Jeřáb, pitevna, tělocvična místo auly nebo parkoviště v atriu. FSS slaví 25 let

Fakulta sociálních studií slaví čtvrtstoletí existence. Věděli jste, proč je v knihovně jeřáb? Zajímá vás, kdo vymyslel atrium nebo kde byla dříve pitevna? Nejen to se o budově fakulty sociálních studií dozvíte v textu připomínajícím její historii.

19. 4. 2023 Karolína Benediktová

Fakulta sociálních studií si letos připomíná pětadvacet let od založení. Foto: Mariya Ostrenko

Fakulta sociálních studií sídlí v brněnské Joštově ulici od roku 2005. Budova prošla v letech 20032005 výraznou rekonstrukcí, aby začala vyhovovat účelům stále ještě relativně nové fakulty sociálních studií, která se do nově zrekonstruovaných prostor stěhovala. Do té doby totiž v historické budově od roku 1945 sídlili budoucí lékaři.

Kolaudace nově zrekonstruované budovy se uskutečnila 14. července 2005. Foto: Mariya Ostrenko

Historie budovy sahá až do roku 1910, kdy si ji nechala postavit Německá vysoká škola technická. Dokládá to i výzdoba ve vstupní hale. Naproti vstupním dveřím na levé straně se blíže ke vchodu nachází reliéf symbolizující obor chemie, vedle něj architektury. Na pravé straně blíž vchodu je tematika oboru strojírenství a vedle něj stavebního a pozemního inženýrství.

Zajímavé je jistě i to, že dva sloupy v podobě ženských postav, které podpírají kazetový strop, mají jména. Ten vlevo je Solertia, symbol teorie a důvtipné znalosti, zatímco ten vpravo se jmenuje Prastica a symbolizuje praxi a řemeslo. Architekt budovy Ferdinand Hrach pak vyprojektoval vedle vestibulu z obou stran malé byty pro správce. V tom levém je dnes vrátnice a kanceláře, v části bytu na pravé straně vznikl malý komerční prostor a zbytek připadl knihovně.

Při vstupu do fakulty prochází studenti kolem soch Solertia a Prastica. Foto: Karolína Benediktová

Jeřáb v dnešní knihovně nebo hodiny tělocviku v aule

V budově před sto lety sídlili budoucí technici. Vnitřní architektura tenkrát odpovídala záměrům technické školy. V místě dnešní knihovny byly původně učebny pro nově zřízené obory elektroinženýrství. Pozůstatkem laboratoře pro těžké strojírenství je mostový jeřáb s hákem umístěný nad jednou ze seminárních místností. A proč tam vlastně stojí dodnes? Jednoduše se stal chráněnou technickou památkou. Ale i to možná přidává knihovně s 85 tisíci svazky knih na jedinečnosti.

Jeřáb se dříve používal k výuce strojírenství a pořád se nachází v dnešní knihovně. Foto: Archiv FSS

Fakulta sociálních studií má už na první pohled neobvyklý tvar. Kunsthistorik profesor Jiří Kroupa vysvětlil proč. Lichoběžníkový tvar budovy působí dojmem architektonického záměru, ale ve skutečnosti ho určují dvě starodávné cesty vedoucí k někdejší Veselé bráně, dnes v České ulici,“ popsal profesor Kroupa na své tehdejší přednášce o historii budovy v roce 2008.

Budova kopíruje hlavní cesty, proto je její tvar tak specifický. Foto: Mariya Ostrenko

V celém přízemí jsou velká polokruhová okna, zatímco ve zbytku budovy jsou okna pravoúhlá. Výjimkou je ještě aula ve třetím patře. Architekt budovy Ferdinand Hrach umístil velká okna do přízemí právě z toho důvodu, že se tam nacházely zmiňované laboratoře těžkého strojírenství, a bylo potřeba, aby tam proudil dostatek světla. V aule jsou polokruhová okna, protože místnosti dodávají slavnostnější ráz. V celé budově je v součtu pět set oken.

Další zajímavostí je i fakt, že ve sklepních laboratořích budovy kdysi pracoval vynálezce vodní turbíny Viktor Kaplan. Dnešní aula ve třetím patře, ve které se konají inaugurace či promoce, zase sloužila v dobách lékařské fakulty jako tělocvična. I když ji původně architekt Hrach inicioval jako velkou posluchárnu a místo pro slavnostní ceremonie při vzniku stavby. Původně se do takzvaného slavnostního sálu vstupovalo z opačné strany než dnes. Sousedilo s ním menší předsálí, které někdy sloužilo jako zasedací místnost. Dnes jsou z něj dvě učebny. Po druhé světové válce změnila lékařská fakulta účel místnosti. Zedníci zaslepili galerii, pod ni pak dělníci připevnili basketbalový koš, před okny instalovali žebřiny a studenti tam začali cvičit. Po dlouhých šedesáti letech a rekonstrukci se prostor vrátil k původnímu záměru a z auly je opět slavnostní sál.

Slavnostní sál, dnešní aula v třetím patře, sloužil více než padesát let jako tělocvična. Foto: Archiv FSS

Atrium jako dvůr a parkoviště

K fakultě neodmyslitelně patří prostorné atrium, kam se studenti chodí učit či odpočívat mezi přednáškami. Atrium Iva Možného je srdcem budovy. Pár desítek let zpátky ovšem ještě neexistovalo. Když jsem tam přišel poprvé, připadal jsem si jako na dně Macochy. Poměrně malý půdorys a dokola vysoké stěny,“ vzpomíná na svou první návštěvu kdysi neexistujícího atria bývalý tajemník fakulty Vojtěch Moštěk.

Atrium původně sloužilo jako parkoviště a dvůr. Profesor Ivo Možný, jeden ze zakladatelů fakulty sociálních studií, dostal při rekonstrukci budovy nápad na zastřešení tohoto vnitřního dvora. Žádné překvapení, že atrium pojmenovalo vedení fakulty při příležitosti dvacátých oslav instituce po autorovi této myšlenky Ivu Možném. V roce 2018 při oslavách 20. výročí fakulty pak vedení fakulty odhalilo v atriu na počest Iva Možného malou plastiku. Autorem sošky je Jiří Sobotka a na její vznik dohlížela manželka profesora Možného Lenka.

Sochu profesora Iva Možného vedení fakulty odhalilo při oslavě 20. výročí fakulty. Foto: Karolína Benediktová

Díky stavbě atria na jeho střeše mohla vzniknout terasa, kam se chodí studenti i zaměstnanci nadýchat čerstvého vzduchu. Od podzimu roku 2006 ji zdobí plastika Promethea od Jaromíra Garguláka. Je vyrobená převážně ze žlutého a červeného bronzu a symbolizuje bájného Promethea symbolizující tohoto stvořitele člověka, který jej vymanil z přírodního stavu a vychoval v rozumnou bytost. Plastika váží 170 kilogramů a vznikla odlitím na voskový model. Instalací této plastiky pomyslně skončila velká rekonstrukce celé budovy konané v letech 20032005.

Bronzová socha Promethea symbolizující stvořitele člověka zdobí střešní terasu ve třetím patře. Foto: Karolína Benediktová

Dvě největší posluchárny na FSS – po kom nesou svá jména?

Posluchárna A. I. Bláhy ve třetím patře se jmenuje po významném představiteli české sociologie. Profesor Inocenc Arnošt Bláha se podílel na založení brněnské sociologické školy. Zároveň byl ředitelem Sociologického semináře filozofické fakulty, a dokonce prvním rektorem Vysoké školy sociální v Brně. Své široké vědomosti získal profesor Bláha také díky studiím ve Francii, kde ho učil sám Émile Durkheim, jedna z největších vědeckých autorit v sociologii dvacátého století. Na jeho počest uděluje odborná porota na fakultě sociálních studií Ceny Inocence Arnošta Bláhy za nejlepší bakalářské práce, které nominují vedoucí kateder za jednotlivé studijní programy.

Posluchárna V. Čermáka o dvě patra výše nese jméno po důležitém politologovi profesoru Vladimíru Čermákovi. Čermák strávil většinu svého života v Brně, kde působil nějakou dobu u krajského soudu. V roce 1990 spolu s kolegy založil na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity katedru politologie. Na této fakultě byl i členem vědecké rady. Významnou událostí pro něj bylo jmenování do funkce soudce Ústavního soudu prezidentem Václavem Havlem v roce 1993. Na Ústavním soudu působil celé desetileté funkční období. Za svůj život napsal pětidílný svazek Otázka demokracie, ale také divadelní hru Hostina filozofů.

Do největší posluchárny ve třetím patře se vejde až dvě stě studentů. Foto: Archiv FSS

A co pitevna? Sice to nikdy nikdo oficiálně nepotvrdil, ale traduje se, že se nacházela v místě dnešního Krmítka, tedy kavárny Dezert.

O FSS

Fakulta sociálních studií je druhou nejmladší fakultou Masarykovy univerzity. Vznikla v roce 1998 osamostatněním několika oborů z filozofické fakulty. V červenci roku 2005 se fakulta přestěhovala z filozofické fakulty do kompletně rekonstruované budovy v Joštově ulici, užívané do té doby fakultou lékařskou a původně postavené roku 1910 pro Německou vysokou školu technickou.

Na fakultě:

  • Studuje 3 129 studentů,

  • úspěšně vystudovalo 12 751 absolventů,

  • pracuje 332 zaměstnanců,

  • sídlí sedm kateder a tři výzkumná pracoviště,

  • se vyučuje 11 studijních programů.

Letos si tedy fakulta připomíná 25 let svého fungování. Oslavy vypuknou na Dni fakulty 20. dubna komentovanými prohlídkami budovy, předáním Cen děkana a sportovními a společenskými aktivitami. Na tento den děkan fakulty vyhlásil volno.

Články na podobné téma

Přání vyučujících, zaměstnanců a studentů FSS do jejich dalších let

„Když se ohlédnu zpět za uplynulým čtvrtstoletím naší fakulty, mám radost z toho,
jakým způsobem dokázala využít příležitostí, které se nabízely, pro ohromný
rozvoj společenských věd. Přál bych jí, aby dokázala i nadále reagovat na
příležitosti i hrozby, aby přispívala k tomu, aby společnost rozuměla sama sobě.“

Děkan fakulty sociálních studií, Stanislav Balík

„Ráda bych fakultě k jejím narozeninám popřála nadané a pilné studenty, akademiky, kteří budou dál dělat čest jejímu jménu a zaměstnance, kteří budou chodit do práce stejně tak rádi, jako já. Často vzpomínám na Iva Možného. Zakladatele fakulty, prvního děkana, sociologa, učitele, vědce, a hlavně skvělého člověka. Byl mým nadřízeným, ale i velmi blízkou osobou. Měl se mnou trpělivost, byl vstřícný, vnímavý a lidský. Přísný, ale spravedlivý.“

Vedoucí personálního oddělení, Eva Dopplerová

„Pro mě osobně znamená fakulta sociálních studií opravdu hodně. Poznal jsem tady spoustu skvělých vyučujících, od nichž jsem se toho mnoho naučil, a kteří posunuli moje přemýšlení o politice a společnosti na vyšší úroveň. Co je ale ještě důležitější, studium na FSS mi dalo úžasné přátele, bez kterých by nejhezčí životní chvíle nebyly tak krásné a ty nejhorší by byly mnohem obtížnější.“

Člen Studentské komory Akademického senátu FSS, Václav Šmatera

„Asi mě nejvíce překvapuje, jak posledních pět let uteklo, připadá mi totiž, že jsme dvacáté výročí slavili včera. Fakultě bych přála lidi, kteří jsou aktivní a mají dostatek energie, jak zaměstnankyně a zaměstnance, tak studentky a studenty. Fakulta ale pro mě není budova, i když ji mám ráda, ale právě lidé, kvůli kterým nedochází energie ani mně.“

Vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky, Lenka Waschková Císařová

„Fakultě bych popřál, aby prosperovala a vzkvétala. To úplně stačí. Vzpomínám na roky 1997 a 1998, kdy se v akademickém senátu filozofické fakulty vznik naší fakulty projednával. Nebylo to úplně jednoduché, nebylo to prosté určitých organizačních problémů i osobních či profesních záští. Já jsem se tehdy jako jeden z mála studentských senátorů postavil od začátku na stranu „rozkolníků" a nikdy jsem toho nelitoval. Koneckonců jsem kmenově přešel pod FSS okamžitě, jak to bylo možné, v březnu 1998. Nemýlil jsem se, ocitl jsem se i v tomto směru v novém a o dost lepším světě. Kromě svých kolegyň a kolegů mám rád pohled z okna své kanceláře na Červený kostel.“

Vedoucí Mezinárodního politologického ústavu, Vít Hloušek

„Knihovna je srdcem fakulty. Přejeme, aby minimálně dalších 25 let srdce fakulty tlouklo pro všechny, kteří touží rozvinout a naplnit své touhy po poznání v krásných prostorách knihovny, abychom se mohli obohatit kvalitní literaturu bohatou na zajímavé a nové poznatky, číst kdykoliv a cokoliv a nezapomenout do týdenního příjmu zařadit pozitivní zprávy.“

Knihovník, Jan Kříž

„Fakultě bych popřál další rozvoj a úspěchy, navazující na ty současné, samostatně myslící studentky i studenty, stejně jako zajímavé a inspirativní vyučující a výzkumníky. Výročí vnímám jako úspěch i jako výzvu do budoucna. Nepochybuju, že se podaří oslavit i stovku. Sám jsem nastoupil na FSS těsně po nastěhování se do současné budovy, ale zažil jsem i předchozí prostory na Grohově, tak si pamatuju na to příjemné překvapení ze značného rozdílu mezi nimi a stejně tak jsem byl příjemně překvapený, že se dvakrát do roka setkávají i všichni zaměstnanci fakulty, což jinde nebývá vůbec zvykem.“

Vedoucí katedry environmentálních studií, Karel Stibral

„Fakultě přeju, aby nezestárla. Samozřejmě ať nabírá zkušenosti, ať je nadále stabilní, ale ať je stále mladá duchem. Ať lidé, kteří ji tvoří, nepřestanou být hladoví po poznání, ať se těší z toho, co dělají a co studují. A kdybych měl popsat nějaký pocit – ten se pojí s přechodem ze staré budovy. Tam jsme se cítili tak trochu jako underground. Teď jsme právem pyšní, že naše budova je taková, jaká je. A podle ohlasů návštěv z jiných univerzit i ze zahraničí máme být na co.“

Vedoucí katedry politologie, Otto Eibl
Na stěnách jsou umístěné prvky symbolizující původní obory, v tomto případě je to chemie. Foto: Karolína Benediktová
Zatímco většina oken je obdélníkového tvaru, ve velké aule jsou okna polokruhová. Foto: Karolína Benediktová
V místě dnešního bistra a kavárny Dezert se podle legendy dříve nacházela pitevna. Foto: Karolína Benediktová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.