Politolog v novém kurzu bourá předsudky o úřednících jako otravných byrokratech

O státní byrokracii panuje mnoho stereotypů a mylných představ. Přitom dobře fungující státní správa je skvělým vynálezem a nezbytnou podmínkou kvalitního života. Nově vznikající předmět Politika a politizace státní správy na fakultě sociálních studií pomůže studujícím pochopit, jak funguje státní byrokracie v praxi. Do tajů fungování úřadů zavede studenty Marek Rybářkatedry politologie.

12. 2. 2024 Karolína Benediktová

Jako další kurz se v seriálu Zajímavé předměty na FSS představí Politika a politizace státní správy na katedře politologie. Zdroj: archiv FSS

Co je obsahem předmětu?

Rybář chce v kurzu studentům poskytnout vzdělávací mix. Trochu zásadní teorie o vztahu politiků a úředníků, trochu poznatků o fungování státní byrokracie a státní služby v jiných, převážně evropských zemích, a trochu základního výzkumu fungování tuzemské státní správy.„Tento předmět jsem zpracoval z několika důvodů. Je to fascinující oblast zkoumání, která je však považovaná za poněkud nudnou, a já chci tento předsudek vyvrátit interdisciplinárním přístupem,“ popisuje vyučující Marek Rybář, proč se rozhodl otevřít kurz zabývající se neprávem opomíjeným tématem.

Máme s kolegy z katedry politologie výzkumný grant Grantové agentury České republiky, ve kterém zkoumáme politizaci státu ve střední Evropě. Vychází nám knížka o státní byrokracii v Česku, a tak se chceme o naše poznatky podělit i se studenty,” sděluje vyučující. Na přednáškách bude se studenty rozebírat celosvětově aktuální politickou problematiku – třeba jak se úředníci chovají v případech, kdy se k moci dostávají radikální, nedemokratičtí nebo přímo autoritářští politici. Přináší to s sebou spoustu těžkých dilemat například ve Spojených státech či na Slovensku. Mají úředníci poslušně následovat a plnit vůli svých politických nadřízených, nebo mají obhajovat obecné principy nestrannosti, a otevřenosti?” ptá se Rybář a naznačuje, že probíraná témata se dotknou také etiky a filozofie.

Politolog Marek Rybář se v kurzu bude snažit ukázat úředníky v jiném světle než pouze jako otravné a nepotřebné byrokraty. Zdroj: Centre for Ageing Better, Unsplash

Pro koho je předmět vhodný?

Kurz zaujme studenty veřejné politiky, sociologie i mediálních studií. Mimo jiné i proto, že budou při hodinách využívat zákon o svobodném přístupu k informacím a dohledávat informace o konkrétních aktérech z volně dostupných dokumentů na internetu. Tím si studující vyzkouší simulaci práce mediálního analytika. Předmět je ale vhodný pro všechny, kteří se chtějí dozvědět podrobnosti o činnosti státu.

„Chci, aby se žákům zlepšila důvěra ve vlastní dovednosti a schopnosti.“

Marek Rybář, politolog a vyučující předmětu

Co kurz studentům dá?

Vyučující doufá, že se mu podaří ukázat, v čem je fungování české státní byrokracie podobné jiným administrativám v jiných zemích a v čem je naopak odlišné. „Snad to pomůže nabourat předsudky o státních úřednících jako o nadbytečných a otravných byrokratech, kteří otravují běžným lidem život,” říká s trochou nadsázky Rybář. Hlavně ale věří, že si studenti vyzkouší, jaké to je získávat, zpracovávat a vyhodnocovat vlastní data, na jejichž základě je možné dojít k podloženým závěrům.

Analýza jako zakončení semestru

Studenti musí na hodiny zpracovávat kritický rozbor povinné literatury a být aktivní. Hlavním výstupem kurzu je písemná analýza, kterou studenti připraví v malých týmech. Cílem analýzy bude zjistit důležitost vlivu různých politických faktorů na obsazování vrcholových úřednických postů v českých vládách. Studenti budou analyzovat vybraná ministerstva a kariérní dráhy vrcholných státních úředníků. Tím se například zjistí, zda dochází k politicky motivovaným výměnám po nástupu nové vlády či nového ministra.

Studující si díky tomuto úkolu vyzkouší některé nové techniky zkoumání státní byrokracie a na základě vlastních dat dojdou k závěrům. Vše pod dohledem vyučujícího a za pravidelných konzultací. Místo ústní vědomostní zkoušky pak budou studenti odpovídat na otázky týkající se jejich práce.

„Marek Rybář se v tomto kurzu věnuje tématu, které se může zdát na první pohled zcela nezajímavé. Když se ale člověk zamyslí, uvědomí si, jak velký vliv mají – nebo mohou mít – volení zástupci na personální složení státních podniků, úřadů. A v tuto chvíli to začíná být docela vzrušující. Má politika kontrolu i nad oblastmi, kde to není tak úplně vhodné? Jak často se personál obměňuje a jak hluboko tento problém sahá? Na tyto a jiné otázky pak přináší odpovědi práce Marka Rybáře.“

Otto Eibl, vedoucí katedry politologie

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, napište prosím editorce Atria na tento mail: 496823@mail.muni.cz. Děkujeme.

Politika a politizace státní správy

Politika a politizace státní správy je nový povinně-volitelný předmět pro studenty bakalářského studia, který od jara povede politolog Marek Rybář.

Na kurz se můžou hlásit také studenti mimo mateřský obor politologie. Za úspěšné absolvování získají pět kreditů. Výuka bude ve formě každotýdenních přednášek. Na konci semestru musí studenti zpracovat analýzu.

Politolog Marek Rybář vyučuje na katedře již sedmým rokem, na jaře otevírá nový kurz o politizaci státu ve střední Evropě. Zdroj: archiv Marka Rybáře

Marek Rybář

Vystudoval politologii na Trnavské univerzitě a ve stejném oboru získal titul magistra na Central European University v Budapešti. Politolog Marek Rybář pokračoval ve studiu i v Belgii, kde úspěšně dokončil druhého magistra v oboru Evropská studia. Doktorské studium absolvoval v oboru politologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na této škole získal o pár let později i titul docenta politologie.

Několik let pracoval na bratislavské univerzitě. Na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity působí od roku 2017. Mezi lety 2017 až 2018 působil jako lektor na univerzitě v americkém Detroitu.

Ve svých publikacích se zabývá především politikou, státní správou a voliči ve střední Evropě, nejvíce v Česku a na Slovensku.

„Předměty jako je Politika a politizace státní správy považuju za velice důležité. Poslední roky můžeme nejen ve střední Evropě pozorovat, jak s nástupem nové strany či nových stran k moci dochází k výrazné obměně na klíčových pozicích ve státní správě, což může mít a má na politiku v dané zemi významný dopad. Pan docent Rybář je solidní vyučující a jeho výklad je velmi srozumitelný. Věřím, že bude předmětem dobře provázet – kdybych byl stále na bakalářském studiu, určitě bych si ho zapsal.“

Tobiáš Pospíchal, student politologie na fakultě sociálních studií

Další díly seriálu Zajímavé předměty na FSS:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.