Studentské spolky jsou tu pro každého

Na fakultě sociálních studií aktivně funguje více než deset spolků, ve kterých se sdružují budoucí novináři, politologové nebo environmentalisté. Kromě zábavy a nových přátel se stejnými koníčky však spolky studentům nabízejí i cennou praxi – naučí se organizovat různé akce, spolupracovat v týmu, vytvořit si názor, psát o odborných tématech nebo prezentovat. Zapojit se do činnosti spolků může kdokoliv.

15. 4. 2016 Aneta Přadková

Jarmark spolků v atriu fakulty sociálních studií se stal už tradicí. | Foto: Jana Sosnová

Na fakultě sociálních studií aktivně funguje více než deset spolků, ve kterých se sdružují budoucí novináři, politologové nebo environmentalisté. Kromě zábavy a nových přátel se stejnými koníčky však spolky studentům nabízejí i cennou praxi – naučí se organizovat různé akce, spolupracovat v týmu, vytvořit si názor, psát o odborných tématech nebo prezentovat. Zapojit se do činnosti spolků může kdokoliv.

Halas

Studentský časopis Halas založili žurnalisté už v roce 1992 ještě na půdě filozofické fakulty. V tištěné podobě vychází dvakrát za semestr. „Redaktoři se učí psát čtivě, pracovat s fotoaparátem a také vyhledávat informace,“ uvedla šéfredaktorka Hana Cukrová. Jádro spolku tvoří studenti žurnalistiky, zapojit se ale může kdokoliv.

Studentská sekce IIPS

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity sdružuje studenty se zájmem o mezinárodní vztahy a politologii. Mezi hlavní aktivity patří pořádání debat o aktuálních problémech s odborníky, vědecké konference nebo exkurze do českých a mezinárodních institucí.

Sekuriťáci

Portál Sekuritaci.cz je projektem studentů bezpečnostních a strategických studií. Vznikl v roce 2007 a jeho cílem je seznamovat širší veřejnost s bezpečnostními tématy prostřednictvím odborných a popularizačních textů a přednášek.

Okrašlovací spolek

Okrašlovací spolek funguje na katedře environmentálních studií už šestnáct let. „Jeho účel se mění podle aktuálních členů, vždy ale zachováváme environmentální a charitativní podtext. Nejdůležitější akcí roku je benefiční ples,“ informovala členka Barbora Krejčová.

Dětský koutek

Studujícím maminkám už více než deset let zdarma hlídají děti členové spolku Dětský koutek. „Spolek mi přináší pocit užitečnosti. Ráda pomáhám maminkám, které by si jinak musely hledat jinou alternativu hlídání,“ řekla chůva Barbora Alexová. Členové každoročně organizují Mikulášské a Velikonoční odpoledne.

SFL.cz

Organizace Students For Liberty vznikla v březnu 2013 a nepůsobí jenom na FSS, ale i na různých univerzitách v republice. Spolek pořádá přednášky s odborníky na právo, ekonomii, historii nebo filozofii.

Radio R

Ve studentském Radiu R si mohou studenti vyzkoušet nejen práci moderátora, ale i pozici v off-air týmu, který se věnuje marketingu nebo public relations. „Naším cílem je nabízet v rádiovém éteru alternativy,“ uvedl ředitel Radia R Jakub Pavlík. V současnosti má Radio R okolo sto padesáti členů.

Be International

Be International existuje šestým rokem a členové spolku se angažují ve společenských otázkách a aktivně vystupují proti předsudkům. Organizace také vysílá studenty na krátkodobá zahraniční školení trvající od sedmi do deseti dnů nebo na několikaměsíční Evropskou dobrovolnickou službu.

MuniMUN

MuniMUN neboli Model OSN Masarykovy univerzity existuje dva roky. Jeho hlavní náplní je pořádání výroční mezinárodní konference simulující zasedání OSN. „Na jeden týden se účastníci z celého světa promění v delegáty a diskutují nad tématy týkajícími se mezinárodního dění,“ popsala manažerka organizace Markéta Sonková. MuniMUN má patnáct členů. V říjnu se zasedání zúčastnilo 70 studentů z 20 zemí světa.

ĎAS

Studenti se mohou na fakultě zapojit i do divadelní činnosti. ĎAS neboli Ďivadlo aktivních /a/sociálů funguje teprve rok. „Letos nám už vzniká i třetí divadelní sekce, která se bude jmenovat ĎAS-ex a bude zaměřená na experimentální hry,“ uvedl zakladatel divadla Mirek Tobiáš Hošman.

MuniTV

První snahy o založení studentské televize MuniTV byly už v roce 2009, ale redakce se tehdy rozpadla. Spolek znovu obživnul v roce 2014. „Mapujeme dění na univerzitě, ale věnujeme se i zábavním pořadům ze světa hudby a filmové tvorby. Cílem je vyzkoušet si práci v televizní redakci,“ popsala za MuniTV Karolína Víchová. Studentská televize má okolo padesáti členů.

 Viz také Spolky nabízejí cennou praxi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.