Velvyslanci na FSS: Česko je země, které si velmi vážíme, zdůrazňuje bosenská diplomatka

Uznávaná novinářka a spisovatelka Martina Mlinarević Sopta, která se před dvěma lety stala velvyslankyní Bosny a Hercegoviny v Česku, přednášela minulý týden studentům na fakultě sociálních studií v předmětu How do they see us? The Czech Republic and its European Partners. Devětatřicetiletá bosenská diplomatka se s nimi podělila o vlastní pohled na mezinárodní politiku a také náplň svojí práce.

3. 3. 2022 Anna Nevídalová

Na fakultu sociálních studií zavítala minulý týden velvyslankyně Martina Mlinarević Sopta. Přednášela studentům katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na kurzu How do they see us? The Czech Republic and its European Partners. Foto: Lucia Farkašová

Click here for an interview in English.

Ambassadors at FSS: The Czech Republic is a country which we greatly appreciate, says Bosnian diplomat

The respected journalist and writer Martina Mlinarević Sopta took on the role of the ambassador of Bosnia and Hercegovina to the Czech Republic two years ago. Last week, Mlinarević Sopta provided the students of the Faculty of Social Studies with a lecture as a part of the course How do they see us? The Czech Republic and European Partners. The 39-year-old Bosnian diplomat shared her views on international politics and the contents of her work with the students.

You took part in the course How do they see us? last year. Why did you decide to give a lecture to the students of International Relations and European Studies this year again?

It was wonderful last year, even though it took place online and I could not be present here at the university. I did see the students online on the Zoom platform, though, and it was an amazing experience that I cherish to this day. Some of the students wrote letters to me after the lecture and I am still in contact with them today. We even wanted to meet last summer but unfortunately it did not work out in the end. It really means a lot to me to speak about our country with the students. I am very grateful to the Faculty of Social Studies for giving me the opportunity to speak here.

What are you trying to pass on to the students with your lectures?

I am trying to pass on everything I have learned and everything I have been through. My life story is everything but boring. My lectures might be different from the ones from other diplomats because I am not a career diplomat. Before all of this, I was a journalist and a writer. I also dealt with breast cancer some time ago and since then, I have been a big activist in that field. Plus, I became a diplomat during a pandemic, which was also not easy.

How would you describe the relationship between the Czech Republic and Bosnia and Hercegovina?

The relations between our countries are very good, and we greatly appreciate your country. The Czech Republic is our partner and our long-term friend. We have had a lot in common since the medieval times. Just to illustrate, one of the most prominent Czech architects, Karel Pařík, built more than 150 buildings in our capital Sarajevo. Some of the most significant ones being the National Theatre, the National Museum, the Academy of Fine Arts or the City Hall. The former president Václav Havel was the first foreign president to visit our country. It was in 1995, right after the war. Our people do not forget these kinds of things. The Czech Republic also took in a lot of our war refugees.

You are talking about the past, but what are some current topics that the two countries are dealing with together?

For example, a lot of students from Bosnia and Hercegovina study here. We also managed to cooperate amazingly during the pandemic. Personally, I have had a great experience working with Czech institutions that were helping us with the repatriation of our citizens. The Czech Republic can be our mentor and help us on our EuroAtlantic path. In a way, you went through something similar thirty years ago, but thankfully without a war. I am particularly looking forward to cooperating with the new government and to seeing the plan of the presidency of the Czech Republic in the Council of the European Union. I believe it will only make our relations and ties stronger.

Kurzu How do they see us? jste se zúčastnila už minulý rok. Proč jste se rozhodla přednášet studentům mezinárodních vztahů a evropských studií i letos?

Loni to bylo skvělé, přestože byl kurz online a nemohla jsem být na univerzitě osobně. Se studenty jsem se ale viděla online na platformě Zoom. Byla to úžasná zkušenost, které si velmi vážím. Někteří studenti mi po přednášce psali dopisy a s několika z nich jsem v kontaktu doteď. Dokonce jsme se chtěli loni v létě i setkat, což ale nakonec nevyšlo. Opravdu pro mě znamená hodně, mluvit se studenty o naší zemi. A jsem velmi vděčná fakultě sociálních studií za možnost tu přednášet.

S velvyslankyní se setkal i děkan fakulty sociálních studií Stanislav Balík. S diplomatkou se vyfotili také Monika Brusenbauch Meislová (vlevo) a Petr Suchý (vpravo), kteří kurz vyučují. Foto: Lucia Farkašová

Co se snažíte svými přednáškami studentům předat?

Snažím se studentům předat vše, co jsem se naučila a čím jsem si prošla. Můj životní příběh je totiž všechno, jen ne nudný. Moje přednáška se od ostatních diplomatů liší možná tím, že nejsem kariérním diplomatem. Dříve jsem byla novinářkou a spisovatelkou. Prošla jsem si také rakovinou prsu, od té doby jsem v tomto směru velkou aktivistkou. A diplomatkou jsem se stala za pandemie, což také nebylo lehké.

Jak byste zhodnotila vztahy mezi Českem a Bosnou a Hercegovinou?

Vzájemné vztahy jsou výborné a vaší země si velice vážíme. Česko je naším partnerem a stálým přítelem. Už od středověku nás spojuje mnohé. Jeden z nejvýznamnějších českých architektů Karel Pařík postavil v našem hlavním městě Sarajevu více než 150 budov, z nichž nejvýznamnější je národní divadlo, národní muzeum, akademie umění nebo radnice. Bývalý prezident Václav Havel byl prvním zahraničním prezidentem, který navštívil naši zemi. Bylo to v roce 1995, hned po válce. A to se zapsalo do paměti našich lidí. Česko přijalo také mnoho našich válečných uprchlíků.

Podle bosenské diplomatky je důležité se setkávat se studenty a mluvit s nimi o své zemi. Foto: Lucia Farkašová

To se ale vracíte do minulosti. Co nějaká současná témata, která naše země společně řeší?

Studuje tu například mnoho našich studentů. Úžasně jsme také spolupracovali za pandemie. Mně osobně se skvěle spolupracovalo se všemi českými institucemi, které nám pomáhaly s repatriací našich občanů. Česko může být také naším mentorem, pomoci nám na naší euroatlantické cestě. Svým způsobem jste totiž před třiceti lety prošli něčím podobným jako my, akorát naštěstí bez války. Obzvláště se těším na spolupráci s novou vládou a plán českého předsednictví v Radě Evropské unie. Věřím, že naše vztahy se ještě více prohloubí.

Časopis Atrium přináší čtenářům krátké rozhovory s evropskými velvyslanci.
Martina Mlinarević Sopta je velvyslankyní Bosny a Hercegoviny v Česku a na Slovensku. Zároveň je také známou publicistikou a aktivistkou. Foto: Lucia Farkašová

Click here for the text in English

Martina Mlinarević Sopta

Martina Mlinarević Sopta, a publicist, poet, and Bosnian diplomat, was born in 1982 in the town of Ljubuški in Bosnia and Hercegovina. She has a degree in English literature. She worked as a correspondent in the journal Dnevni List and became well-known for her punchy columns in which she focuses on controversial sociopolitical topics. In 2017, she published a book called Ljetos i drugi ledovi (Last Summer and Other Snows) and a year later, her book Huzur (“peace” in Turkish) came out. Since 2020, she has been working as an ambassador of Bosnia and Hercegovina to the Czech Republic. In that same year, she received an award from the Italian president Sergio Mattarella for the support of breast cancer prevention. “The ceremony took place in the Cultural Institute of Italy in Prague. It was a great honor for me,” said Mlinarević Sopta.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

The course How do they see us? The Czech Republic and its European partners is now taught at the Department of International Relations and European Studies for the second time. Ambassadors of European countries to the Czech Republic take part in the lectures. The aim of the course is to provide the students with an insight into the practice of international diplomacy in an interactive and original way. Therefore, students have the unique opportunity to meet the representatives of different countries in person and actively participate in discussions. The students of English programs can also sign up for the course. This semester, thirteen European ambassadors accepted the invitation.

Martina Mlinarević Sopta

Martina Mlinarević Sopta, publicistka, básnířka a bosenská diplomatka, se narodila v roce 1982 ve městě Ljubuški v Bosně a Hercegovině. Pracovala jako korespondentka pro deník Dnevni List, ve známost vešla svými ostrými sloupky, ve kterých se věnovala kontroverzním společensko-politickým tématům. V roce 2017 vydala knihu s názvem Ljetos i drugi ledovi (Léto a další led), o rok později jí vyšla kniha Huzur (Klid). Od roku 2020 působí jako velvyslankyně Bosny a Hercegoviny v Česku a na Slovensku. Ve stejném roce získala od italského prezidenta Sergia Mattarelly ocenění za podporu prevence rakoviny prsu. „Ceremoniál se konal v Italském kulturním institutu v Praze. Byla to pro mě velká pocta,” řekla Sopta.

Přečtěte si také úvodní článek seriálu Velvyslanci na FSS.

How do they see us? The Czech Republic and its European Partners

Kurz How do they see us? The Czech Republic and its European partners se vyučuje na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií už druhý semestr. Přednášek se účastní zahraniční velvyslanci z evropských zemí působící v Česku. Cílem kurzu je zasvětit studenty do praxe mezinárodní diplomacie interaktivní a originální formou. Studenti tak mají jedinečnou příležitost osobně se setkat s představiteli jednotlivých zemí a aktivně se zapojovat do diskuze.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.