nemusí to být jen dějem, ale třeba krásným jazykem nebo psychologickým povahopisem, je to takový odborný relax.“

Zbyněk Vybíral, profesor psychologie

„Ať nás studium nebo profese sebevíc naplňuje, je potřeba najít prostor také pro oddechový čas. O prázdninách bych doporučila opustit svět akademických textů a povinností a věnovat se činnostem, které pomáhají objevovat rozmanitost života. Odpočinek je také určitě dobré spojit s pobytem v přírodě, za mne nejlépe u vody. Těším se i na letní kulturní akce a festivaly různých žánrů.“

Kateřina Kubalčíková, vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce

„Moje regenerace přes léto na další semestr spočívá v práci. Protože často v semestru cestuju mezi Brnem a Ostravou, nemám na ni moc času, proto chci vždy využít volný čas k úspoře peněz. Navíc práce a studium jsou pro mě dvě různé namáhavé činnosti. Hlavní je, že studium přes léto aspoň sejde z mysli.“

Klára Smiešková, studentka mezinárodních vztahů

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.