Přátelské akce napříč fakultou: jak a kde prolomit ledy mezi studenty a vyučujícími

Podzimní semestr začíná a s ním přicházejí noví spolužáci a také vyučující. Jak a kde se s nimi nejlépe neformálně seznámit?

18. 9. 2017 Eva Bartáková

Mezi stovkami spolužáků najít přátele nebo si popovídat s vyučujícím nad půllitrem piva umožňují stmelovací akce. Foto: archiv katedry mezinárodních vztahů a evropských studií

Na jednotlivých katedrách fakulty sociálních studií utužují studenti a mnohdy i vyučující vztahy na odborných konferencích nebo společným posezením v hospodě. Studenti environmentalistiky vyrážejí na exkurze, nadšenci do sociologie rozebírají filmy, zájemci o novinářskou profesi nebo také odborníci přes mezinárodní vztahy pořádají velkolepé párty. Všichni se pak mohou sejít třeba na pikniku.

Sociálně víří a rozebírají filmy

Sociosedánek

Každé první úterý v měsíci patří sociologům a jejich Sociosedánku, kdy se pravidelně jednou do měsíce scházejí v některé z brněnských hospod. Studenti sociologie vymysleli Sociosedánek teprve před rokem. „Je to posezení u pivka, které je neformální a neorganizované,“ přiblížila Tereza Zapletalová ze spolku Sociologické nástupiště, který stmelovací akci pořádá. 

Lefrvesáns

Kromě Sociosedánku pořádají sociologové ještě festival s krkolomným názvem Lefrvesáns, který letos oslavil už páté narozeniny. „Název pochází z francouzštiny a znamená sociální víření,“ objasnila Zapletalová. Účastníci se mohou těšit na hudební vystoupení, večerní zábavu i promítání filmu. Kromě toho akci obohacují odpolední workshopy, které vedou vyučující z katedry sociologie.

Sociálně se rozvířit mohou díky festivalu nejen studenti, ale také všichni přátelé katedry a sociologie jako oboru. Příležitost k tomu mají každý rok zhruba v polovině května. „Tématem letošního ročníku byla láska a přednášky vedly doktorky Irena Kašparová a Michaela Kvapilová Bartošová. Mluvily třeba o lásce v různých kulturách nebo o lidech, kteří žijí sami,“ poznamenala Zapletalová. Téma i místo, kde se sociologové scházejí, se však každým rokem mění.

Účastníci festivalu Lefrvesáns diskutují i malují nebo poslouchají pozvané kapely. Foto: archiv Terezy Zapletalové

Sociologie a film

Pro příznivce kinematografie, kteří navštěvují povinné kurzy na sociologii, je tu akce Sociologie a film. „Navazuje na povinnou četbu čtenou na sociologickém prosemináři. K dané literatuře promítáme film, například jsme promítali filmy Americká krása nebo Tohle je náš svět, a pak následuje krátká diskuze,“ popsala Zapletalová. Studenti tak dostanou příležitost rozebrat se svými spolužáky složité sociologické koncepty v neformálním prostředí.

Nad pivem probírají kapitalismus a orientalismus

Antropočtvrtek

I studenti sociální antropologie se scházejí jednou do měsíce. Občas diskutují o kapitalismu, ale většinou jen pijí pivo a baví se. Spolek Anonymní antropologové organizuje stmelovací akce nazvané Antropočtvrtky. „Většinou se jen tak bavíme u piva, ale mluvíme i o vážnějších tématech. Třeba když chce někdo znát jiný názor na svoji práci, tak se prostě zeptá. A někteří zúčastnění nikdy neváhají rozproudit diskuzi o kritice kapitalismu a orientalismu,“ uvedla studentka sociální antropologie Veronika Kotýnková.

Antropočtvrtky mají za cíl vytvářet mezi studenty antropologie mezigenerační přátelské prostředí, kdy se mladší nemají bát oslovit starší. „Jde také o to rozšiřovat mezi lidmi povědomí o antropologických principech jako tolerance k jinakosti, lokální porozumění různých problémům nebo podpora znevýhodněných skupin. V takovém duchu se objevují různé diskuze, ale jinak se bavíme o všem možném, co se komu za poslední měsíc stalo,“ nastínil člen spolku Anonymních antropologů Pavel Doboš.

Studentská antropologická konference

Odbornější diskuzi i veganský raut nabízí každoroční Studentská antropologická konference. Své výzkumy a práce tam představují i lidé z jiných fakult. Konference vždy začíná úvodní přednáškou, kterou vedou lidé pracující v oboru nebo hosté z jiných univerzit. „Letos přednášela Irena Kašparová, která mluvila o svém ročním výzkumu na Srí Lance,“ sdělila Kotýnková. V další části prezentují studenti své závěrečné práce. „Nazýváme tuto konferenci studentskou, protože se více zaměřuje na mladší studenty. Chceme, aby si i bakaláři zkusili prezentovat své práce před publikem,“ doplnila Kotýnková. Antropologové konferenci organizují před koncem jarního semestru, a tak studenti v posledním ročníku mají možnost přihlásit své závěrečné práce a ještě před státnicemi si nanečisto vyzkoušet jejich obhajobu. „Konference má podpořit lidi, aby se nebáli vystoupit s antropologickými nebo podobnými projekty, které vytvořili. Pokud něco zjistili z různých pozorování, měli by dokázat o tom mluvit,“ dodal Doboš.

Na Studentské antropologické konferenci se scházejí studenti, vyučující i absolventi. Foto: archiv spolku Anonymní antropologové

Kvíz i pro vyučující chystají genderistky a genderisti

Gender pivo

Kvízy na témata spojená s genderem, podobnostmi a rozdílnostmi mezi muži i ženami, i na témata, která s genderem alespoň zdánlivě nesouvisí, pořádá jednou do semestru Gender kolektiv. „Děláme pub quiz, tedy hospodský kvíz, který se týká genderu, katedry, ale i tetování, vražd nebo vaření,“ přiblížila jedna z organizátorek Eva Čivrná. Do kvízu se zapojují také vyučují z katedry sociologie. Na chvíli si tak se svými studentkami a studenty vyměňují roli a místo přípravy otázek na ně odpovídají. Motivuje je věcná odměna – vítěz či vítězka si odnese například dort.

Studentky a studenti genderových studií se však nescházejí jen dvakrát do roka. Kvíz je totiž jen rozšířením běžného Gender piva, které kolektiv organizuje vždy první středu v měsíci. Zapadá tak mezi sociologické úterky a antropologické čtvrtky.

Na Gender pivu probírají účastníci a účastnice studijní záležitosti i svůj osobní život. „Je to volná zábava v kamarádském duchu, ale taky se stane, že si nechám znovu vysvětlit nějaký sociologický koncept od doktorandky či doktoranda nebo i od vyučující. Ale u piva. Navíc poznávám lidi, od kterých čtu knihy a poslouchám přednášky v trochu jiném prostředí,“ doplnila Čivrná.

Na pivo vyráží do hospody, na párty do klubu

Žurnapárty

Studenti mediálních studií a žurnalistiky se pravidelně scházejí na Žurnapárty. Nejčastěji ji pořádají členové spolku Radio R. Loni se na žurnapárty na chvíli objevil i nejmladší radní v Česku a ikona tuzemského Facebooku Dominik Feri. „Přišel asi na deset vteřin. Teprve jsme připravovali set pro diskžokeje. Otočil se ve dveřích a pak odešel za náměstkem primátora Matějem Hollanem,“ zavzpomínal jeden z organizátorů Martin Šeda.

Žurnapárty se obvykle těší velkému zájmu, kdy do klubu Mersey, kde se konají, dorazí obvykle kolem stovky studentů. „Účelem je sblížit starší žurnalisty s mladšími, aby si předávali zkušenosti, navázali kontakty a utužili kolektiv,“ vyjmenoval Šeda. Kromě párty organizuje Radio R i další akce, které jsou ovšem otevřené i studentům z dalších kateder. Například maškarní ples, který loni získal název Maškalbál nebo jarní piknik.

Žurna pivo

Nemohla jet na seznamovací pobyt, a tak vzala spolužáky na pivo. Tereza Navrátilová chtěla poznat další studenty žurnalistiky, proto loni zorganizovala Žurna pivo. „Většinou se jen zarezervovala hospoda a program byl volný. Prostě jsme si povídali. Na první akci jsme navíc navštívili výstavu o České televizi,“ zavzpomínala. Na bakalářském stupni studují žurnalistiku stovky lidí a ani spolužáci z jednoho ročníku se tak mnohdy neznají. Žurna pivo mělo za úkol to změnit. „Účel to splnilo skvěle, v druhém semestru už se spousta lidí znala. Letos určitě zase něco spácháme,“ sdělila Navrátilová, která začíná plánovat šesté setkání.

Vztahy utužují deskovými hrami i prací na farmě

Piknik

Na terase v prvním patře fakulty sociálních studií obvykle panuje klid. A právě to vadilo studentce environmentálních studií Kláře Slavíčkové. „Bylo mi líto, že máme tak hezkou terasu a nikdy se tam nic neděje,“ vysvětlila. Společně s dalšími členy Okrašlovacího spolku vymyslela pro terasu nové využití. Uspořádala piknik pro všechny studenty, vyučující a vlastně pro kohokoliv, koho nebaví obědvat samotného. „Mysleli jsme, že by bylo fajn aby se lidé z různých oborů na fakultě více potkávali,“ dodala.

Zatímco na prvním pikniku se hlavně jedlo a povídalo, program druhého pikniku více odpovídal názvu sdružení, které ho organizuje. Okrašlovací spolek při něm totiž zvelebil prostor před fakultou. „Při druhém pikniku jsme věšeli budku pro ptáky a sázeli kytky,“ popsala Slavíčková. Jestli se uskuteční i třetí piknik, zatím není jisté. Hlavní organizátorka si totiž plní praxi v Olomouci a v Brně mnoho času netráví. „Pikniky byly hodně mojí iniciativou, takže nevím, jestli je někdo bude dělat. Bylo by to skvělé, ale stálo mě to vždy hodně energie,“ objasnila Slavíčková.

Okrašlovací spolek kromě toho pořádá i pravidelné Enviro deskohraníčajovně Za Zrcadlem. Několikrát za semestr se studenti environmentálních studií scházejí nad šálkem čaje a deskovými hrami.

Výkvěty

Podívat se do jeskyně nebo na výstavu a setkat se i se studenty ostatních kateder, které se zabývají environmentálními tématy, umožňuje pravidelná konference Výkvěty. „Záměrem je, aby se střídala místa konání, a tím se katedry více propojovaly. Například jeden z předchozích ročníků se uskutečnil v Praze,“ objasňuje jedna z organizátorek akce Kateřina Tumová.

Své práce nebo projekty na konferenci prezentují bakalářští, magisterští i doktorští studenti z výuky v Brně, Praze a Olomouci. O zajímavé poznatky se ve svých přednáškách mohou podělit i vyučující. Poslední Výkvěty zpestřila také návštěva hostů z Norska. Účastníci na rozdíl od předchozích ročníků neměli jasně zadané téma. „Letos zazněly například příspěvky o nové divočině, pojmech příroda a životní prostředí, alternativních potravinových iniciativách, postojích zemědělců k erozi či prolomení limitů těžby,“ prozradila Tumová.

Na konferenci probírají environmentalisté třeba i stravování. Foto: archiv Lenky Jebáčkové

Konference však není jen o přednáškách a diskuzích v akademickém prostředí. Provází ji pestrý doprovodný program. Na té letošní se studenti environmentálních studií vydali na několik výletů. „Konference začala už ve středu vernisáží, ve čtvrtek večer jsme připravili exkurzi pro Brně, která byla zajímavá i pro místní, a v pátek exkurzi do jeskyní a na Kaprálův mlýn,“ přiblížila Tumová.

Kromě konference se studenti různých kateder scházejí i na akci nazvané Salát. „Jede se na menší farmu, kde se pracuje a ve volných chvílích se dělají různé společné aktivity. A taky se chodí na pivo,“ sdělila účastnice z brněnské fakulty sociálních studií Marie Drahoňovská

O půl druhé ráno diskutují o sestřelení ruského letounu tureckou stíhačkou

Summity a konventy

Na Brněnské přehradě, v Kabinetu múz nebo v hospůdce Livingstone se v minulosti sešli lidé z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Potkávají se dvakrát ročně. Na podzim organizují studenti takzvané summity, na jaře zase konventy. Přestože vybírají vstupné ve výši mezi pětadvaceti a padesáti korunami, ze kterého se platí pronájem podniku či místa a ceny do soutěží, účastní se akcí pokaždé až tři stovky lidí. „Nejčastěji chodí starší studenti, kteří se už více znají. Snažili jsme se také zvát i absolventy a často také přišli. Z vyučujících se alespoň na chvilku účastní obvykle většina,“ informovala spoluorganizátorka Magda Komínková.

Jediným pevně daným bodem programu je týmová soutěž. „Prvotním cílem bylo propojit studenty s vyučujícími, což jsme se snažili udělat tak, že jsme při soutěžích vytvořili propojené týmy. Dříve byla akce více organizovaná a pořádalo se větší množství soutěží. Rozhodli jsme se ale pro jednu soutěž, většinou se jedná o nějaký vědomostní test ve skupinách,“ objasnila Komínková.

Pravidelně a rád se akcí účastní odborný asistent Hubert Smekal, který vyučuje několik předmětů na oboru evropská studia. „S postupem večera se stává atmosféra uvolněnější a obvykle dochází k tomu, proč se podobné akce pořádají – popovídáme si se studenty v mimoškolním prostředí také o mimoškolních věcech. Což samozřejmě nebrání tomu, aby se mnou, jako předposledně, zapálení studenti nerozebírali o půl druhé v noci mezinárodněprávní aspekty sestřelení ruského letounu tureckou stíhačkou,“ zavzpomínal akademik.

Na párty hází kokosem nebo draží knihy

BSS párty

Do klubu zvou morseovkou nebo vzkazem v láhvi. I studenti bezpečnostních a strategických studií mají svoje párty. Jejich téma se mění každý semestr a tomu se také přizpůsobují pozvánky, výzdoba a kostýmy. „Na závěr se hodnotí nejlepší masky, což studenti berou velmi vážně. Jednou třeba na biohazardní párty přišel doktorand v takovém tom velkém obleku, co se nosí při biologickém zamoření. Pozvánka tehdy měla podobu soudní obsílky s výzvou, aby se všichni dostavili do karantény, tedy do klubu,“ popsala organizátorka Petra Kozová.

Na párty chodí i vyučující. Jeden z nich si pokaždé připraví proslov, který se také musí držet tématu. Zapojují se i do kvízů a pivní štafety, kde spolu týmy soutěží v popíjení tradičního českého nápoje. „Občas se program rozšíří podle aktuálního tématu. Na havajské párty se házelo kokosem na kuželky a dražily se knihy s podpisem vyučujících,“ uvedla jako příklad Kozová.

Když zrovna nerozjíždí párty ve velkém stylu, scházejí se studenti bezpečnostních a strategických studií napříč všemi ročníky v hospodě East Village. Z poslucháren to tam nemají daleko, podnik totiž sídlí hned za fakultou. „Chodíme tam hlavně mezi přednáškami. Pije se tam všechno možné a taky mají dobré palačinky a breakfast burrito,“ vyjmenoval účastník neformálních setkání Jiří Maixner.

Politologické pasování

Ani politologové nesedí jen na přednáškách. Akademický rok tradičně začínají pasováním nových politologů, jehož součástí jsou soutěže v pití piva i dražba neobvyklých předmětů. Každoroční setkání slouží nejen k přivítání nastupujících studentů, ale také jako příležitost k utužení vztahů těch starších. „Akce se obvykle odehrává v některém z brněnských klubů, program zajišťují studenti,“ doplnil vyučující z katedry politologie Otto Eibl. Naposledy se noví politologové pasovali loni v klubu Eleven.

Fotogalerie

Sociologický festival Lefrvesáns

Sociologové na festivalu Lerfvesáns nekomunikují jen slovy, ale vyjadřují se i kresbou. Foto: archiv Šárky Šimkové
Účastníci si mohou odnést různé vlastnoručně vyzdobené předměty. Foto: archiv Šárky Šimkové

Studentská antropologická konference

Na konferenci antropologů nechybí občerstvení pro prezentující studenty i vyučující. Foto: archiv Studentské antropologické konference
O své výzkumné cestě po Srí Lance mluvila na letošní konferenci Irena Kašparová. Foto: archiv Studentské antropologické konference

Gender pivo

Vítěz či vítězka hospodského kvízu si z Gender piva odnese sladkou odměnu. Foto: archiv Gender kolektivu

Noc politologů

Letos v květnu se už potřetí sešli studenti politologie se svými vyučujícími na neformálním zakončení akademického roku takzvané Noci politologů.

Studenti i vyučující politologie se scházejí vždy na konci semestru. V Atriu debatují o politice, pijí pivo a hrají hospodské kvízy. Foto: archiv katedry politologie
Na noci politologů se hrají hry, diskutují bonmoty politiků a skládají básně. Foto: archiv katedry politologie

Žurnapárty

Bez společné fotky se setkání žurnalistů neobejde. Foto: archiv Adély Skoupé

Žurna pivo

Budoucí žurnalisté na stmelovacích akcích popíjí pivo, ale také vyráží za poznáním tematické výstavy. Foto: archiv Richarda Kuczinského

Piknik

Studenti environmentálních studií neváhali roztáhnout deky přímo před fakultou. Foto: archiv Lady Režňákové

Exkurze do Říček při konferenci Výkvěty

Na konferenci Výkvěty se schází studenti ze tří různých univerzit v Česku. Společně vyráží na výstavy i výlety do přírody. Foto: archiv: Johany Drlíkové
Odbornou přednášku si účastníci Výkvětů mohou vyslechnout i na čerstvém vzduchu.  Foto: archiv Johany Drlíkové
Letos se studenti environmentálních studií vydali třeba na Kaprálův mlýn či do jeskyní. Foto: archiv Johany Drlíkové

Summity a konventy

Organizátoři připravují vědomostní kvízy pro studenty i vyučující. Foto: archiv KMVES
Někteří účastníci odcházejí už před půlnocí, jiní vydrží vzhůru i do tří do rána. Foto: archiv KMVES
Summity a konventy umožňují studentům setkat se s vyučujícími. Foto: archiv KMVES
K pravidelným summitům patří usměvavé tváře. Foto: archiv KMVES

BSS párty

Párty BSS má letitou tradici a navštěvují ji i lidé z jiných oborů. Foto: archiv Alice Týnské
Výzdoba, hudba i kostýmy se pokaždé přizpůsobují tématu. Foto: archiv Alice Týnské
Studenti se na párty schází dvakrát do roka. Foto: archiv Alice Týnské
BSS párty se vždy pyšní vysokou účastí a nabitým programem. Foto: archiv Alice Týnské

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.