Fotoreportáž: Největší výzvou je najít rovnováhu mezi soustředěním se pouze na provoz a pouhým sněním, tvrdí nový děkan

Děkana nevolí akademický senát každý den, dokonce ani každý rok. Poslední děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák byl ve funkci osm let. Proto když koncem října na imatrikulaci symbolicky předal žezlo svému nástupci Stanislavu Balíkovi, byla to významná událost nejen pro akademickou obec, ale i pro současné studenty. Pro většinu z nich to byla pravděpodobně první a poslední příležitost zúčastnit se inaugurace děkana. „Studuju politologii a profesora Balíka jsem zažila jako vedoucího katedry. Od prvního semestru jsem si ho oblíbila. Teď přebírá vedení fakulty a já vím, že ji povede stejně dobře, jako katedru. Bylo hezké a symbolické účastnit se jeho inaugurace," uvedla studentka politologie a žurnalistiky Denisa Marynčáková.

 

6. 11. 2019 Miloslava Némová, Marie Drahoňovská

Inaugurace děkana Stanislava Balíka se konala za přítomnosti rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše i dosavadního děkana fakulty sociálních studií Břetislava Dančáka. Foto: Miloslava Némová

„Asi nemusím zakrývat, že před vás předstupuji roztřesený a plný trémy,“ přiznal hned v úvodu svého slavnostního proslovu Balík. Možná právě nervozita přispěla k autentičnosti a lidskosti jeho projevu. Vyzdvihl hodnotu kvalitní poctivé každodenní práce svých kolegů, ale i lidí, jejichž práce je z jeho pohledu mnohdy nedoceňovaná. Poděkoval katederním rozvrhářům, správcům předmětových katalogů i těm, kteří pořádají akce pro studenty a zapojují je tak do akademického života i mimo klasickou výuku. „Při vší péči o revizi našeho stávajícího každodenního fungování bych byl ale rád, abychom uměli aspoň čas od času zvednout hlavu a hledět ke hvězdám. Abychom uměli vidět mezi stromy les, abychom neztráceli ze zřetele hlavní smysl našeho snažení, jímž je vytváření společenství učitelů a studentů, rozvíjení svobodného bádání a v moderním pojetí navíc služba společnosti, národu, regionu, v němž univerzita působí,“ přeje si Balík.

Vzpomněl také na prvního děkana fakulty sociálních studií Iva Možného který fakultu roku 1998 zakládal a který Balíka v mnohém inspiroval. „Největší výzvou je najít rovnováhu mezi soustředěním se pouze na provoz a pouhým sněním. A to se právě profesoru Možnému dařilo,“ tvrdí Balík.

Stanislava Balíka uvedl do funkce nový rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Foto: Miloslava Némová

Historii fakulty neopomněl ve svém proslovu ani rektor Masarykovy univerzity, Martin Bareš. „S nostalgií jsem se těšil na místnosti této budovy, ve které jsem i já prožil své studentské roky. Chtěl bych také poděkovat vedení fakulty, že přesto, že vznikla až v roce 1998, drží se univerzitních tradic,” uvedl.

Hodně štěstí a odhodlání popřál novému děkanovi předseda akademického senátu Otto Eibl. Foto: Miloslava Némová
Post děkana Břetislav Dančák opustil po osmi letech. Foto: Miloslava Némová
Inauguraci provázela živá hudba orchestru. Foto: Miloslava Némová
Při inauguraci Balík symbolicky převzal děkanské žezlo a zlatý řetěz od odstupujícího děkana Břetislava Dančáka. Foto: Miloslava Némová
Úsměvy na tváři měli při inauguraci zaměstnanci, studenti i rodinní příslušníci. Foto: Miloslava Némová

Stanislava Balíka do funkce zvolil akademický senát na zasedání prvního dubna. O post děkana fakulty sociálních studií také psycholog Zbyněk Vybíral, devět z jedenácti senátorů však hlasovalo pro Balíka. „Novému děkanovi přeji ve výkonu funkce hodně štěstí, pevné odhodlání a jménem celého senátu jsem přesvědčen o správnosti jeho budoucích rozhodnutí,“ uvedl předseda akademického senátu Otto Eibl.

Fakultu sociálních studií zatím vedli čtyři děkani:

  1. Sociolog Ivo Možný.
  2. Politolog Petr Fiala.
  3. Sociolog Ladislav Rabušic.
  4. Odborník na mezinárodní vztahy a energetickou bezpečnost Břetislav Dančák.

Stanislav Balík, děkan od září 2019

Stanislav Balík je profesorem politologie a dlouholetým vedoucím katedry politologie. Mimo jiné se věnuje moderní české politice, komunální politice a nedemokratickým režimům. Vědecko-pedagogický titul profesor z oboru politologie získal právě na fakultě sociálních studií. Po jedenácti letech se stává jejím děkanem.

Stanislav Balík povede FSS od prvního září 2019 do srpna 2023.

Ivo Možný, 19982004

První děkan a spoluzakladatel fakulty byl významný sociolog Ivo Možný. V roce 2015 dostal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oblasti společenských věd. Narodil se v prostějovské kupecké rodině, a proto nejprve nemohl nastoupit na univerzitu, a tak pracoval v ostravských hutích. V 60. letech udělal doktorát ze sociologie v níž ho nejvíce oslovila témata rodiny, intimity a partnerských vztahů. Zemřel před třemi lety ve věku 84 let po krátké nemoci. V atriu fakulty sociálních studií se nachází i jeho socha.

Ivo Možný přispěl ke znovuzrození sociologie po konci komunistické éry. Foto: Archiv muni100.cz

Petr Fiala, 2004téhož roku zvolený za rektora MU

Petr Fiala, rodák z Brna a jeden ze zakladatelů fakulty, je český politolog, vysokoškolský učitel a politik. Politologie ho nadchla už jako studenta, kdy se účastnil ilegálních bytových přednášek britských politologů. Zasloužil se o vznik katedry politologie v roce 1993, od téhož roku ji také vedl. V roce 2004 byl zvolen děkanem, stejný rok ho zvolili také na post rektora. Fiala se tak ve svých 40 letech stal nejmladším rektorem českých vysokých škol.

Petr Fiala v roce 2002 inicioval vznik katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a ujal se také jejího vedení. Foto: Eva Bartáková

Ladislav Rabušic, 20042011

Ladislav Rabušic, spoluzakladatel fakulty, je dnes profesorem na katedře sociologie a vedoucím Ústavu populačních studií. Dva roky žil i se svou manželkou v Číně, kde působil jako lektor českého jazyka.

Ladislav Rabušic působil jako děkan v období 2004–2011. Foto: David Kohout

Břetislav Dančák, 2011–2019

Břetislav Dančák se ve funkci děkana zasloužil o reorganizaci studia, díky které studenti přešli ze studijních oborů na studijní programy. Rozšířil také studium v angličtině. V současnosti působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií.

Břetislav Dančák doufá v leaderské schopnosti nastupujícího děkana. Foto: Jiří Salik Sláma

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.