Společná historie, kultura i současnost. Co vše ukazuje kurz Česko-německé vztahy

Předmět zkoumající vztahy České republiky a Německa si mohou v jarním semestru zapsat studenti mezinárodních vztahů. Předmět od roku 2022 vyučuje Jana Urbanovská z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Jak spolu Češi a Němci historicky vycházeli, která témata dnes nejvíce hýbou vzájemnými vztahy a jak studenti předmět hodnotí?

4. 12. 2023 Tobiáš Pospíchal

Dalším předmětem v seriálu Zajímavé předměty na FSS časopisu Atrium jsou Česko-německé vztahy. Zdroj: archiv FSS

Předmětem o česko-německých vztazích provází už několik let Jana Urbanovská, odborná asistentka na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií. Kurz vyučuje v jarním semestru, obvykle v pondělí odpoledne. Předmět si může zapsat čtyřicet studentů.

Kurz nabízí všestranný pohled na vztahy mezi dvěma sousedními zeměmi. Součástí je také zaměření na společnou historie, protože na území Čech, Moravy i Slezska Němci v hojném počtu žili po mnoho staletí, a česko-německé soužití bylo v různých historických etapách, a především od období národního obrození, významným politickým tématem.

„Myslím si, že dnes převažuje obraz Německa coby ekonomické velmoci, nejvýznamnějšího člena Evropské unie a ‚velkého souseda‘. Povědomí o historické vazbě leckdy nepřekročí stín druhé světové války. Česko-německé vazby jsou ale pestřejší. Stačí se zamyslet, proč naše pohraničí vypadá tak, jak vypadá, popustit uzdu fantazii, a hned dostanou česko-německé vztahy mnohem bohatší rozměr. I to je něco, co se v kurzu se studenty snažíme odhalovat,“ říká v této souvislosti vedoucí kurzu Jana Urbanovská.

Součástí předmětu je také bližší zaměření na Brno, v němž ještě krátce po první světové válce mluvila většina obyvatel německy. Studenti se na přednáškách mohou těšit na prohlídku po „německém“ Brně s průvodcem.

„Studenti se v kurzu seznámí s náročným procesem ‚od konfliktu ke kooperaci‘, který Čechy a Němce přivedl k jejich dosud nejlepším vztahům v historii společného stýkání a potýkání,“ stojí v podrobnějších informacích o předmětu.

„Paní doktorka Urbanovská vede tento předmět neotřelým způsobem, který velmi oceňuju. Díky práci na závěrečném projektu jsme se svým kolegou získali spoustu nových zkušeností a zážitků, zároveň si procvičili týmovou práci. V úplném závěru předmětu jsme se vydali na exkurzi do Ústí nad Labem, kde jsme navštívili výstavu Naši Němci v místním muzeu, která byla velice zajímavá a jako bonus jsme se dokázali společně se studenty více stmelit a poznat se.“

studenti v předmětové anketě

I dnes však vzájemné vztahy čelí nejrůznějším výzvám. Studující se v kurzu dozví, jak funguje spolupráce Česka s Německem uvnitř Evropské unie, jak na sebe oba národy nahlížejí a budou po jeho absolvování schopni analyzovat témata, která hýbou současnými česko-německými vztahy. „Nyní to je jednoznačně válka na Ukrajině a s tím související obranná spolupráce, otázky energetické bezpečnosti či otázky klimatu,“ přibližuje Urbanovská.

Specifická vazba Česka a Německa spočívá podle vedoucí kurzu mimo jiné v mimořádně silné ekonomické provázanosti a 818 kilometrech společné hranice. „S ohledem na historickou zátěž jsme ušli mnohem delší kus cesty než například Polsko, kde témata minulosti stále velmi rezonují a jsou vytahovaná v politickém boji,“ připomíná vyučující Česko-německých vztahů.

V závěru předmětu čeká účastníky kurzu prezentace skupinových studentských projektů k tématu česko-německých vztahů. Studující budou moct projekt vypracovat jako reportáž, rozhovor s pamětníkem, podcast či komiks. V plánu je také debata se zástupcem německé menšiny v Česku a lingvistou Martinem Dzingelem.

„Předmět je vhodný pro kohokoli, kdo má chuť zkusit i jiné než běžné metody výuky, pracovat na semestrálním projektu na základě vlastní volby tématu i formy výstupu, a k tomu prozkoumat česko-německé vztahy ze všech možných úhlů pohledu,“ dodává Jana Urbanovská.

„Velmi mě těší nadšení, které je do tohoto předmětu vkládáno. Je to super, přiblížilo mi to našeho německého souseda jako nikdy předtím. Paní Urbanovská pojala předmět velice zajímavou formou, bavilo mne kreativní pojetí hodin, společné diskuze a oceňuju její osobitý přístup ke každému z nás.“

studenti v předmětové anketě

„Doktorka Urbanovská přicházela s velice zajímavým obsahem, který byl pro každou hodinu zcela nový. Rozvinula naše povědomí o česko-německých vztazích na všech polích, ať už se jednalo o politiku, historii či kulturu. Předmět byl koncipován velice atraktivně – byl hodně o praktických věcech, nejednalo se o žádné systematické biflování. Paní doktorka upřednostňovala zkušenosti a znalosti, které jsme si ‚sami objevili‘ a je tak mnohem větší pravděpodobnost jejich zapamatování. Takto koncipovaných předmětů bych ve výuce uvítala více.“

studenti v předmětové anketě

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Jana Urbanovská

Předmět Česko-německé vztahy vyučuje odborná asistentka na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Jana Urbanovská. Na této pozici působí už deset let. Sedm let byla také v Mezinárodním politologickém ústavu, předtím v roce 2009 pracovala na Úřadu vlády při českém předsednictví v Radě Evropské unie.

Garantka bakalářského programu Mezinárodní vztahy Jana Urbanovská se věnuje především česko-německým vztahům a bezpečnostní politikou v Evropské unii. Zdroj: archiv Jany Urbanovské

Od minulého roku působí jako garantka bakalářského programu Mezinárodní vztahy. Výzkumně se dlouhodobě zaměřuje nejen na Německo a vztahy Česka s touto zemí, ale také se věnuje bezpečnostní a obranné politice Evropské unie či zemím Visegrádské čtyřky. Na fakultě sociálních studií vyučuje také Úvod do mezinárodních vztahů, nebo předmět v angličtině International Organizations and Diplomacy.

Česko-německé vztahy

Kurz Česko-německé vztahy je součástí bakalářského studia mezinárodních vztahů. Jedná se povinně volitelný předmět, na nějž se může přihlásit až čtyřicet studentů mezinárodních vztahů a evropských studií.

Zájemci si kurz můžou v informačním systému zapsat vždy v jarním semestru. Součástí předmětu jsou přednášky, debaty s externisty, exkurze po Brně, četba a skupinové projekty. Za absolvování předmětu studující získají pět kreditů.

Předmět v jarním semestru je určený pro čtyřicet studentů mezinárodních vztahů a evropských studií. Foto: Vít Polák

„Není podle mě jiný národ, který by měl s Českem tolik společného jako Německo. Ať už v hospodářských, kulturních či dalších společenských otázkách. Proto je podle mě studium česko-německých vztahů nutnost. A paní doktorka Urbanovská, tak, jak jsem ji poznal, je moderní a progresivní vyučující. Přistupuje ke všem tématům spojeným s Českem a Německem otevřeně a objektivně – žádnému se na rozdíl od některých jiných vyučujících, které jsem poznal, nevyhýbá. Má taky vynikající přístup ke studentům. Je podle mě výborná vyučující se skvělým přístupem k výuce.“

Martin Dzingel, zástupce německé menšiny, prezident Shromáždění německých spolků v České republice

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.