Student a aktivista: Vždycky jsem říkal, že v politice potřebujeme mladé lidi. Tak jsem se odhodlal

Petr Doubravský na Masarykově univerzitě dokončuje bakalářský program sdružující environmentální studia s ekonomií. na střední škole se přitom zapsal do veřejného povědomí jako ekologický aktivista a mluvčí studentských stávek za klima. Dnes ale nejde přehlédnout hlavně na kandidátce Strany zelených do evropských voleb, na které je ve svých dvaadvaceti letech hned druhý. Proč se chystá do politiky? Co ho fascinuje na studiu? A jak je spokojený s výsledky studentských stávek?

8. 4. 2024 Klára Huvarová

Petr Doubravský se jako ekologický aktivista zviditelnil už v patnácti letech. Vždy se přitom snažil pracovat tak, aby ho lidé neměli šanci nebrat vážně. Zdroj: archiv Petra Doubravského

První petici jsi založil na základní škole. Jako aktivista ses pak zviditelnil v patnácti letech. Umíš popsat, co tě k tomu motivovalo a motivuje?

Nikdy jsem se neuměl smířit s věcmi, které nejsou správné nebo se mohou dít lépe. A to není jen nějaký můj perfekcionismus. Je to prostě čirá neschopnost v klidu spát, když vím, že by se něco mohlo nebo mělo udělat jinak. Probudilo se to ve mně někdy na druhém stupni základní školy, kdy jsem se začal více zajímat o svět kolem sebe. Měli jsme tehdy školní parlament, ve kterém jsem působil, a možná jsem to bral až moc vážně nebo příliš zodpovědně.

Vybavíš si nějaký konkrétní moment, který tě zaktivizoval?

Vyrostl jsem na malém pětitisícovém městě, kde člověk může mít pocit, že to, co se děje v televizi nebo co se řeší v politice, se ho vlastně moc netýká. S odstupem času jsem ale zjistil, že to tak není – že se nás týkají všechny věci a že je dokonce můžeme měnit. V tom pro mě byla důležitá prezidentská kampaň Táni Fisherové v roce 2013, kdy mi bylo jedenáct. Promluvila ke mně a vzal jsem si z ní myšlenku, že můžeme žít na dobrém místě, když se o to všichni zasadíme.

Máš pocit, že tě jako mladého aktivistu okolí vždy bralo vážně?

Vždycky jsem se snažil pracovat tak, aby ostatní neměli šanci mě vážně nebrat. A myslím, že se to docela povedlo. Pomohlo mi v tom, že jsem často prosazoval něco nového, co lidé nečekali. Na základce jsem třeba inicioval petici za vánoční trhy, kterou podepsala třetina všech žáků a žákyň, na gymplu v Praze jsme pak se spolužáky a spolužačkami poprvé zorganizovali masivní stávku za klima.

Dva propojené obory

Po maturitě v Praze ses vydal studovat do Brna. Co tě k tomu vedlo?

Do Brna jsem přišel studovat místní environmentální studia, které v Česku i v Evropě představují dost unikátní obor. Je nadčasový, kouká se do budoucnosti, ale zároveň má svou tradici. Tohle v kombinaci s ekonomií, kterou mám jako vedlejší obor, bylo něco, co jsem opravdu chtěl tři roky studovat. I když nakonec tady vlastně trávím roky čtyři.

Co tě na propojení environmentálních studií a ekonomie nejvíce zajímá?

Jsou to dva světy, dva odlišné způsoby myšlení, které se mohou konfrontovat i vzájemně propojovat. Na enviru máme například předmět Kritická ekonomie a příroda, který to hezky dokazuje. Propojením environmentálních problémů s ekonomií se zabývá řada lidí, do veřejné debaty se to ale bohužel moc nepropisuje. Proto se na to chci zaměřit. Samotná ekonomie mě vlastně nikdy moc nezajímala.

Propíše se ono propojení environmentalistiky s ekonomií i do tématu tvé bakalářské práce?

Určitě. Jsem teď v horké fázi psaní a zabývám se environmentální kritikou komerčních bank. Dívám se na to, jak tyhle banky fungují a jakou hrají roli ve finančním systému, ale koukám se na ně i z pozice environmentalistiky a toho, jaký je vztah mezi penězi, ekonomikou, společností a přírodou.

Zároveň už ale dost působíš v praxi. Zúročuješ ve své práci to, co se učíš ve škole?

Mám pocit, že ano. Studuju ale dost široký obor. Environmentální studia zahrnují část etiky, estetiky i ekonomie, ale také advokační práce v neziskových organizacích, fundraisingu nebo třeba projektového managementu. Díky studiu jsem se tak naučil věci, na které bych jinak vůbec neměl kapacitu – například o ekologii lesa se zapáleným doktorem Petrem Jelínkem, který to téma absolutně zbožňuje a dokáže popsat všechny jeho souvislosti a detaily. Tahle šíře ale zároveň znamená, že prostě nemůžu být expert na všechno do hloubky. Vím ovšem, kde věci hledat a jaké jsou základní principy. V tom mi studium do praxe dalo opravdu hodně.

Ty sis ale vybral směr, na který se blíže zaměřuješ…

Ano, komplexnost oboru naštěstí naznamená, že by člověk neměl možnost se do některé z oblastí hlouběji ponořit a více se specializovat. Mně to třeba umožnilo proniknout do ekologické ekonomie, díky čemuž mám pocit, že ze školy odejdu s tím, že něčemu opravdu rozumím. A to je za mě dobrý výsledek studia.

Za aktivity okolo studentských stávek byl Petr Doubravský v roce 2019 nominovaný na Cenu Josefa Vavrouška. Zdroj: archiv Petra Doubravského

Chybí nám pozitivní vize

Je to přes pět let od první studentské stávky za klima v Česku, kterou jsi společně s dalšími spoluorganizoval. Jak bys zpětně zhodnotil vliv těchto stávek?

Musím říct, že se nám povedlo probudit veřejnost víc, než jsem si na začátku myslel. Nikdy bych nečekal, že díky jedné středoškolské organizaci vyjde do ulic tolik lidí, že se kolem ní začne sdružovat tolik mladých lidí a že dnes nastoupí už druhá či třetí generace aktivistů a aktivistek. To vše považuju za úspěch. V řešení klimatické krize má ale Česká republika, a vlastně i Evropa a celý svět, ještě dost velké mezery, které se nám nepodařilo zaplnit.

Bylo by ale reálné si myslet, že to vše napravíte?

To ne, výsledek vlastně odpovídá situaci. Nejde totiž jen o aktivity středoškoláků a středoškolaček, ale hlavně o snahu dospělých lidí, kteří o změnách reálně rozhodují. A tu jsme se snažili probudit tak, že na problémy upozorníme – nepůjdeme do školy, ale půjdeme do ulic. Tak jsme z klimatu na dlouhou dobu udělali téma číslo jedna. Není to ale jen náš úspěch, je to také výsledek práce novinářů a novinářek, vědců a vědkyň a dalších, kteří o tématu přemýšlí, píšou a mluví. Stále nám ale chybí dostatečně pozitivní vize.

Tenhle nedostatek naděje může vést k environmentálnímu žalu. Pociťuješ ho na sobě i ty sám?

Svým způsobem ano, je to ale úplně jiný pocit, než když jsem smutný. Moje pocity smutku a to, jak se cítím ohledně přírody, jsou dvě velmi rozdílné emoce. Se smutkem nebo žalem se dokážu sám vyrovnat nebo se s ním smířit. Někdy mi stačí si zajít do cukrárny a cítím se o něco líp. To v případě environmentálních problémů nefunguje, jsou tady pořád s námi. K přírodě zároveň cítím celou škálu emocí – mám radost z toho, že je teplo a sluníčko, ale zároveň vím, že to v únoru prostě není v pořádku. Střídá se to. Někdy cítím environmentální pochybnost, bezradnost nebo až naštvanost, občas naopak naději.

Budoucnost je v mezioborové spolupráci

Zapojil ses nějak i do prosazování udržitelnosti na fakultě sociálních studií?

Snažím se tyto aktivity sledovat a mít o nich přehled, nejsem ale jejich přímou součástí, protože už bych to časově nezvládl. Každopádně si cením toho, že fakulta v provozních záležitostech začíná u sebe – například že řeší optimalizaci topení a odebírá udržitelnou energii. Pokud bychom se ale bavili obecněji, na fakultě jsem před rokem a půl třeba organizoval okupační stávku.

Na co bys tedy chtěl naopak upozornit, aby to mohla univerzita dělat lépe?

Vidím spoustu možností, všechno je to ale běh na dlouhou trať. V první řadě by se mi líbilo, kdyby univerzita více komunikovala s městem a tlačila na něj v případě neexistujících cyklistických pruhů mezi fakultami. Spousta lidí mezi budovami univerzity přejíždí a jsou to vzdálenosti, které by se daly dobře zdolat na kole, kdyby bylo po čem. To je ale v Brně obecný problém. Dalšími kroky by pak mohlo být zabudování solárních panelů a sdílení energie mezi budovami. Kromě toho ale samozřejmě vnímám i společenskou roli univerzity, která by měla své absolventy a absolventky připravit na to, co je čeká – a to napříč obory.

Jako příklad mezioborové spolupráce přitom uvádíš svou zkušenost z Německa…

Ano, loni jsem byl na Erasmu v Postupimi, kde funguje Postdam Institute for Climate Impact Research – špičkové pracoviště, které zkoumá změnu klimatu, ale zároveň se věnuje klimatickým politikám. Spolupracují tam vědci a vědkyně napříč obory. Je to opravdu ukázka mezioborového propojení, které se propisuje jak do výzkumu, tak do výuky a zároveň přináší kvalitní podklady pro formulaci veřejných politik. Měl jsme tam hned několik politicko-sociálně-ekonomických předmětů, které zároveň souvisely se změnami klimatu.

Umíš si představit, že by něco takového fungovalo v Brně?

Rozhodně. Brněnské scéně v tomhle dávám velkou šanci. A to i napříč univerzitami. Máme tady lesníky, ekonomy, sociální vědce a mnoho dalších. Mohli by pracovat v dobré synergii a pomoct politikům dělat lepší rozhodnutí na základě vědeckých dat.


Z aktivisty politickým kandidátem

V prosinci loňského roku ses objevil na kandidátce Zelených do Evropského parlamentu. Co všechno jsi jako už známý aktivista před tímto krokem zvažoval?

Přemýšlel jsem nad tím z mnoha různých stran. Nabídku od Zelených jsem dostal už loni v dubnu a až do srpna jsem to zvažoval. Nikdy jsem totiž nebyl solitér. Moje kandidatura může ovlivnit dost dalších lidí, se kterými jsem to chtěl první probrat. Tím myslím hlavně své bývalé kolegy z Fridays for Future a současné spolupracovníky z Re-setu. Kdyby mi někdo z nich řekl, že to vidí jako příliš velké riziko, pravděpodobně bych nekandidoval. A zároveň pro mě bylo důležité, s kým bych na kandidátce byl.

Na té jsi nakonec jako druhý za Johannou Nejedlovou z organizace Konsent.

Ano, s Johannou se známe sedm let, ale dosud jsme spolu nepracovali. To se teď změnilo. Velmi si jí vážím a nevím, jestli bych do toho šel bez ní. Díky celé kandidátce to není to tak, že bych šel mezi starou generaci politiků sám. Jdeme do toho všichni spolu, a to mě namotivovalo. Johanna jako první na kandidátku přináší téma sociální politiky a práv žen, já jako druhý environmentální pohled a Zuzana Pavelková jako třetí zase lidská práva.

I tak mě zajímá to načasování. Proč ses rozhodl kandidovat teď?

Tento rok si můžeme zvolit poslední Evropský parlament, který má šanci udržet oteplení pod hranici jednoho stupně Celsia. Tak i proto. Noví europoslanci a europoslankyně ještě můžou nastartovat modernizaci ekonomiky, aby se nám žilo líp a zároveň v souladu s klimatickými limity. A ani z pozice aktivisty už mě nebavilo tak dlouho čekat, až se staří muži v oblecích usnesou, že tedy něco udělají pro záchranu budoucích generací. Vždycky jsem říkal, že v politice potřebujeme mladé lidi, ale že já to teď nebudu. Byl to asi do jisté míry alibismus. Tak jsem se k tomu odhodlal.

Už jsi kvůli kandidatuře omezil některé své aktivity?

Na konci listopadu, ještě před zvolením na kandidátku, jsem rezignoval z představenstva Greenpeace, které má docela přísná pravidla a byl bych tam ve střetu zájmů. Pokračuju ale s prací v Re-setu a zdá se mi to přirozené mít práci i při kampani. Měsíc před volbami ale plánuju čerpat dovolenou a v případě zvolení bych se samozřejmě naplno věnoval výkonu funkce a z Re-setu odešel.

Ve vícekrát zmiňovaném Re-setu se nyní věnuješ transformaci uhelných regionů v Česku. Stala by se z toho tvoje agenda i na evropské úrovni?

Transformaci uhelných regionů se věnuju přibližně poslední dva roky a jsem ve dvou pracovních skupinách ministerstva životního prostředí. Sleduju samozřejmě i dění na úrovni Evropské unie, která zavedla Fond pro spravedlivou transformaci na podporu regionů. Téměř polovina peněž z tohoto fondu ale končí ve velkých projektech s pochybným smyslem – nikoliv tam, kde by pomáhaly řešit modernizaci a zaměstnanost v regionu. Nemluvě o tom, že peníze čerpají i fosilní firmy, které regiony naopak rozvrací. Stalo se z toho výsostně evropské téma a určitě bych se mu na úrovni Evropské unie chtěl věnovat. Zvlášť když nově zvolený parlament bude připravovat další sedmiletý rozpočtový rámec, a snad i pro tuto oblast.

Spolupracuješ na tom už nyní se zahraničními politiky či političkami?

Rozhodně, dalo by se tomu těžko vyhnout. V prosinci jsem třeba byl v Bruselu na setkání mladých evropských kandidátů za Zelené. V únoru jsme pak byli na kongresu evropských stran Zelených v Lyonu, kde jsme dávali dohromady společný volební program. Jsme součástí evropské zelené rodiny, která v parlamentu tvoří čtvrtou největší frakci. Máme tedy na co navázat a s kým spolupracovat.

Co bys na závěr vzkázal mladší generaci aktivistů a aktivistek, která po tobě teď převezme žezlo?

Řekl bych jim, ať se nebojí hledat nové cesty a bojovat za to, co jim patří a na co mají právo – tedy na svou budoucnost a na to, aby byli slyšet. Aby se nebáli mít naději, ale zároveň neschovávali svou frustraci. A taky aby nikdy nenechávali politiku jen na politicích a političkách – i když třeba v mladém věku ještě sami ani volit nemůžou.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Petr Doubravský

Petr Doubravský studuje environmentální studia na fakultě sociálních studií v kombinaci s vedlejší ekonomií na ekonomicko-správní fakultě. Široká veřejnost ho ale může znát jako mladého ekologického a levicového aktivistu, dřívějšího mluvčího studentských stávek za klima a spoluzakladatele hnutí Fridays For Future v Česku, bývalého člena správní rady Greenpeace Česká republika, aktivního organizátora sociálně-ekologické transformace v platformě Re-set a nově také kandidáta strany Zelených do Evropského parlamentu v roce 2024.

Petr Doubravský je letos ve svých dvaadvaceti letech nejmladším kandidátem strany Zelených do Evropského parlamentu. Zdroj: archiv Petra Doubravského

Ve volném časem chodí do přírody nebo do sauny, rád plave, čte knížky a sleduje seriály. Když potřebuje úplně vypnout, zahraje si počítačové hry.

Mladý aktivista pochází z Nového Strašecí, vystudoval gymnázium v Praze a za vysokoškolským životem se přestěhoval do Brna. Loňský jarní semestr strávil na Erasmu v německé Postupimi. Tento semestr dokončuje bakalářskou práci a chystá se ke státnicím.

„S Petrem jsem strávila tři roky bakalářského studia a kontakt udržujeme stále. Je pro mě tak trochu hnacím motorem a výzvou. Poznala jsem díky němu spoustu lidí v českém ‚enviro rybníčku.‘ Taky je podle mě jedním z mála lidí, kteří zvládají dělat zároveň aktivismus i politiku, což je podle mě trochu umění, protože se jedná o dvě různé disciplíny. Je upřímný, dělá věci srdcem a má zápal pro správnou věc. Je šílený, ale tím správným směrem. Taky je pro mě perfektní ukázkou toho, že i malý člověk (Petr podle mě neměří víc než 170 centimetrů) dokáže velké věci.“

Markéta Tereza Piáčková, studentka sociologie a sociální antropologie

„Podle sociálního psychologa S. Schwartze lze naši hodnotovou orientaci určit pomocí dvou polarit. Na jedné straně polaritou já – oni, na druhé straně polaritou otevřenost – jistota. Ti, kdo preferují já a jistotu, budou zpravidla vyznávat hodnotu moci nebo tradice. Ti, kdo preferují čisté já, budou více u hodnoty uznání na základě vlastního výkonu. Naopak ti v oni budou zpravidla vyznávat hodnotu laskavosti k blízkým lidem. Petr Doubravský je pro mě člověk, který ukazuje, jak dobře lze být v těchto polaritách na straně otevřenosti a oni. Nebojí se moci a zároveň neuvíznul v mělčinách krátkozraké sebestřednosti výkonu. Jeho otevřenost zahrnuje i úctu k lidem, kteří vyznávají konzervativnější postoje. Umí přemýšlet mimo zavedené trasy a narýsované koridory. Takže když s ním spolupracujete, nikdy se nenudíte a zároveň cítíte, že tam někde v pozadí jde o něco, co dává smysl. Jsem moc rád, že byl mým studentem.“

Bohuslav Binka, environmentální etik, filozof a terapeut

„Spolupráce s Petrem se může zdát někdy obtížná, často se totiž přižene s tím, jak věci dělat jinak, kde se zlepšit a na co všechno jsme zapomněli. Vždycky je to ale skvělá příležitost, jak se nad věcmi zamyslet v kontextu a s přesahem. Jsem vždycky strašně ráda, když se můžeme potkat na poradě, ale i na pivu, žádná historka ani nápad mě nikdy nezklame. A je pravda, že na party jsme většinou vymysleli ty nejlepší akce, třeba k ochraně klimatu.“

Klára Bělíčková, klimatická aktivistka a pracovnice v Re-setu
Do Brna studenta přilákala možnost studovat unikátní obor environmentálních studií – navíc v kombinaci s ekonomií. Zdroj: archiv Petra Doubravského

Greenpeace Česká republika

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace působí v 55 zemích včetně České republiky a bývá považovaná za nejviditelnější environmentální organizaci světa. Jejím hlavním cílem je chránit životní prostředí a upozorňovat na jeho poškozování. Aktuálně v Česku pracuje například na kampaních Zachraňme přírodu nebo Zachraňme oceány.

Re-set

Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set podporuje změny směrem k novému hospodářskému modelu. Podle ní měl být založený na spolupráci, péči a demokratických formách vlastnictví. Součástí práce v Re-setu je mimo jiné popularizace nových ekonomických konceptů, zkoumání příčin sociálních a ekologických problémů a hledání jejich řešení. Dosavadní výstupy platformy jsou dostupné například v jejich publikacích o bydlení, energetice či uhelných regionech.

Evropské volby

Voličstvo napříč Evropskou unií bude letos v červnu volit své zástupce a zástupkyně do Evropského parlamentu, jehož obsazení se mění každých pět let. V České republice se volby uskuteční v pátek 7. června (od 14 do 22 hodin) a sobotu 8. června (od 8 do 14 hodin).

Jedná se přitom o první evropské volby po brexitu – volit se tedy bude jen 705 europoslanců a europoslankyň namísto dřívějších 751. Podíl českých křesel v Evropském parlamentu se ovšem nezměnil a zůstává na počtu 21.

O křesla v Evropském parlamentu budou v Česku letos usilovat:

O finálním seznamu volebních seskupení, která splňují všechny zákonem požadované náležitosti k připuštění k volbám, ovšem ministerstvo vnitra rozhodne do 20. dubna.

Jak volit?

Hlasovat může každý člověk starší 18 let. Občané České republiky i jiných členských států Evropské unie mohou volit za předpokladu, že jsou přihlášení k trvalému nebo dočasnému pobytu v České republice, a to nejméně 45 dnů před volbami.

Česká republika používá preferenční hlasování umožňující voličům udělovat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvolení. Seznam kandidátů stejně jako soupis registrovaných politických stran bude zveřejněný 48 dní před volbami na stránce Českého statistického úřadu.

Mladý aktivista stál mimo jiné za středoškolskými stávkami Fridays for Future. Z organizace však před rokem a půl odešel, protože podle jeho slov se jedná o středoškolskou organizaci, a tak by to taky mělo zůstat. Zdroj: archiv Petra Doubravského

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.